Kandidera till OLL:s styrelse?

Brinner du av iver att främja högskolestuderandes välbefinnande och hälsa? Vill du påverka förhållandena för studentmotionen och idrottspolitiken på nationell nivå? I Studerandenas Idrottsförbunds styrelse är allt detta möjligt! Vi uppmuntrar varmt alla som är intresserade av en aktivare studerandekultur att söka sig till OLL:s styrelse.

Här samlar vi allt väsentligt med tanke på styrelsearbetet och att söka sig till styrelsen.
Om du vill kan du ladda ner Handbok för styrelsekandidater i elektroniskt format (PDF) här.

Varför ska du söka till en nationell intressebevakningsorganisation för idrott?

På Studerandenas Idrottsförbund är arbete för ökat välbefinnande en hjärtesak och gruppandan är utmärkt! Förbundet har en liten och tät arbetsgemenskap, och styrelsen får arbeta med olika samhälleliga frågor.


Under en mandatperiod hinner du lära dig mycket om intressebevakning och organisationsverksamhet. Under året kan du utvidga ditt arbetslivsnätverk och skaffa arbetslivsfärdigheter som är nyttiga i alla typer av arbete.

”Mitt år på OLL gav mig mer än jag kunnat förvänta mig. Jag lärde mig mycket om nationell intressebevakning, projekthantering och organisationsadministration och dessutom fick jag utvidga mitt professionella nätverk med flera nya bekanta. Det viktigaste var ändå att få arbeta i en omgivning där alla arbetade för samma, tydliga mål. Jag rekommenderar det varmt för alla.”
- OLL-alumn 2017

Vad gör styrelsen i Studerandenas Idrottsförbund?

Styrelseposter

Styrelsen för Studerandenas Idrottsförbund består av en ordförande, en till två vice ordförande och högst två styrelsemedlemmar. Styrelsens mandatperiod är ett kalenderår. Styrelsen är ett organ som fastställer riktlinjer, fattar beslut och med mandat från förbundsmötet styr verksamheten tillsammans med förbundets anställda.

Ordföranden och vice ordförandena, dvs. presidiet, utgör ett arbetsutskott som arbetar i förbundets tjänst på heltid under sin mandatperiod. Styrelsemedlemmarna deltar i styrelsens beslutsfattande, och om de vill kan de också delta i förbundets övriga verksamhet.

Arbetsutskottets medlemmar fungerar som faddrar för medlemsorganisationerna. Arbetsutskottet fördelar fadderansvaret sinsemellan och träffar sina fadderorganisationer under sin mandatperiod. Tack vare fadderverksamheten får arbetsutskottet bland annat bekanta sig med medlemsorganisationernas representanter och högskolorna bättre samt inspirera Finlands högskolefält med idrottens glädjebudskap på lokal nivå.

De ansvarsområden som nämns i samband med styrelseposterna är inte helt bundna till varje post, eftersom varje styrelse själv beslutar om ansvarsfördelningen i början av sin mandatperiod.

Ordföranden

Ordföranden koordinerar styrelsens verksamhet och presiderar under styrelsens möten. Ordföranden leder förbundets verksamhet i nära samarbete med generalsekreteraren och fungerar som representant för förbundet. Dessutom arbetar ordföranden med internationella frågor, deltar i förbundets påverkansarbete och träffar intressegruppernas representanter. För tillfället är ordförandens arvode 1 700 euro i månaden.

Vice ordförande

Vice ordförandenas huvudsakliga uppgift är att stödja ordföranden och fungera som en del av arbetsutskottet. Ansvarsområdena är idrottspolitik och intressebevakning eller kommunikation och evenemang, som fördelas mellan vice ordförandena. Förutom de huvudsakliga ansvaren ingår motionstutorverksamheten och ansvarsfullheten också i vice ordförandenas ansvarsområden. För tillfället är en vice ordförandes arvode 1 250 euro i månaden.

Styrelsemedlemmar

I styrelsemedlemmarnas arbetsbeskrivning ingår att delta i förbundets beslutsfattande. Om de vill, kan styrelsemedlemmarna också delta i förbundets övriga verksamhet, till exempel utskottet för högskolornas idrottsväsen, den strategiska planeringen av förbundets verksamhet och andra aktuella projekt. Beroende på eget intresse tar styrelsearbetet mellan 5 och 10 timmar i veckan, så du kan kombinera förtroendeuppdraget med arbete eller studier. För tillfället är en styrelsemedlems arvode 1 100 euro per år.

Personalen + styrelsen = sektorerna

Tillsammans med de anställda bildar styrelsen sektorer som sätter sig närmare in i något av förbundets verksamhetsområden. För tillfället har förbundet fem anställda; generalsekreteraren, en sakkunnig inom kommunikation, en sakkunnig och en specialsakkunnig inom högskoleidrott samt en koordinator för evenemang och utbildning.

Huvudsektorn

Huvudsektorn består av generalsekreteraren och ordföranden. Huvudsektorn leder förbundets verksamhet, ansvarar för de administrativa uppgifterna och fungerar som chef. Dessutom ansvarar huvudsektorn för ekonomiska och internationella frågor. Ordföranden och generalsekreteraren ansvarar också för att utveckla arbets- och organisationskulturen.

Idrottspolitik och intressebevakningssektorn

Intressebevakningssektorn består av de sakkunniga inom högskoleidrott och den ena vice ordföranden. De arbetar tillsammans med medlemmarna, intressegrupperna och de politiska påverkarna för att främja högskolestuderandenas välbefinnande. Intressebevakningsarbetet utförs bland annat som valpåverkan och Högskolan i rörelse-verksamhet.

Kommunikationssektorn

Kommunikationssektorn består av förbundets sakkunniga inom kommunikation och den vice ordförande som ansvarar för kommunikationen. Kommunikationssektorn har hand om kommunikationshelheterna och koordinerar kommunikationen mellan förbundets olika sektorer.

Evenemangssektorn

Evenemangs- och utbildningssektorn består av förbundets koordinator för evenemang och utbildning och den vice ordförande som ansvarar för evenemangen. Evenemangssektorn koordinerar arrangemangen för studerandenas FM-tävlingar och den övriga tävlingsverksamheten. Sektorträffarna och de utbildningar som ordnas för medlemsorganisationerna är också i huvudsak på evenemangssektorns ansvar.

Hur framskrider ansökningsprocessen?

Före förbundsmötet

Vem som helst kan ställa upp som styrelsekandidat för Studerandenas Idrottsförbund. Styrelsekandidaterna får gärna kommunicera aktivt om kandidaturen. Dessutom uppmuntrar vi kandidaterna att be om hjälp med sina kampanjer. Vi uppmanar dem också att berätta för oss att de tänker ställa upp i ett så tidigt skede som möjligt så att vi kan sprida ordet vidare till de övriga medlemsorganisationerna. Det lönar sig för dig att diskutera kandidaturen i god tid i ditt eget medlemssamfund.

Under förbundsmötet

Under förbundsmötet ska en röstberättigad delegat föreslå kandidaten. Kandidatförslagen görs under punkterna ”Val av förbundsordförande” och ”Val av medlemmar i förbundets styrelse” på förbundsmötets föredragningslista. Kandidaterna kan hålla sina presentationsanföranden i slutet av dessa punkter på föredragningslistan. Det är ändå möjligt att föreslå kandidater och ställa upp som kandidat ända tills personvalen börjar.

På kvällen av den första förbundsmötesdagen erbjuds förbundsmötesdelegaterna en möjlighet att intervjua kandidaterna. Under den andra dagen hålls en paneldiskussion med kandidaterna före personvalet.

Det slutliga valet av ordförande och styrelsemedlemmar görs under punkterna ”Val av förbundsordförande” och ”Val av medlemmar i förbundets styrelse”.

”Sätt dig in i OLL:s verksamhet ordentligt och beakta hela medlemsbasen när du förbereder dig. Lyft inte endast fram sådant du tänkt ut på förhand, utan försök också lyfta fram din personlighet: förbundsmötet fastställer riktlinjerna, och du driver på dem. Om det är möjligt, kan du till exempel öva på ditt anförande i samband med din delegations aftonskola eller i en motsvarande situation. Ta det lugnt, slappna av och kom ihåg att andas. Alla andra är också nervösa. “
- OLL-alumn 2019

Efter förbundsmötet

För förbundets personal är det särskilt viktigt att hjälpa den nyinvalda styrelsen att anpassa sig mjukt och smidigt till den kommande mandatperioden. Vi erbjuder gärna hjälp med alla utmaningar, till exempel att skaffa bostad.

Den avgående styrelsen och personalen håller en introduktion för den nya styrelsen innan den nya mandatperioden börjar. Introduktionen hålls i Helsingfors och den varar några dagar.

OLL stöder kandidaterna

OLL:s styrelse diskuterar gärna ansökningsprocessen med alla som är intresserade av att söka till styrelsen. Före förbundsmötet kan styrelsekandidaterna använda OLL:s kanaler i sociala medier och e-postlistor som stöd för sina kampanjer.

Förbundets styrelse tillsätter en separat arbetsgrupp för kandidatstöd med tanke på styrelserekryteringen. Arbetsgruppen hjälper och stöder personer som kandiderar till styrelsen före förbundsmötet.

Om du har några frågor om OLL:s verksamhet, styrelsens arbete, kandidatprocessen eller något annat, får du gärna kontakta antingen arbetsutskottets medlemmar eller generalsekreteraren. Styrelsemedlemmarna svarar också gärna på frågor om styrelsens arbete och uppgifter.

Förbundets anställda berättar gärna mer om de arbetsuppgifter som de ansvarar för.

Du hittar våra aktuella kontaktuppgifter på sidan Kontaktinformation.

Fantastiskt att du funderar på att ställa upp som kandidat!