Utbildningar och övriga sakkunnigtjänster

Vi erbjuder mångsidiga sakkunnigtjänster såväl till våra medlemsorganisationer som till övriga aktörer som vill främja en motionsinriktad livsstil och en aktiv vardag. Vi ger dig sakkunnigstöd, utbildning och sparring bland annat med att starta högskoleidrottsprojekt, att sätta igång med idrottstutorverksamhet och att organisera FM-tävlingar för studerande.

Observera att en del av utbildningar och andra sakkunnigtjänster är endast för medlemmar i OLL. Kolla om ditt gemenskap är medlem i Studerandenas Idrottsförbund på sidan Våra medlemmar.

Utbildningarna ordnas i huvudsak på finska.

Bekanta dig med våra uppkommande utbildningar på vår skolningskalender.