Ekonomiplan på medellång sikt 2018-2020

Publicerat:

Hjälper till med den årliga budgeten och styr allokeringen av de ekonomiska resurserna.

Denna ekonomiplan är en uppdatering av ekonomiplanen på medellån sikt 2016-2020. Ny ekonomiplan på medellong sikt 2021-2023 är i varande. Nuvarande ekonomiplanen på medellång sikt 2018-2020 kan läsas från den här länken (pdf).