Tutkimuksia

Täältä löydät mielenkiintoisia tutkimustuloksia liikunnan edistämiseen liittyen!

Tutkimuksia

"Pitäis liikkua enemmän." -tutkimus

Opiskelijoiden Liikuntaliiton Ahaa! Tutkimuspalveluiden Anne Leppäsellä teettämä tutkimus, jossa tutkittiin vähän liikkuvien korkeakouluopiskelijoiden suhdetta liikuntaan.

Lue lisää aiheesta "Pitäis liikkua enemmän." -tutkimus
Tutkimuksia

Kansalliset suositukset istumisen vähentämiseksi (STM)

Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2015 laatimat kansalliset suositukset istumisen vähentämiseen perustuvat uusimpaan tutkimustietoon suomalaisten liiallisesta istumisen määrästä. Suositusten laatimisen taustalla on yhteiskunnassamme vallitseva istuva elämätapa, joka näkyy kaikissa ikäryhmissä. Suositusten tarkoituksena on tuoda esiin käytännöllisiä keinoja istumisen vähentämiseen sekä eri ikäisille yksilöille itselleen, että päiväkodeille, kouluille, opiskelu- ja työyhteisöille, sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksille ja kuntien eri sektoreille. Jokainen yksilö voi valita fyysisesti aktiivisempia tapoja arkeensa, mutta tarvitaan yhteiskunnan vahvaa tukea ja kannustusta terveydelle ja hyvinvoinnille suotuisimpiin valintoihin.

Lue lisää aiheesta Kansalliset suositukset istumisen vähentämiseksi (STM)