Hur ansöker jag om olycksfallsersättning?

Studerande, har du råkat ut för en olycka under ett evenemang som försäkrats av Studerandenas Idrottsförbund? På den här sidan finns detaljerade anvisningar för hur man kan ansöka om olycksfallsersättning. Där hittar du också de viktigaste uppgifterna om olycksfallsförsäkringen.

Vad ska jag göra om jag råkar ut för en olycka?

Om du råkar ut för en olycka under ett evenemang som försäkrats av Studerandenas Idrottsförbund, gör så här:

 1. Betala först kostnaderna själv (läkarbesök, hälsovårdscentralavgifter). OBS! Spara kvittona, eftersom de senare ska skickas till försäkringsbolaget.
 2. Skicka en beskrivning av det som hände via e-post så fort som möjligt – dock senast 2 veckor efter olyckan – till OLL:s generalsekreterare (kontaktuppgifterna finns på sidan Kontaktinformation). Bifoga också en bild på ditt studiekort med giltig läsårsdekal.
 3. OLL ger dig försäkringens nummer. Med hjälp av numret kan du anmäla olyckan till försäkringsbolagets ersättningstjänst.
 4. Därefter sköter du ditt ärende direkt med försäkringsbolaget.

OBS! Om läkaren föreslår dyrare undersökningar eller andra vidare åtgärder är det möjligt att ansöka och beviljas en betalningsförbindelse av försäkringsbolaget. Man begär en betalningsförbindelse genom att skicka ett läkarutlåtande om skadan och anmälan om olyckan till OP Pohjola. De flesta vårdinrättningar skickar ett utlåtande till försäkringsbolaget på begäran. För mer information, kontakta OP Pohjola Försäkringstjänst, tfn 0303 0303 eller OP Pohjola Skadehjälpen.

För ytterligare information om försäkringsärenden kan man kontakta OLL:s generalsekreterare (kontaktuppgifterna finns på sidan Kontaktinformation).

Vilka försäkringsvillkor har olycksfallsförsäkringen?

Bekanta dig noggrant med olycksfallsförsäkringens försäkringsvillkor genom följande länkar:

OP Pohjola gruppolycksfallförsäkring för företag

OP Pohjola Gruppolycksfallförsäkring, allmänna villkor RT 01

Vilka grenar och situationer ersätter olycksfallsförsäkringen inte?

Obs! Enligt OP Pohjolas gruppolycksfallförsäkrings villkor omfattar försäkringen inte:

 • tävlingsidrott under licens
 • kamp- eller kontaktgrenar
 • motorsport
 • flygsport
 • klättringsgrenar, till exempel bergs-, klipp- eller isklättring
 • apparat- eller fridykning
 • freestyleskidning, speedski, störtlopp eller slalom på ovårdade pister eller utanför markerade pister
 • regelbundna veckoturer

Hur mycket ersätter olycksfallsförsäkringen?

De övre gränserna för ersättningarna som beviljas av olycksfallsförsäkringen är:

 • Vårdkostnaderna per olycka högst 8 500 € (självrisk 0 €)
 • Dagpenning för arbetsoförmåga som orsakats av olyckan 0 €
 • Ersättning för bestående men som orsakats av olyckan högst 10 000 €
 • Ersättning för dödsfall som orsakats av olyckan högst 5 000 €

OBS! OLL ansvarar inte för ersättningen om försäkringsbolaget avslår ansökan om ersättning. OLL ersätter inte heller kostnader som överskrider ersättningens övre gräns (8 500 €).