Vuoden 2021 talousarvio

Julkaistu:

Asettaa taloudelliset raamit toimintasuunnitelman toteuttamiselle.

Talousarvio 2021 Reaalitalousarvio 2020 Tilinpäätös 2019 Tilinpäätös 2018 Tilinpäätös 2017
Talousarvio 2021
Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta
3040 Avustukset 0,00 3 500,00 0,00 0,00 6 000,00
Henkilöstökulut -51 500,00 -50 000,00 -61 850,59 -67 099,40 -58 975,42
7000 Matkakulut -750,00 -750,00 -90,00 -1 076,70 -3 428,76
7005 Päivärahat -750,00 -750,00 -28,50 -126,00 -716,50
7010 Majoitus ja ruokailu -500,00 -500,00 0,00 -1 252,00 -690,00
7015 Kokouskulut -500,00 -500,00 -1 437,60 -705,36 -757,47
7020 Materiaalit ja tarvikkeet -500,00 -500,00 -483,20 -728,51 -589,13
7025 Koulutus ja osallistumismaksut -1 000,00 -1 000,00 -650,00 -1 929,00 -2 231,00
7030 Ostopalvelut -3 000,00 -1 000,00 -3 089,40 0,00 -6 000,00
7035 Käännöskulut 0,00 0,00 -3 076,75 -93,00 0,00
7295 Muut kulut 0,00 0,00 -60,00 0,00 -60,40
Kustannuspaikan tulos -58 500,00 -51 500,00 -70 766,04 -73 009,97 -67 448,68
Liikkuva korkeakoulu OKM-hanke
3040 Avustukset 90 000,00 65 000,00 13 364,09 30 000,00 40 000,00
Henkilöstökulut -55 620,00 -54 000,00 -26 507,67 -28 546,79 -37 607,42
7000 Matkakulut 0,00 -3 000,00 -57,55 -403,70 -254,16
7005 Päivärahat 0,00 -3 000,00 -63,00 -126,00 -323,50
7010 Majoitus ja ruokailu 0,00 -2 500,00 -72,80 -179,02 0,00
7015 Kokouskulut 0,00 -2 500,00 -65,14 -8,52 -14,05
7020 Materiaalit ja tarvikkeet 0,00 -3 000,00 0,00 -448,80 -2 498,61
7025 Koulutus ja osallistumismaksut 0,00 -3 000,00 -195,00 -2 019,00 -550,00
7030 Ostopalvelut 0,00 -15 000,00 -2 306,70 -856,00 -3 997,00
7035 Käännöskulut 0,00 -3 000,00 0,00 -1 110,38 0,00
7295 Muut kulut -55 000,00 -1 000,00 0,00 0,00 -6 000,00
Kustannuspaikan tulos -20 620,00 -25 000,00 -15 903,77 -3 698,21 -11 244,74
Korkeakoululiikunnan barometri
3040 Avustukset 0,00 0,00 0,00 0,00 22 639,79
7000 Matkakulut 0,00 0,00 0,00 0,00 -316,68
7005 Päivärahat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7010 Majoitus ja ruokailu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7015 Kokouskulut 0,00 0,00 0,00 -1 632,50 -323,11
7020 Materiaalit ja tarvikkeet 0,00 0,00 0,00 -2 486,67 0,00
7025 Koulutus ja osallistumismaksut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7030 Ostopalvelut 0,00 0,00 0,00 -1 256,79 -20 000,00
7295 Muut kulut 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 000,00
Kustannuspaikan tulos 0,00 0,00 0,00 -5 375,96 0,00
Koulutukset ja jäsenpalvelut
3030 Osallistumismaksut 9 000,00 9 000,00 11 610,00 12 825,00 4 055,00
Henkilöstökulut -21 630,00 -21 000,00 -100,00
7000 Matkakulut -3 500,00 -3 000,00 -3 092,71 -3 667,28 -2 791,64
7005 Päivärahat -3 000,00 -3 000,00 -1 200,50 -1 026,50 -1 168,50
7010 Majoitus ja ruokailu -5 000,00 -5 000,00 -3 567,28 -8 760,14 -8 110,64
7015 Kokouskulut -4 500,00 -4 500,00 -8 123,73 -2 769,91 -1 603,66
7020 Materiaalit ja tarvikkeet -1 500,00 -1 500,00 -450,39 -589,26 0,00
7025 Koulutus ja osallistumismaksut 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00
7030 Ostopalvelut -8 000,00 -4 000,00 -8 408,90 -10 187,37 -4 902,91
7035 Käännöskulut 0,00 0,00 -1 178,00 0,00 0,00
7295 Muut kulut -500,00 -500,00 0,00 -50,80 -27,00
Kustannuspaikan tulos -38 630,00 -33 500,00 -14 511,51 -14 226,26 -14 649,35
Liikuntapahtumat
3020 Osallistumismaksut OSM 15 000,00 14 000,00 12 846,65 15 794,94 18 692,50
Henkilöstökulut -21 630,00 -21 000,00 -50 225,87 -57 238,97 -48 277,06
7000 Matkakulut -3 000,00 -2 000,00 -845,29 -3 991,55 -1 844,06
7005 Päivärahat -3 000,00 -2 000,00 -948,50 -2 998,50 -869,00
7010 Majoitus ja ruokailu -1 500,00 -1 500,00 -111,00 -3 594,30 -461,70
7015 Kokouskulut 0,00 0,00 0,00 -61,29 0,00
7020 Materiaalit ja tarvikkeet -500,00 -5 000,00 -406,36 -4 399,26 -1 387,56
7025 Koulutus ja osallistumismaksut -500,00 -500,00 -20,00 -569,00 0,00
7030 Ostopalvelut -5 000,00 -4 200,00 -5 092,50 -8 852,55 -2 804,00
7047 OSM osallistumismaksujen tilitys -13 000,00 -13 000,00 -10 946,00 -15 530,00 -15 545,50
7295 Muut kulut 0,00 0,00 0,00 -59,00 -173,96
Kustannuspaikan tulos -33 130,00 -35 200,00 -55 748,87 -81 499,48 -52 670,34
Viestintä
Henkilöstökulut -57 680,00 -56 000,00 -34 829,18 -28 234,35 -9 462,92
7000 Matkakulut -250,00 -250,00 0,00 0,00 0,00
7005 Päivärahat -250,00 -250,00 0,00 0,00 0,00
7010 Majoitus ja ruokailu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7015 Kokouskulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7020 Materiaalit ja tarvikkeet -500,00 -1 500,00 -103,98 -91,99 -3 293,04
7025 Koulutus ja osallistumismaksut -500,00 -500,00 -100,00 -30,00 -240,00
7030 Ostopalvelut -5 000,00 -4 000,00 -5 726,03 -13 268,50 -16 676,93
7035 Käännöskulut -15 000,00 -15 000,00 -17 414,25 -13 087,08 -8 534,00
7295 Muut kulut 0,00 0,00 0,00 -38,39 0,00
Kustannuspaikan tulos -79 180,00 -77 500,00 -58 173,44 -54 750,31 -38 206,89
Järjestö- ja sidosryhmä
7000 Matkakulut -2 500,00 -2 500,00 -2 154,14 -8 447,57 -4 896,61
7005 Päivärahat -2 500,00 -2 500,00 -1 614,00 -4 666,50 -3 249,00
7010 Majoitus ja ruokailu -2 000,00 -2 000,00 -277,26 -3 688,44 -928,00
7015 Kokouskulut -1 250,00 -1 250,00 -683,44 -1 196,78 -1 326,88
7020 Materiaalit ja tarvikkeet -1 000,00 -1 000,00 -513,17 -702,00 -93,20
7025 Koulutus ja osallistumismaksut -2 500,00 -2 500,00 -1 438,00 -5 560,23 -2 254,00
7030 Ostopalvelut 0,00 0,00 0,00 -20,00 0,00
7050 Neuvottelu- ja suhdetoiminta 0,00 0,00 0,00 -738,39 -1 887,94
7295 Muut kulut 0,00 0,00 0,00 -206,69 0,00
Kustannuspaikan tulos -11 750,00 -11 750,00 -6 680,01 -25 226,60 -14 635,63
Toimisto ja hallinto
3030 Osallistumismaksut 8 500,00 8 400,00 14 239,00 6 805,00 8 280,00
3250 Muut tuotot 160,00
Henkilöstökulut -74 675,00 -72 500,00 -68 620,80 -72 489,76 -81 551,75
7000 Matkakulut -1 000,00 -1 000,00 -1 017,70 -2 775,61 -848,68
7005 Päivärahat -1 000,00 -1 000,00 -870,50 -1 362,50 -951,00
7010 Majoitus ja ruokailu -8 000,00 -8 000,00 -8 360,90 -14 704,90 -13 864,84
7015 Kokouskulut -1 000,00 -1 000,00 -12 371,80 -499,02 -931,60
7020 Materiaalit ja tarvikkeet -2 000,00 -2 000,00 -1 932,52 -10 705,68 -2 715,58
7025 Koulutus ja osallistumismaksut -1 000,00 -1 000,00 -310,00 -1 308,97 -1 686,57
7030 Ostopalvelut -1 000,00 -1 000,00 -10 245,77 -2 475,22 -3 479,84
7035 Käännöskulut -1 000,00 -1 000,00 -713,00 -186,00 0,00
7075 Jäsenmaksukulut -4 500,00 -4 000,00 -3 953,00 -3 893,00 -3 171,00
7200 Virkistystoiminta -3 000,00 -3 000,00 -2 246,55 -2 227,87 -5 948,89
7205 Työterveys -3 500,00 -3 500,00 -2 486,82 -4 158,53 -1 763,75
7208 Saadut työterveyshuollon korvaukset 0,00 0,00 563,89 1 979,85 856,53
7210 Lounassetelit -4 000,00 -3 000,00 -1 906,31 -4 001,92 -641,10
7215 Puhelinkulut -4 000,00 -4 000,00 -3 218,48 -3 811,60 -4 320,11
7220 Leasingvuokrat OSS -7 500,00 -7 500,00 -6 913,04 -6 400,26 -4 895,52
7225 Vuokrat OSS -40 000,00 -39 000,00 -39 950,85 -43 216,92 -24 945,96
7230 Pankin kulut -1 000,00 -1 000,00 -906,51 -1 011,14 -720,33
7240 Tilintarkastuspalvelut -4 000,00 -4 000,00 -3 720,00 -4 433,00 -3 968,00
7245 Talouspalvelut OSS -8 500,00 -8 000,00 -6 751,80 -8 202,60 -4 983,00
7250 Palvelut OSS -20 000,00 -19 000,00 -17 319,70 -18 876,67 -12 282,32
7295 Muut kulut -4 000,00 -4 000,00 -3 473,69 -5 006,29 -9 367,58
8570 Pyöristyserot 0,00 0,00 0,05 -0,01 0,00
Kustannuspaikan tulos -186 175,00 -180 100,00 -182 486,85 -202 962,62 -173 740,89
Varainhankinta
8810 Jäsenmaksutuotot 94 000,00 94 000,00 82 803,00 91 675,50 94 872,00
8820 Yritysyhteistyö 0,00 0,00 0,00 0,00
Kustannuspaikan tulos 94 000,00 94 000,00 82 803,00 91 675,50 94 872,00
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
9280 Muut tuotot rahoitusarvopapereista 0,00 0,00 0,00 262,41 19 335,12
9290 Muut rahoitustuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 909,39
9550 Muut korkokulut -100,00 -100,00 -48,23 0,00 -658,47
Kustannuspaikan tulos -100,00 -100,00 -48,23 262,41 19 586,04
Yleisavustukset
9690 Yleisavustukset 320 000,00 320 000,00 320 000,00 320 000,00 320 000,00
9690 Yleisavustuksen palautukset 0,00 -21 922,78
Kustannuspaikan tulos 320 000,00 320 000,00 320 000,00 320 000,00 298 077,22
Tilikauden tuotot yhteensä 536 500,00 513 900,00 454 862,74 477 362,85 512 304,01
Tilikauden kulut yhteensä -550 585,00 -514 550,00 -456 378,46 -526 174,34 -472 365,27
Tilikauden tulos -14 085,00 -650,00 -1 515,72 -48 811,49 39 938,74