Opiskelijoiden Liikuntaliiton strategia 2024-2028: Yhdessä kohti liikkuvaa korkeakoulua!

Julkaistu:

Strategia ohjaa liiton toimintaa useamman vuoden ajan. Strategian pohjalta tehdään esimerkiksi vuosittaiset toimintasuunnitelmat.

Strategian perusta

Perustehtävämme on edistää korkeakouluopiskelijoiden opiskelukykyä ja hyvinvointia liikuntalähtöisesti.

Visio 2028: Liikkuva korkeakoulu vahvistuu kaikissa Suomen korkeakouluissa ja korkeakouluopiskelijoiden arjessa, ja liitto on korkeakoululiikunnan arvostettu asiantuntija ja haluttu yhteistyökumppani.

Arvot, joiden mukaan toimimme:

  • Yhdessä: Kehitämme liikkuvaa korkeakoulua yhdessä jäsenistön ja korkeakoulujen sekä korkeakoululiikuntaa ja opiskelukykyä edistävien järjestöjen, julkishallinnon ja muiden toimijoiden kanssa.
  • Vastuullisesti: Toimintamme ohjenuorana on ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen vastuullisuus, jota kehitämme jatkuvasti toiminnassamme ja jota odotamme myös yhteistyökumppaneiltamme.

Strategiset valintamme

1. Kokoamme korkeakoulukentän voimat liikkuvan korkeakoulun vahvistamiseksi uuden jäsenmallin avulla.

Kutsumme korkeakoulut varsinaisiksi jäseniksi opiskelija- ja ylioppilaskuntien rinnalle ja tarjoamme niille aktiivisesti jäsenyyttä. Teemme strategiakauden aikana tarvittavia sääntömuutoksia ja kehitämme jäsenyyttä vaiheittain uusien jäsenten liittyessä mukaan. Ensimmäisessä vaiheessa luomme uuden jäsenkategorian ja vahvistamme liiton opiskelijajohtoisuutta, ja myöhemmissä vaiheissa teemme tarvittavat päivitykset liiton brändiin ja toimintatapoihin yhdessä nykyisten ja uusien jäsenten kanssa.

Teemme jäsenyydestä houkuttelevaa ja kannattavaa kohdentamalla toimintamme ja sen hyödyt ensisijaisesti jäsenille. Luomme koulutuspalveluista ja verkostotoiminnasta jäseniä palvelevan kokonaisuuden, hankimme uusia valtakunnallisia jäsenetuja ja kehitämme vaikuttamis- ja jäsenviestintäämme tehokkaammaksi. Edistämme opiskelijoiden SM-kisatapahtumien saavutettavuutta madaltamalla osallistumiskynnystä samalla mahdollistaen tavoitteellisen kilpailemisen.

Hankimme lisää vaikuttavuutta ja resursseja toimintaamme toiminnallisten ja taloudellisten kumppanuuksien avulla. Kehitämme liiton taloutta keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman linjauksien avulla. Tavoitteena on, että jäsenmaksua voidaan laskea, kun uusi jäsenmalli kasvattaa jäsenmaksukertymää.

Mittaamme strategisen valinnan onnistumista kolmella keskeisellä mittarilla:

  1. liiton jäsenmäärä ja edustavuus; liittoon liittyy uusia jäseniä ja valtakunnallinen edustavuus paranee
  2. jäsentyytyväisyys; tyytyväisyyttä seurataan tapahtumakohtaisella ja vuosittaisella palautekyselyllä
  3. osallistumisaste; mahdollisimman moni jäsenyhteisö osallistuu toimintaan ja tapahtumiin.

2. Vaikutamme korkeakoululiikunnan suositusten toteutumiseksi.

Vaikutamme jäsentemme ja kumppaneidemme kanssa lainsäädäntöön, rahoitukseen ja korkeakoulujen toimintaan korkeakoululiikunnan suositusten toteutumiseksi koko Suomessa. Keskeiset tavoitteemme ovat, että 1) riittävästi liikkuvien opiskelijoiden osuus kasvaa ja opiskelijoiden päivittäinen istuminen vähenee ja 2) korkeakoululiikunnan yhdenvertaisuus, saavutettavuus ja opiskelijatyytyväisyys paranevat.

Kehitämme liikkuvaa korkeakoulua myös huippu-urheilijamyönteisen korkeakoulujärjestelmän kautta. Edistämme maksuttoman liikunnan mahdollisuuksia.

Lisäämme yhteistyötä eri toimijoiden välillä verkostojemme ja kumppanuuksiemme avulla. Vahvistamme liikkuvaa korkeakoulua myös mielenterveyden asiantuntijoiden kanssa. Kansainvälisessä opiskelijaliikuntatoiminnassa vaikutamme matalan kynnyksen liikunnan ja vastuullisuuden puolesta.

Mittaamme strategisen valinnan onnistumista kolmella keskeisellä mittarilla:

  1. suositusten toteutuminen korkeakouluissa; tietolähteenä Liikkuva korkeakoulu -tuloskortti
  2. Liikkumisen ja paikallaanolon määrä; tietolähteenä korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus
  3. tyytyväisyys korkeakoululiikuntaan; tietolähteenä opiskelijabarometri-tutkimus.