Faktureringsuppgifter

Faktureringsadress

EDI-signum: 003 702 017 906

Operatör: Maventa (003721291126)

Förmedlarkod vid utskick via banknätverket: DABAFIHH

FO-nummer: 0201790-6