Universiaderna och studerandes VM

Universiaderna och studerandenas VM är internationella stortävlingar för elitidrottare som studerar i högskolor. Arrangörsrättigheterna beviljas av det internationella studentidrottsförbundet FISU (International University Sports Federation).

Universiaderna är ett multisportevenemang som ordnas vartannat år (ojämna år) separat för vinter- och sommargrenar. Under mellanåren arrangeras tävlingar i världsmästerskap för studerande i grenar som inte är bestående delar av Universiaderna.

De som kan delta i universiader och studerandenas VM är studerande i högre stadiet, dvs. i universitet och yrkeshögskolor, eller idrottare som blivit utexaminerade som tidigast under det föregående kalenderåret före tävlingen och som är 18‒25 år vid slutet av tävlingsåret (31.12.).

Olympiska komitténs Elitidrottsenhet väljer de finländska lagen i universiaderna och i studerandenas VM på basis av grenförbundens förslag.

Bekanta dig med Universiaderna och studerandenas VM på Olympiska kommitténs webbplats (på finska).

I frågor om studentidrott på elitnivå kan du kontakta Jukka Tirri, expert på studentidrott på elitnivå vid Olympiska kommittén.
jukka.tirri(a)olympiakomitea.fi
+358 44 7800 213