Bli vår samarbetspartner

Vi samarbetar gärna med olika aktörer för att främja studerandenas välbefinnande. Vill organisationen eller gemenskapet du representerar samarbeta med oss? Kontakta oss! 

Samarbetets längd och rollerna bestäms separat för varje samarbetspartner. Vårt samarbete kan antingen vara långvarigt eller projektliknande. Bekanta dig med våra nuvarande samarbetspartner på sidan Våra samarbetspartner.


Fråga mer om samarbetsmöjligheterna med oss! Våra uppdaterade kontaktuppgifter finns på sidan Kontaktinformation.