OLL kahdessa minuutissa

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL) on valtakunnallinen opiskelija- ja korkeakoululiikunnan edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Edistämme opiskelijoiden hyvinvointia ja liikuntakulttuuria. Unelmamme on, että opiskelijat liikkuvat terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta riittävästi.

OLL lukuina

Mistä rahoituksemme koostuu?

Yleisavustus on suurin tulonlähteemme, yli puolet kaikesta rahoituksesta. Hankeavustus muodostaa noin kuudesosan kaikesta rahoituksestamme. Toiseksi suurin tulonlähteemme yleisavustuksen jälkeen on jäsenmaksut, jotka muodostavat noin neljänneksen tuloistamme. Eri tapahtumien osallistumismaksut ovat noin 10% kaikista tuloistamme.

Rahoituksemme muodostuu pääasiassa opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) jakamasta liikuntaa edistävien järjestöjen yleisavustuksesta. Lisäksi saamme OKM:n myöntämää liikunnallisen elämäntavan edistämisen hankeavustusta. Muu rahoituksemme koostuu jäsenyhteisöjen maksamista jäsenmaksuista ja järjestämiemme tapahtumien osallistumismaksuista.

Organisaatiokaaviomme

Infograafi kuvaa liiton organisaatiokaaviota. Kaaviossa ylimpänä on esitetty jäsenistö. Jäsenistön alta löytyy liittokokous. Liittokouksen alla on hallitus ja hallituksen alla pääsihteeri ja työntekijät. Työryhmät ovat jäsenistön, liittokokouksen, hallituksen ja työntekijöiden muodostamia erillisiä kokonaisuuksia. Hallitus ja työntekijät pitävät yhteyttä muihin sidosryhmiin.

Ylintä päätäntävaltaa liitossa käyttävät jäsenet. Lue lisää jäsenyhteisöistämme Jäsenemme-sivulta.

Vaikuttamisen pääväylä liitossamme on syksyisin järjestettävä liittokokous. Kaiken hyödyllisen tiedon liittokokouksesta löydät Liittokokous-sivulta.

Päivittäisestä toiminnasta vastaa liittokokouksen valitsema hallitus, hallituksen alaisuudessa toimiva pääsihteeri ja muut työntekijät. Hallituksen koko ja työntekijöiden määrä vaihtelee vuosittain. Katso tämänhetkinen kokoonpanomme Yhteystiedot-sivulta.

Hallitus ja työntekijät pyörittävät työryhmiä, joihin voivat osallistua myös jäsenjärjestöjen edustajat. Hallitus ja työntekijät pitävät myös yhteyttä liiton muihin sidosryhmiin. Lue lisää liiton toimintaympäristöstä Toimintamme-sivulta.