Studerandenas Idrottsförbunds strategi 2024–2028: Tillsammans mot en högskola i rörelse!

Publicerat:

Styr förbundets verksamhet under flera år. Till exempel används strategin som basis för årliga verksamhetsplaner.

Sidan uppdateras.