Hur hittar jag dit?

Vårt kansli ligger i Kampen, Helsingfors, på adressen Lappbrinken 2, 00180 Helsingfors.

Huvudingången, genom A-trappan (ring på portsummern)

Tillgänglig passage genom C-trappan (kom överens om det med kontaktpersonen)