OLL på två minuter

Studerandenas Idrottsförbund rf (OLL) är en riksomfattande intressebevaknings- och serviceorganisation för studerande- och högskoleidrott. Vi främjar studerandenas hälsa och idrottskultur. Vår dröm är att studerandena ska röra sig tillräckligt med tanke på hälsa och välbefinnande.

OLL i siffror

Vad består vår finansiering av?

Det allmänna understödet är vår största inkomstkälla och ståf för över hälften av all finansiering. Projektbidraget utgör ungefär en sjättedel av all vår finansiering. Vår näst största inkomstkälla efter det allmänna understödet är medlemsavgifterna, som ger ungefär en fjärdedel av våra intäkter. Deltagaravgifterna från olika evenemang ger cirka 10 procent av alla våra intäkter.

Vår finansiering består i huvudsak av allmänna understöd som undervisnings- och kulturministeriet (UKM) delar ut till organisationer som främjar motion. Dessutom får vi projektbidrag beviljat av UKM för främjande av en motionsinriktad livsstil. Vår övriga finansiering består av medlemsavgifter som medlemsorganisationerna betalar och deltagaravgifter från de evenemang vi ordnar.

Vårt organisationsschema

Infografiken beskriver förbundets organisationsschema. Högst upp på schemat finns medlemskåren presenterad. Under medlemskåren finns förbundsmötet. Under förbundsmötet finns styrelsen och under styrelsen generalsekreteraren och arbetstagarna. Arbetsgrupperna består av separata helheter såsom medlemskåren, förbundsmötet, styrelsen och arbetstagarna bildar. Styrelsen och arbetstagarna håller kontakt till de övriga intressentgrupperna.

Den högsta beslutsmakten i förbundet utövar medlemmarna. Läs mer om våra medlemsorganisationer på sidan Våra medlemmar.

Förbundsmötet som arrangeras på hösten är den huvudsakliga påverkansmöjligheten i vårt förbund. All nyttig information om förbundsmötet finns på sidan Förbundsmöte.

Styrelsen som valts av förbundsmötet svarar för den dagliga verksamheten, generalsekreteraren och de andra arbetstagarna verkar under ledning av styrelsen. Storleken på styrelsen och arbetstagarnas antal varierar årligen. Se den nuvarande sammansättningen på sidan Kontaktuppgifter.

Styrelsen och arbetstagarna håller i trådarna för arbetsgrupper som även medlemsorganisationernas representanter kan delta i. Styrelsen och arbetstagarna håller även kontakt till förbundets övriga intressentgrupper. Läs mer om förbundets verksamhetsmiljö på sidan Vår verksamhet.