Opiskelijoiden Liikuntaliiton strategia 2021-2023

Julkaistu:

Ohjaa liiton toimintaa useamman vuoden ajan. Strategian pohjalta tehdään esimerkiksi vuosittaiset toimintasuunnitelmat.

Perustehtävä, unelma ja arvot

Perustehtävämme

on edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja liikuntakulttuuria.

Unelmamme

on, että opiskelijat liikkuvat terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta riittävästi.

Arvot

Innostavuus

Innostamalla ja innostumalla madalletaan liikkumisen kynnystä. Tiedostamme, että innostus on edellytys yksilön ja yhteisön oppimiselle ja uusille oivalluksille.

Yhteisöllisyys

Liikunta ennaltaehkäisee yksinäisyyttä ja lisää yhteisöllisyyttä. Edistämme opiskelijoiden liikuntakulttuuria yhdessä liikunta- ja opiskelijakentän eri toimijoiden kanssa niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

Vastuullisuus

Jokaisen organisaation tulee kantaa sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen vastuu omasta toiminnastaan. Olemme feministinen järjestö ja toimimme vastuullisesti sekä liiton että yhteiskunnan hyväksi.

Toiminnan osa-alueet

Liikunnalla hyvinvointia

Jotta yksittäinen opiskelija voi liikkua enemmän, keskitymme OLL:ssa parantamaan olosuhteita korkeakouluissa ja tukemaan paikallisia toimijoita.

Korkeakoululiikunnan olosuhteet kuntoon

  • 60 % korkeakouluista on sitoutunut Liikkuva korkeakoulu -toimintaan vuoteen 2023 mennessä.

  • Opiskelijoiden päivittäinen istuminen vähenee tunnilla.

Koulutuksilla tukea paikallistoimintaan

  • Koulutusten osallistujat saavat koulutuksista työkaluja omaan liikuntakulttuurin edistämistyöhönsä.

  • Liikuntatuutoreiden määrä korkeakouluissa kasvaa 15 prosentilla vuoteen 2023 mennessä.

Vaikuttaminen ja edunvalvonta

Teemme läpileikkaavaa ja pitkäjänteistä vaikuttamis- ja edunvalvontatyötä hyvinvoinnin edistämiseksi.

Korkeakoululiikunnan asiantuntija

  • Asiantuntijapalvelumme vastaavat jäsenyhteisöjen odotuksia.

  • Tuomme korkeakoululiikunnan eri toimijat yhteen ylläpitämällä valtakunnallisia verkostoja.

Valtakunnallinen ja kansainvälinen vaikuttaja

  • Liikunnan asema ja resurssit vahvistuvat kunnissa ja valtionhallinnossa.

  • OLL:n tekemä vaikuttamistyö saa näkyvyyttä mediassa ja sidosryhmien keskuudessa.

  • Matalan kynnyksen liikunta nähdään tärkeänä osana korkeakoululiikuntaa kansainvälisissä opiskelijaurheilun kattojärjestöissä.

Kriittiset menestystekijät

Toimintamme on taloudellisesti vakaata ja pitkäjänteistä sekä kattaa kaikki opiskelijat.

Taloutta on hoidettava vastuullisesti, jotta olemme pitkällä tähtäimellä elinvoimaisia.

Opiskelijoiden hyvinvoinnin ja liikuntakulttuurin edistämiseksi teemme entistä tiiviimpää yhteistyötä korkeakoulujen kanssa.

Löydämme jäsenmalliin kestävän ratkaisun, joka kattaa mahdollisimman suuren osuuden korkeakouluopiskelijoista.

Teemme tiivistä yhteistyötä jäsenyhteisöjen kanssa

Liiton tavoitteiden edistäminen vaatii jatkuvaa vuoropuhelua ja tiivistä yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa.

Vuoropuhelun ja läheisen yhteistyön avulla vahvistamme liikunnan asemaa opiskelijakulttuurissa ja pystymme palvelemaan jäsenyhteisöjen tarpeita parhaiten sekä tarjoamaan asiantuntijapalveluita kohdennetusti.

Toteutamme vaikuttavaa, saavutettavaa ja koko toimintaa läpileikkaavaa viestintää

Viestinnällä on olennainen merkitys liiton strategisten tavoitteiden toteutumisessa ja viestinnän tulee olla liiton toiminnan ytimessä. Keskitymme viestinnässä jäsenyhteisöihin ja sidosryhmiin.

Tehdäksemme vaikuttavampaa jäsen- ja edunvalvontaviestintää meidän on tärkeää kehittää kaikkien asiantuntijoiden viestinnällistä osaamista.