Toimintaa ohjaavat dokumentit

Tältä sivulta löydät kaikki liiton toimintaa ohjaavat dokumentit: hallituksen päätöspöytäkirjat, vuosittain vaihtuvat toimintaa ohjaavat dokumentit sekä liiton toimintaa pidemmällä aikavälillä ohjaavat strategiat, ohjelmat ja linjapaperit.

Toimintaa ohjaavat dokumentit