Motionstutor som sparrare

En motionstutor är en studerande som inspirerar och stöder andra studerande till fysisk aktivitet. Med hjälp av en motionstutor är det lättare att börja syssla med motion. Visste du att det redan ordnas motionstutorverksamhet vid över 20 finländska högskolor? Har ni också motionstutorer på din högskola?

Varje år utbildar vi medlemmar i våra medlemsorganisationer, alltså studerande- och studentkårerna, till motionstutorer. Vi erbjuder också motionstutorerna handböcker som stöd för att utveckla verksamheten.

Du kan bekanta dig närmare med verksamheten på vår sida om motionstutorer.

Om du inte är säker på om det finns motionstutorverksamhet på ditt campus kan du kontakta den anställda eller förtroendevalda som ansvarar för idrottsärenden i din studerande- eller studentkår.