OLL:s trakasseriombud

Förbundets trakasseriombud erbjuder ett lyssnande öra och stöd för de som utsätts för eller bevittnar hurdant osakligt bemötande som helst i Studerandenas Idrottsförbunds evenemang. Om du har utsatts för osakligt bemötande vid våra evenemang, kan du meddela om det med den anonyma blanketten nedan.

Regler för tryggare rum gäller vid de evenemang som vi organiserar. Bekanta dig med våra regler för tryggare rum här.

Vårt trakasseriombud Markku arbetar som OLL:s koordinator för utbildning och evenemang.

Markku Rantahalvari
koordinator för utbildning och evenemang
markku.rantahalvari@oll.fi, +358 44 780 0129

Vårt trakasseriombud Julia är OLL:s ordförande för 2021.

Julia Tuuri
ordförande
julia.tuuri@oll.fi
+358 44 780 0211

Om du själv utsatts för eller sett någon annan bli utsatt för trakasseri, diskriminering eller annat osakligt uppförande:

 1. Kontakta evenemangets trakasseriombud personligen, per telefon eller med den här anonyma anmälningsblanketten. Du kan kontakta ombuden även efter evenemanget.
 2. Berätta vad du utsatts för eller vad som hänt.
 3. Tala med trakasseriombudet för att åtgärda situationen. Om du vill det så kontaktar trakasseriombudet de olika parterna.

När du kontaktar trakasseriombudet:

 • Lyssnar hen utan att döma.
 • Har hen sig tystnadsplikt.
 • Kan trakasseriombudet och den som utsatts för trakasserier konfidentiellt diskutera situationen.
 • Trakasseriombuden vidtar aldrig åtgärder utan ditt samtycke.

Om du ger ditt samtycke till det kan trakasseriombudet:

 • Kontakta parterna i trakasserisituationen och diskutera vad som hänt.
 • Ordna så att parterna kan diskutera det som hänt.
 • Råda parterna att kontakta någon stödtjänst, till exempel en telefonjour.
 • Forma en grupp av aktiva i förbundet för att fatta beslut om åtgärder. Gruppen kan bestämma om eventuella disciplinära åtgärder, till exempel att avlägsna någon från evenemanget eller ge någon portförbud till OLL:s evenemang.