Budget 2021

Publicerat:

Sätter ekonomiska ramar för genomförandet av verksamhetsplanen.

Budget 2021 Budget 2021 Reell budget 2020 Bokslut 2019 Bokslut 2018 Bokslut 2017
Idrottspolitik och intressebevakning
3040 Understöd 0,00 3 500,00 0,00 0,00 6 000,00
Personalkostnader -51 500,00 -50 000,00 -61 850,59 -67 099,40 -58 975,42
7000 Resekostnader -750,00 -750,00 -90,00 -1 076,70 -3 428,76
7005 Dagtraktamenten -750,00 -750,00 -28,50 -126,00 -716,50
7010 Logi och måltider -500,00 -500,00 0,00 -1 252,00 -690,00
7015 Möteskostnader -500,00 -500,00 -1 437,60 -705,36 -757,47
7020 Material och tillbehör -500,00 -500,00 -483,20 -728,51 -589,13
7025 Utbildnings- och deltagaravgifter -1 000,00 -1 000,00 -650,00 -1 929,00 -2 231,00
7030 Köpta tjänster -3 000,00 -1 000,00 -3 089,40 0,00 -6 000,00
7035 Översättningskostnader 0,00 0,00 -3 076,75 -93,00 0,00
7295 Övriga utgifter 0,00 0,00 -60,00 0,00 -60,40
Kostnadsställets resultat -58 500,00 -51 500,00 -70 766,04 -73 009,97 -67 448,68
UKM-projektet
3040 Understöd 90 000,00 65 000,00 13 364,09 30 000,00 40 000,00
Personalkostnader -55 620,00 -54 000,00 -26 507,67 -28 546,79 -37 607,42
7000 Resekostnader 0,00 -3 000,00 -57,55 -403,70 -254,16
7005 Dagtraktamenten 0,00 -3 000,00 -63,00 -126,00 -323,50
7010 Logi och måltider 0,00 -2 500,00 -72,80 -179,02 0,00
7015 Möteskostnader 0,00 -2 500,00 -65,14 -8,52 -14,05
7020 Material och tillbehör 0,00 -3 000,00 0,00 -448,80 -2 498,61
7025 Utbildnings- och deltagaravgifter 0,00 -3 000,00 -195,00 -2 019,00 -550,00
7030 Köpta tjänster 0,00 -15 000,00 -2 306,70 -856,00 -3 997,00
7035 Översättningskostnader 0,00 -3 000,00 0,00 -1 110,38 0,00
7295 Övriga utgifter -55 000,00 -1 000,00 0,00 0,00 -6 000,00
Kostnadsställets resultat -20 620,00 -25 000,00 -15 903,77 -3 698,21 -11 244,74
Barometern för högskoleidrott
3040 Understöd 0,00 0,00 0,00 0,00 22 639,79
7000 Resekostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 -316,68
7005 Dagtraktamenten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7010 Logi och måltider 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7015 Möteskostnader 0,00 0,00 0,00 -1 632,50 -323,11
7020 Material och tillbehör 0,00 0,00 0,00 -2 486,67 0,00
7025 Utbildnings- och deltagaravgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7030 Köpta tjänster 0,00 0,00 0,00 -1 256,79 -20 000,00
7295 Övriga utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 000,00
Kostnadsställets resultat 0,00 0,00 0,00 -5 375,96 0,00
Utbildning och medlemsservice
3030 Deltagaravgifter 9 000,00 9 000,00 11 610,00 12 825,00 4 055,00
Personalkostnader -21 630,00 -21 000,00 -100,00
7000 Resekostnader -3 500,00 -3 000,00 -3 092,71 -3 667,28 -2 791,64
7005 Dagtraktamenten -3 000,00 -3 000,00 -1 200,50 -1 026,50 -1 168,50
7010 Logi och måltider -5 000,00 -5 000,00 -3 567,28 -8 760,14 -8 110,64
7015 Möteskostnader -4 500,00 -4 500,00 -8 123,73 -2 769,91 -1 603,66
7020 Material och tillbehör -1 500,00 -1 500,00 -450,39 -589,26 0,00
7025 Utbildnings- och deltagaravgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00
7030 Köpta tjänster -8 000,00 -4 000,00 -8 408,90 -10 187,37 -4 902,91
7035 Översättningskostnader 0,00 0,00 -1 178,00 0,00 0,00
7295 Övriga utgifter -500,00 -500,00 0,00 -50,80 -27,00
Kostnadsställets resultat -38 630,00 -33 500,00 -14 511,51 -14 226,26 -14 649,35
Idrottsevenemang
3020 SFM-deltagaravgifter 15 000,00 14 000,00 12 846,65 15 794,94 18 692,50
Personalkostnader -21 630,00 -21 000,00 -50 225,87 -57 238,97 -48 277,06
7000 Resekostnader -3 000,00 -2 000,00 -845,29 -3 991,55 -1 844,06
7005 Dagtraktamenten -3 000,00 -2 000,00 -948,50 -2 998,50 -869,00
7010 Logi och måltider -1 500,00 -1 500,00 -111,00 -3 594,30 -461,70
7015 Möteskostnader 0,00 0,00 0,00 -61,29 0,00
7020 Material och tillbehör -5 000,00 -5 000,00 -406,36 -4 399,26 -1 387,56
7025 Utbildnings- och deltagaravgifter -500,00 -500,00 -20,00 -569,00 0,00
7030 Köpta tjänster -500,00 -4 200,00 -5 092,50 -8 852,55 -2 804,00
7047 Redovisning av SFM-deltagaravgifter -13 000,00 -13 000,00 -10 946,00 -15 530,00 -15 545,50
7295 Övriga utgifter 0,00 0,00 0,00 -59,00 -173,96
Kostnadsställets resultat -33 130,00 -35 200,00 -55 748,87 -81 499,48 -52 670,34
Kommunikation
Personalkostnader -57 680,00 -56 000,00 -34 829,18 -28 234,35 -9 462,92
7000 Resekostnader -250,00 -250,00 0,00 0,00 0,00
7005 Dagtraktamenten -250,00 -250,00 0,00 0,00 0,00
7010 Logi och måltider -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7015 Möteskostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7020 Material och tillbehör 500,00 -1 500,00 -103,98 -91,99 -3 293,04
7025 Utbildnings- och deltagaravgifter -500,00 -500,00 -100,00 -30,00 -240,00
7030 Köpta tjänster -5 500,00 -4 000,00 -5 726,03 -13 268,50 -16 676,93
7035 Översättningskostnader -15 000,00 -15 000,00 -17 414,25 -13 087,08 -8 534,00
7295 Övriga utgifter 0,00 0,00 0,00 -38,39 0,00
Kostnadsställets resultat -79 180,00 -77 500,00 -58 173,44 -54 750,31 -38 206,89
Föreningsverksamhet och samarbete
7000 Resekostnader -2 500,00 -2 500,00 -2 154,14 -8 447,57 -4 896,61
7005 Dagtraktamenten -2 500,00 -2 500,00 -1 614,00 -4 666,50 -3 249,00
7010 Logi och måltider -2 000,00 -2 000,00 -277,26 -3 688,44 -928,00
7015 Möteskostnader -1 250,00 -1 250,00 -683,44 -1 196,78 -1 326,88
7020 Material och tillbehör -1 000,00 -1 000,00 -513,17 -702,00 -93,20
7025 Utbildnings- och deltagaravgifter -2 500,00 -2 500,00 -1 438,00 -5 560,23 -2 254,00
7030 Köpta tjänster 0,00 0,00 0,00 -20,00 0,00
7050 Möten och lobbning 0,00 0,00 0,00 -738,39 -1 887,94
7295 Övriga utgifter 0,00 0,00 0,00 -206,69 0,00
Kostnadsställets resultat -11 750,00 -11 750,00 -6 680,01 -25 226,60 -14 635,63
Kansli och administration
3030 Deltagaravgifter 8 500,00 8 400,00 14 239,00 6 805,00 8 280,00
3250 Övriga intäkter 160,00
Personalkostnader -74 675,00 -72 500,00 -68 620,80 -72 489,76 -81 551,75
7000 Resekostnader -1 000,00 -1 000,00 -1 017,70 -2 775,61 -848,68
7005 Dagtraktamenten -1 000,00 -1 000,00 -870,50 -1 362,50 -951,00
7010 Logi och måltider -8 000,00 -8 000,00 -8 360,90 -14 704,90 -13 864,84
7015 Möteskostnader -1 000,00 -1 000,00 -12 371,80 -499,02 -931,60
7020 Material och tillbehör -2 000,00 -2 000,00 -1 932,52 -10 705,68 -2 715,58
7025 Utbildnings- och deltagaravgifter -1 000,00 -1 000,00 -310,00 -1 308,97 -1 686,57
7030 Köpta tjänster -1 000,00 -1 000,00 -10 245,77 -2 475,22 -3 479,84
7035 Översättningskostnader -1 000,00 -1 000,00 -713,00 -186,00 0,00
7075 Kostnader för medlemsavgifter -4 500,00 -4 000,00 -3 953,00 -3 893,00 -3 171,00
7200 Rekreation -3 000,00 -3 000,00 -2 246,55 -2 227,87 -5 948,89
7205 Företagshälsovård -3 500,00 -3 500,00 -2 486,82 -4 158,53 -1 763,75
7208 Erhållna ersättningar för företagshälsovård 0,00 0,00 563,89 1 979,85 856,53
7210 Lunchsedlar -4 000,00 -3 000,00 -1 906,31 -4 001,92 -641,10
7215 Telefonkostnader -4 000,00 -4 000,00 -3 218,48 -3 811,60 -4 320,11
7220 Leasinghyror (OSS) -7 500,00 -7 500,00 -6 913,04 -6 400,26 -4 895,52
7225 Hyror (OSS) -40 000,00 -39 000,00 -39 950,85 -43 216,92 -24 945,96
7230 Bankkostnader -1 000,00 -1 000,00 -906,51 -1 011,14 -720,33
7240 Revisionstjänster -4 000,00 -4 000,00 -3 720,00 -4 433,00 -3 968,00
7245 Ekonomitjänster (OSS) -8 500,00 -8 000,00 -6 751,80 -8 202,60 -4 983,00
7250 Tjänster (OSS) -20 000,00 -19 000,00 -17 319,70 -18 876,67 -12 282,32
7295 Övriga utgifter -4 000,00 -4 000,00 -3 473,69 -5 006,29 -9 367,58
8570 Avrundningsskillnader 0,00 0,00 0,05 -0,01 0,00
Kostnadsställets resultat -186 175,00 -180 100,00 -182 486,85 -202 962,62 -173 740,89
Medelsanskaffning
8810 Intäkter från medlemsavgifter 94 000,00 94 000,00 82 803,00 91 675,50 94 872,00
8820 Företagssamarbete 0,00 0,00 0,00 0,00
Kostnadsställets resultat 94 000,00 94 000,00 82 803,00 91 675,50 94 872,00
Investeringar och finansiell verksamhet
9280 Övriga intäkter från finansiella värdepapper 0,00 0,00 0,00 262,41 19 335,12
9290 Övriga finansiella intäkter 0,00 0,00 0,00 0,00 909,39
9550 Övriga räntekostnader -100,00 -100,00 -48,23 0,00 -658,47
Kostnadsställets resultat -100,00 -100,00 -48,23 262,41 19 586,04
Allmänna understöd
9690 Allmänna understöd 320 000,00 320 000,00 320 000,00 320 000,00 320 000,00
9690 Återbetalning av allmänt understöd 0,00 -21 922,78
Kostnadsställets resultat 320 000,00 320 000,00 320 000,00 320 000,00 298 077,22
Intäkter för räkenskapsperioden totalt 536 500,00 513 900,00 454 862,74 477 362,85 512 304,01
Utgifter för räkenskapsperioden totalt -550 585,00 -514 550,00 -456 378,46 -526 174,34 -472 365,27
Resultat för räkenskapsperioden -14 085,00 -650,00 -1 515,72 -48 811,49 39 938,74