Studerande- och studentkårerna

I Studerandenas Idrottsförbund ingår 27 medlemsorganisationer: tolv studerandekårer, sju studentkårer, två andra studentföreningar samt sex högskolors samarbetsmedlemmar. I och med medlemskapet i Studerandenas Idrottsförbund får studerande- och studentkårerna tillgång till åtskilliga medlemsförmåner samt ett mångsidigt utbildnings- och tjänsteutbud.

Vi representerar studerande i fråga om idrott på dualmodellens båda sidor – både vid universiteten och i yrkeshögskolorna. Genom att vara medlem i OLL kan du påverka det riksomfattande utvecklingsarbetet inom studerandeidrott!

Medlemskapet i Studerandenas Idrottsförbund ger studerande- och studentkårerna tillgång till åtskilliga medlemsförmåner samt ett förmånligare utbildnings- och tjänsteutbud. Studerande- och studentkårerna har också möjlighet att fungera som arrangörer för Studerandenas FM (SFM).

Medlemsorganisationernas personmedlemmar är automatiskt också medlemmar i OLL och berättigade till medlemsförmånerna för studerande.

Visste du att också högskolornas idrottsväsen samt andra organisationer inom studerande-, hälso- och idrottssektorn kan vara medlemmar i OLL? Du kan bekanta dig med alla våra medlemmar på sidan Våra medlemmar!

Våra medlemmar:


Björneborg

Esbo

Helsingfors

Jyväskylä

Kajana

Kuopio

Lappeenranta

Seinäjoki

Tammerfors

Tavastehus

Vierumäki