Olycksfallsförsäkring

Försäkra deltagarna i ditt idrottsevenemang eller din tävling mot olycksfall med OLL:s olycksfallförsäkring.

Vid olycksfall kan din försäkrade studentmedlem ansöka om olycksfallsersättning. Anvisningar för hur studerande kan ansöka om ersättning finns även under menyn För studerande under “Hur ansöker jag om olycksfallsersättning?”

OLL:s olycksfallsförsäkring gäller vid engångstävlingar, engångsidrottsevenemang samt engångsevenemang där personer kan testa nya grenar, då de ordnas av OLL:s ordinarie medlemsorganisationer och OLL meddelats om dem på förhand.

Med engångsevenemang menas ett enskilt evenemang eller en kort kurs på några lektioner. Till exempel ersätter olycksfallförsäkringen inte veckovisa träningar eller serier som varar i en termin.

Vem kan få olycksfallsförsäkringen?

Olycksfallsförsäkringen gäller endast medlemmar i OLL:s medlemsorganisationer som deltar i evenemang där personer kan testa nya grenar, idrottsevenemang och tävlingar samt under resor som direkt anknyter till dem.

Tävlingarna kan till exempel vara innebandyturneringar mellan ämnesföreningar eller löptävlingar inom ämnesföreningar. Det kan också handla om exempelvis studentkårens nybörjarkurs i bowling.

Hur ansöker jag om olycksfallsförsäkring?

Meddela oss om de följande före evenemanget:

 • evenemang, tid och plats
 • beräknat antal deltagare
 • beräknat antal frivilliga som hjälper med att arrangera evenemanget
 • arrangör (även studerande- eller studentkår) och kontaktpersonens kontaktuppgifter

Meddela oss om evenemanget senast en vecka i förväg med blanketten Ansök om olycksfallsförsäkring i slutet av denna sida.

Vilka villkor gäller för olycksfallförsäkringen?

Bekanta dig noggrant med försäkringsvillkoren genom att följa länkarna till OP Pohjolas webbplats:

OP Pohjolas gruppolycksfallsförsäkring för företag

OP Pohjolas Gruppolycksfallsförsäkring, allmänna villkor RT 01

Vilka grenar och situationer ersätter olycksfallsförsäkringen inte?

Du beaktar väl att vid sidan av de ovannämnda villkoren för OP Pohjolas gruppolycksfallsförsäkring är följande grenar och situationer inte försäkringsskyddade:

 • tävlingsidrott under licens
 • kamp- eller kontaktgrenar
 • motorsport
 • flygsport
 • klättringsgrenar, till exempel bergs-, klipp- eller isklättring
 • apparat- eller fridykning
 • freestyleskidning, speedski, störtlopp eller slalom på ovårdade pister eller utanför markerade pister
 • regelbundna veckoturer

Hur mycket ersätter olycksfallsförsäkringen?

De övre gränserna för ersättningarna som beviljas av olycksfallsförsäkringen är:

 • Vårdkostnaderna per olycka högst 8 500 € (självrisk 0 €)
 • Dagpenning för arbetsoförmåga som orsakats av olyckan 0 €
 • Ersättning för bestående men som orsakats av olyckan högst 10 000 €
 • Ersättning för dödsfall som orsakats av olyckan högst 5 000 €

Vad gör jag vid olycksfall?

Om det sker ett olycksfall vid ett evenemang som Studerandenas Idrottsförbund har försäkrat, ska personen som råkat ut för olycksfallet och ansöker om olycksfallsförsäkring göra det följande (PS. Samma anvisningar finns på sidan Hur ansöker jag om olycksfallsersättning? under För studerande-menyn):

 1. Betala först kostnaderna själv (läkarbesök, hälsovårdscentralavgifter). OBS! Spara kvittona, eftersom de senare ska skickas till försäkringsbolaget.
 2. Skicka en beskrivning av det som hände via e-post så fort som möjligt – dock senast 2 veckor efter olyckan – till OLL:s generalsekreterare (kontaktuppgifterna finns på sidan Kontaktinformation). Bifoga också en bild på ditt studiekort med giltig läsårsdekal.
 3. OLL ger dig försäkringens nummer. Med hjälp av numret kan du anmäla olyckan till försäkringsbolagets ersättningstjänst.
 4. Därefter sköter du ditt ärende direkt med försäkringsbolaget.

OBS! Om läkaren föreslår dyrare undersökningar eller andra vidare åtgärder är det möjligt att ansöka och beviljas en betalningsförbindelse av försäkringsbolaget. Du kan ansöka om en betalningsförbindelse genom att skicka läkarutlåtandet om skadan och skadeanmälan till OP Pohjola. De flesta vårdinrättningar skickar utlåtandet till försäkringsbolaget på begäran. Du får mer information på OP Pohjolas Försäkringstjänster tfn 0303 0303 eller OP Pohjola Skadehjälpen.

OBS! OLL ansvarar inte för ersättningen om försäkringsbolaget avslår ansökan om ersättning. OLL ersätter inte heller kostnader som överskrider ersättningens övre gräns (8 500 €).

Mer information får du av OLL:s generalsekreterare (se kontaktuppgifterna på sidan Kontaktinformation).

Ansök om olycksfallsförsäkring