Vuoden 2024 talousarvio

Julkaistu:

Asettaa taloudelliset raamit toimintasuunnitelman toteuttamiselle.

Talousarvio 2024

Reealitalousarvio 2023

Tilinpäätös 2022

Tilinpäätös 2021

Tilinpäätös 2020

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta
Avustukset 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00
Henkilöstökulut −30 000,00 −25 000,00 −26 463,63 −43 538,92 −46 969,06
Toiminnan kulut −4 000,00 −6 900,00 −446,56 −4 292,76 −5 167,21
Kustannuspaikan tulos −34 000,00 −31 900,00 −26 910,19 −47 831,68 −48 636,27
Liikkuva korkeakoulu OKM-hanke
Avustukset 90 000,00 96 998,87 82 281,93 69 534,09 61 162,89
Henkilöstökulut −85 000,00 −80 000,00 −84 474,85 −65 214,47 −55 356,27
Toiminnan kulut −27 500,00 −32 700,00 −19 565,93 −19 562,06 −19 920,37
Kustannuspaikan tulos −22 500,00 −15 701,13 −21 758,85 −15 242,44 −14 113,75
Koulutukset ja jäsenpalvelut
Osallistumismaksut 8 000,00 8 000,00 8 188,00 1 510,00 1 810,00
Henkilöstökulut −30 000,00 −23 000,00 −21 136,71 −22 004,74 −22 111,29
Toiminnan kulut −20 000,00 −24 300,00 −16 847,45 −3 994,23 −8 447,30
Kustannuspaikan tulos −42 000,00 −39 300,00 −29 796,16 −24 488,97 −28 748,59
Liikuntatapahtumat
Osallistumismaksut 15 000,00 15 000,00 1 427,66 2 463,31 1 970,37
Henkilöstökulut −26 000,00 −23 000,00 −21 136,46 −22 004,83 −19 562,83
Toiminnan kulut −20 000,00 −24 000,00 −7 599,96 −5 865,23 −9 141,03
Kustannuspaikan tulos −31 000,00 −32 000,00 −27 308,76 −25 406,75 −26 733,49
Viestintä
Henkilöstökulut −50 000,00 −40 000,00 −40 279,87 −51 735,05 −60 740,69
Toiminnan kulut −20 000,00 −19 700,00 −16 258,05 −24 954,05 −30 642,17
Kustannuspaikan tulos −70 000,00 −59 700,00 −56 537,92 −76 689,10 −91 382,86
Järjestö- ja sidosryhmätoiminta
Toiminnan kulut −6 000,00 −13 200,00 −2 641,50 −326,57 −1 138,71
Kustannuspaikan tulos −6 000,00 −13 200,00 −2 641,50 −326,57 −1 138,71
Toimisto ja hallinto
Osallistumismaksut 5 000,00 5 000,00 5 070,00 4 816,00 0,00
Henkilöstökulut −82 000,00 −80 000,00 −80 716,75 −75 507,01 −73 125,25
Toiminnan kulut −95 000,00 −95 000,00 −85 361,72 −106 718,59 −115 073,24
Kustannuspaikan tulos −172 000,00 −170 000,00 −161 008,47 −177 409,60 −188 198,49
OLL 100
Avustus 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00
Muut tuotot 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Henkilöstökulut −4 000,00 −4 000,00 0,00 0,00 0,00
Muut kulut −30 000,00 −17 000,00 −12 250,43 0,00 0,00
Kustannuspaikan tulos 0,00 −6 000,00 −12 250,43 0,00 0,00
Varainhankinta
Jäsenmaksutuotot 75 000,00 74 883,20 79 707,20 88 787,40 93 853,10
Yritysyhteistyötuotot 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rahankeräystuotot 1 000,00
Kulut −120,00 0,00 −120,00 −300,00 0,00
Kustannuspaikan tulos 80 880,00 74 883,20 79 587,20 88 487,40 93 853,10
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kulut −600,00 −600,00 −595,83 0,00 0,00
Kustannuspaikan tulos −600,00 −600,00 −595,83 0,00 0,00
Yleisavustukset
Kustannuspaikan tulos 300 000,00 288 000,00 288 000,00 288 000,00 320 000,00
Tilikauden tuotot yhteensä 533 000,00 502 882,07 464 674,79 455 110,80 482 296,36
Tilikauden kulut yhteensä −530 220,00 −508 400,00 −435 895,70 −446 018,51 −467 395,42
Tilikauden tulos 2 780,00 −5 517,93 28 779,09 9 092,29 14 900,94