OLL kahdessa minuutissa

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL) on valtakunnallinen opiskelija- ja korkeakoululiikunnan edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Edistämme opiskelijoiden hyvinvointia ja liikuntakulttuuria. Unelmamme on, että opiskelijat liikkuvat terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta riittävästi.

OLL lukuina

OLL on perustettu vuonna 1924. Liitolla on jäsenenä 13 opiskelijakuntaa, 7 ylioppilaskuntaa, 2 muuta opiskelijajärjestöä sekä 6 yhteistoimintajäsentä. Jäsenyhteisöjen jäsenmäärä on yhteensä 120 000 korkeakouluopiskelijaa. Liiton vuosittainen liikevaihto on noin 500 000 euroa.

Mistä rahoituksemme koostuu?

Kuvio on avattu sen alla olevassa tekstissä.

Rahoituksemme muodostuu pääasiassa opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) jakamasta liikuntaa edistävien järjestöjen yleisavustuksesta. Lisäksi saamme OKM:n myöntämää liikunnallisen elämäntavan edistämisen hankeavustusta (noin kuudesosa rahoituksesta). Muu rahoituksemme koostuu jäsenyhteisöjen maksamista jäsenmaksuista (neljäsosa) ja järjestämiemme tapahtumien osallistumismaksuista (kymmenesosa).

Organisaatiokaaviomme

Infograafi kuvaa liiton organisaatiokaaviota, joka on avattu alla olevassa tekstissä.

Ylintä päätäntävaltaa liitossa käyttävät jäsenet. Lue lisää jäsenyhteisöistämme Jäsenemme-sivulta.

Vaikuttamisen pääväylä liitossamme on syksyisin järjestettävä liittokokous. Kaiken hyödyllisen tiedon liittokokouksesta löydät Liittokokous-sivulta.

Päivittäisestä toiminnasta vastaa liittokokouksen valitsema hallitus, hallituksen alaisuudessa toimiva pääsihteeri ja muut työntekijät. Hallituksen koko ja työntekijöiden määrä vaihtelee vuosittain. Katso tämänhetkinen kokoonpanomme Yhteystiedot-sivulta.

Hallitus ja työntekijät pyörittävät työryhmiä, joihin voivat osallistua myös jäsenjärjestöjen edustajat. Hallitus ja työntekijät pitävät myös yhteyttä liiton muihin sidosryhmiin. Lue lisää liiton toimintaympäristöstä Toimintamme-sivulta.