Musikavtal

Studerandenas Idrottsförbund erbjuder sina medlemmar tillstånd att spela musik under evenemang som ordnas av medlemsorganisationerna.

På den här sidan hittar du de viktigaste uppgifterna om gällande musikavtal.

Upphovsrättsersättningarna för musik som spelas offentligt inom organiserad idrottsverksamhet koordineras genom avtal som Finlands olympiska kommitté ingått med upphovsrättsorganisationerna Teosto* och Gramex**.

Som medlem i Olympiska kommittén erbjuder vi våra medlemmar tillstånd att spela musik under idrottsevenemang som våra medlemmar ordnar.

Vilka tillställningar gäller avtalen?

Musikavtalen som Studerandenas Idrottsförbund ingått ger våra medlemsorganisationer rätten att använda musik

 • i sin idrotts- och motionsverksamhet, till exempel under tävlingar och träningar, på tävlings- och träningsområden, samt under idrotts- och motionsevenemang
 • under sidoevenemang på liten skala, till exempel basarer, fester, träffar, uppvisningar och lägertillställningar.

Musikavtalets centrala innehåll

 • Avtalet förutsätter att evenemanget, verksamheten eller tillställningen ordnas av ett grenförbund, sällskap eller lag som står under Finlands olympiska kommitté. Studerandenas Idrottsförbund är medlem i Olympiska kommittén, så i detta avtal kan OLL jämföras med ett grenförbund, och studerande- och studentkårerna samt ämnesorganisationerna kan jämföras med sällskap.
 • Inom ramen för avtalet kan idrotts- och motionssällskapen fritt spela upp musik under idrottstillställningar och -evenemang samt på idrottslektioner.
 • Avtalet gäller evenemang vars deltagar- och åskådarantal är under 15 000. Om det är fråga om ett sidoevenemang går gränsen vid 200 deltagare.
 • I avtalet ingår inte uppspelning av musik i samband med näringsverksamhet.

Musikavtalet är i kraft under 2023. Närmare uppgifter om avtalet finns på Olympiska kommitténs webbplats (på finska).

Vad ingår inte i avtalen?

Avtalen gäller inte all uppspelning av musik, till exempel:

 • näringsverksamhet
 • professionella artister
 • att använda musik på webben
 • direktuppspelningstjänster (till exempel Spotify) eller
 • nöjestillställningar.

Om evenemangets arrangör inte är säker på om det egna evenemanget omfattas av avtalet ska man utreda saken direkt med både Teosto och Gramex. Man ska också komma överens om eventuella ersättningar direkt med Teosto och Gramex.

Måste man ansöka om tillstånd att spela musik?

Tillståndet att spela musik är automatiskt i kraft. Våra medlemsorganisationer behöver alltså inte separat ansöka om tillstånd att spela musik under sitt evenemang från Studerandenas Idrottsförbund.

Du behöver avtalsnumren för utredningar

Som evenemangsarrangör behöver du de här avtalsnumren för eventuella utredningar.

 • Teosto-avtalets nummer: 70014878.
 • Gramex-avtalets nummer: LII040.

*Teosto är upphovsrättsorganisationen för kompositörer, textförfattare, arrangörer och musikförläggare. Teosto beviljar tillstånd att använda musiken på upphovsmännens och förläggarnas vägnar.

**Gramex är upphovsrättsorganisationen för utövande artister, musiker och ljudupptagningsproducenter Gramex samlar in ersättningar för användningen av inspelad musik på musikernas och producenternas vägnar.