Korkeakoululiikunnan valtakunnalliset suositukset

Tutustu täällä korkeakoululiikunnan valtakunnallisten suositusten pdf-versioon! Suositukset tukevat korkeakouluja suomalaisen korkeakoululiikunnan kehittämistyössä. Suositukset antavat korkeakouluille selkeät suuntaviivat niistä tekijöistä, joista hyvät ja toimivat korkeakoulujen liikuntapalvelut rakentuvat.