Vuoden 2021 toimintasuunnitelma

Julkaistu:

Kuluvan vuoden tärkeimmät toiminnan tavoitteet ja keinot.

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

Liikkuva korkeakoulu -toiminta

Edistämme fyysisesti aktiivisen korkeakouluyhteisön toimintakulttuurin ja -ympäristön luomista Liikkuva korkeakoulu -toiminnalla. Saavutamme tavoitteita muun muassa Liikkuva korkeakoulu -koulutusten, -tietopankin ja -verkoston toiminnan avulla. Laajennamme toimintaa uusiin korkeakouluyhteisöihin ja tuemme jo mukana olevia korkeakouluyhteisöjä.

Vaalivaikuttaminen

Tuemme jäsenyhteisöjä liikunnallisten tavoitteiden ja teemojen edistämisessä kuntavaaleissa sekä vaalien jälkeen. Teemme yhteistyötä Olympiakomitean kanssa sekä toteutamme vaalikampanjan valtakunnallisten opiskelijajärjestöjen kanssa. Seuraamme maakuntavaalien toteutumista.

Liikunnan asema YTHS-laajennuksessa

Olemme mukana YTHS:n liikunnan teemavuosien 2021-2022 suunnittelussa ja toteuttamisessa. Vaikutamme liikunnan palveluketju -mallin puolesta osana YTHS:n hoitokäytäntöjä sekä tuemme YTHS:n ja paikallisten korkeakoululiikuntapalveluiden yhteistyötä.

Liikuntapoliittisen linjapaperin päivitys

Päivitämme liikuntapoliittisen linjapaperin. Selvitämme liiton ja sen jäsenyhteisöjen nykyisen liikuntapoliittisen tahtotilan.

Jäsenpalvelut ja tapahtumat

Jäsenyhteisöjen tukeminen

Työvaliokunta jakaa keskenään kummijäsenyhteisöt ja tapaa heitä säännöllisesti. Tarjoamme jäsenille palveluita sekä tukea paikallisen liikuntatoiminnan ja opiskeluympäristön kehittämiseen. Järjestämme kaksi jäsenyhteisöjen liikuntavastaavien sektoritapaamista.

Hyödynnämme digitalisaatiota jäsenyhteisöjen tukemisessa sekä luomme vuosittaisen kyselyn liiton toiminnasta ja strategisten tavoitteiden toteutumisesta jäsenyhteisöille. Olemme yhteydessä potentiaalisiin jäsenyhteisöihin. Kuuntelemme opiskelijayhteisöiden toiveita jäsenyyden houkuttavuuden kasvattamiseksi ja kehitämme toimintaa palautteen perusteella.

Korkeakoulujen liikuntatoimien tukeminen

Koordinoimme korkeakoulujen liikuntatoimien verkostoa ja järjestämme kaksi verkoston tapaamista. Koordinoimme liikuntatoimien valiokunnan toimintaa, joka ohjaa verkoston toimintaa. Ylläpidämme digitaalisia palveluja, kuten Liikkuva korkeakoulu -tietopankkia, verkoston Facebook-ryhmää sekä sähköpostilistaa.

Koulutukset

Mahdollistamme paikallisen liikuntatuutoroinnin kehittymisen koulutuksilla ja asiantuntijaavulla. Järjestämme webinaareja ajankohtaisista teemoista jäsenyhteisöjemme tarpeiden mukaan.

Liikunta- ja urheilutapahtumat

Koordinoimme Opiskelijoiden SM-kisoja (OSM) ja koulutamme kisajärjestäjiä. Ohjaamme OSM-kisojen järjestäjiä luomaan mahdollisimman matalan osallistumiskynnyksen erityisesti rentosarjoihin. Ylläpidämme vuorovaikutusta liiton ja kisajärjestäjien välillä.

Osallistumme kansainvälisiin opiskelijaurheilukisoihin: SELL Student Games -tapahtumaan, European Universities Games -tapahtumaan sekä talvi- ja kesäuniversiadeihin.

Viestintä

Edunvalvonta- ja vaikuttamisviestintä

Kehitämme tekemäämme vaikuttamisviestintää sekä tuomme OLL:n liikuntapoliittisen asiantuntijuuden osaksi liiton viestintää ja imagoa. Kehitämme työvaliokunnan ja työntekijöiden viestinnällistä osaamista tehdäksemme laadukasta vaikuttamisviestintää sekä juurrutamme viestinnän osaksi jokapäiväistä toimintaa. Laadimme tavoitteet ja mittariston tälle kehittämiselle ensi vuoden aikana.

Jäsenviestintä

Viestimme liiton toiminnasta jäsenyhteisöjen suuntaan saavutettavasti ja kolmikielisesti. Osallistamme jäsenyhteisöjä kehittämään liiton viestintää. Liiton viestintä on avointa, selkeää ja saavutettavaa myös jäsenyhteisöjen jäsenille. Toteutamme jäsenviestintää pääasiassa sosiaalisen median, uutiskirjeiden ja kummiyhteydenpidon muodossa.

Hallinto ja sidosryhmätoiminta

Vastuullisuuden toteuttaminen toiminnassamme

Sisällytämme vastuullisuuden eri toiminnot, eli yhdenvertaisuussuunitelman ja ympäristövastuuohjelman, osaksi liiton toimintaa ja toimimme suunnannäyttäjänä sekä sparraajana vastuullisuuteen liittyvissä kysymyksissä liikunta-alalla. Toteutamme yhdenvertaisuussuunnitelmaa päivittämällä kurinpitokokonaisuuden. Toteutamme vastuullista taloudenhallintaa yhdessä talousvaliokunnan kanssa.

Strateginen kehittäminen

Jatkamme kartoitusta kestävästä jäsenmallista, joka kattaa mahdollisimman suuren osuuden korkeakouluopiskelijoista. Toteutamme pitkäjänteistä talouden hallintaa ja suunnittelemme sitä yhdessä talousvaliokunnan kanssa.

Sidosryhmätoiminta

Osallistumme kotimaisten kattojärjestöjen (esimerkiksi Olympiakomitea, Allianssi ja SOSTE) toimintaan sekä teemme yhteistyötä Arenen ja Unifin kanssa. Osallistumme kansainvälisten kattojärjestöjen FISU:n ja EUSA:n liittokokouksiin sekä ENAS Forumiin. Tuemme Suomen edustajia kansainvälisissä opiskelijaurheilujärjestöissä. Toimimme matalan kynnyksen liikunnan ja vastuullisuuden puolesta puhujina.

OLL 100 vuotta -juhlavuoden suunnittelu

Jatkamme opiskelijaliikunnan historiateoksen toteuttamista liiton 100-vuotisjuhlaa varten. Aktivoimme alumneja mukaan historiateoksen toteuttamiseen.