Vuoden 2023 toimintasuunnitelma

Julkaistu:

Kuluvan vuoden tärkeimmät toiminnan tavoitteet ja keinot.

Liikuntapolitiikka

Vaalivaikuttaminen

Edistämme opiskelijoiden liikkumista eduskuntavaaleissa syksyllä 2022 laaditun kampanjasuunnitelman pohjalta. Koulutamme liiton toimijoita kampanjointiin ja vaalivaikuttamiseen. Luomme tempauksen tavoitteidemme nostamiseksi mukaan valtakunnalliseen keskusteluun ja rakennamme mittariston tavoitteiden toteutumisen seuraamiseen. Teemme yhteistyötä sidosryhmien, kuten SAMOK, SYL, Allianssi ja Olympiakomitea, sekä jäsenistön kanssa.

Jatkamme edellisvuonna aloitettua kunta- ja aluevaaliseurantaa. Julkaisemme seurannan tuloksia viestintäkanavissamme.

Liikkuva korkeakoulu -toiminta

Jatkamme vuonna 2022 käyttöönotetun Liikkuva korkeakoulu -tuloskortin kehitystyötä luoden siitä pitkäjänteisen työkalun korkeakoululiikunnan tilan seuraamiseen ja kehittämiseen eri osapuolille.

Toteutamme selvityksen verkostokorkeakoulujen opiskelijoiden liikuntamahdollisuuksien yhdenvertaisuudesta. Kokoamme päättäjille tietoa tämänhetkisestä tilanteesta sekä konkreettisia toimia tilanteen parantamiseen.

Luomme suuntalinjat Liikkuva korkeakoulu -toiminnan jatkolle hankkeen loputtua.

Kokonaisvaltainen korkeakoululiikunnan kehittäminen

Haemme vuodelle 2023 uutta OKM:n hankerahoitusta liikkumisen edistämiseksi korkeakouluissa.

Vaikuttamistyön näkyväksi tekeminen

Luomme materiaalia ja konkreettisia ratkaisuja korkeakouliikunnan tilanteen parantamiseksi ja pyrimme herättämään nykytilasta keskustelua. Viestimme teemoista aktiivisesti eri keinoin (podcast, blogit, kannanotot, videot jne.). Jaamme myös jäsenjärjestöille julkaisuvalmista materiaalia. Varaamme liiton päivittäisessä työssä aikaa kehityksen seuraamiseen ja arviointiin sisäisten toimintamallien sekä mittaristojen työkalujen avulla.

Jäsenpalvelut ja tapahtumat

Jäsenyhteisöjen tukeminen

Kehitämme kummitoimintaa pitkäjänteisesti kummitoiminnan käsikirjan avulla. Lisäämme käsikirjan verkkosivuillemme kaikkien hyödynnettäväksi. Jatkamme toimivien toimintamallien kehittämistä koko toimiston osallistamiseksi kummitoimintaan ja päivitämme toimintamallit kummitoiminnan käsikirjaan niiden vakiintuessa.

Järjestämme jäsenyhteisöjen liikuntavastaaville sektoritapaamisen kolme (3) kertaa vuodessa (alkuvuosi, loppukevät ja syksy). Sektoritapaamiset pyritään järjestämään ympäri Suomen eri kaupungeissa, joissa liiton jäsenyhteisöt toimivat. Lisäksi järjestämme kahdesta kolmeen (2–3) webinaaria kuunnellen jäsenistön toivomuksia.

Järjestämme vuosittaisen jäsenyhteisöille suunnatun kyselyn toteuttamista liiton toiminnasta ja strategisten tavoitteiden toteutumisesta. Kehitämme kyselyä edellisen vuoden kyselyn pohjalta.

Korkeakoulujen liikuntatoimien tukeminen

Koordinoimme korkeakoulujen liikuntatoimien verkostoa ja järjestämme kaksi verkostotapaamista. Koordinoimme verkostoa ohjaavan liikuntatoimien valiokunnan toimintaa. Ylläpidämme digitaalisia palveluja kuten liikuntatoimien verkoston uutta Teams-kanavaa ja Facebook-ryhmää, sähköpostilistaa sekä Liikkuva korkeakoulu -tietopankkia.

Liikuntatuutortoiminta

Koulutamme opiskelija- ja ylioppilaskuntatoimijoita liikuntatuutoroinnin kehittämisestä liikuntatuutoriointipäivässä. Autamme paikallistoimijoita oman liikunta- tai hyvinvointituutortoiminnan kehittämisessä.

Kehitämme liikuntatuutoriseminaaria vuoden 2022 kokeilun pohjalta.

Liikunta- ja urheilutapahtumat

Koulutamme OSM-kisäjärjestäjiä yksittäin kilpailukohtaisesti. Kehitämme OSM-kisakonseptia saavutettavammaksi sekä viestinnän avulla että toimintamallia muuttamalla, ja pyrimme lisäämään tietoisuutta toiminnasta liikunnan ilon kautta.

Osallistumme SELL Games ja Kesäuniversiadit -tapahtumiin perinteiseen tapaan eli paikan päällä. Jatkamme valmisteluita SELL Student games -tapahtuman järjestämiseksi Suomessa 2025.

Viestintä

Jatkamme viestinnän strategista kehittämistä tuloskortin tulosten pohjalta; tarkastelemme kriittisesti käytössä olevia viestinnän keinoja, kanavia ja viestintätuotteita. Kehitämme tuloskortin mittaristoa ja tulosten hyödyntämistä eri sektoreiden toiminnassa yhdessä sektoreiden toimijoiden kanssa.

Luomme uusia ja hyödynnämme olemassaolevia materiaaleja sekä otamme käyttöön toimintatapoja toimintamme näkyväksi tekemiseksi niin valtakunnallisella tasolla kuin jäsenyhteisöjemme kaikkien toimijoiden keskuudessa.

Hallinto ja sidosryhmätoiminta

Vastuullisuuden toteuttaminen toiminnassamme

Otamme päivitetyn yhdenvertaisuussuunnitelman käyttöön toiminnassamme. Luomme koko voimassaoloajalle vuosittaiset “muistilistat” yhdenvertaisuuden kehittämiseen toiminnassamme suunnitelman mukaisesti.

Liikunnan edistäminen on jo itsessään sekä sosiaalisesti että ympäristöllisesti vastuullista toimintaa, mutta tarkastelemme ympäristövastuuohjelman tavoitteiden toteutumista toiminnassamme esimerkiksi laskemalla hiilijalanjälkemme.

Päivitämme keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman ja sisällytämme siihen selkeän suunnan liiton yritysyhteistyölle. Osana jäsenviestinnän uudistamista raportoimme liiton toiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta jäsenistölle säännöllisesti vuoden aikana.

Strateginen kehittäminen

Strategiakauden päättyessä laadimme seuraavaan liittokokoukseen uuden strategian, joka sisältää askelmerkit uuden jäsenmallin käyttöönottamiseksi, ja valmistelemme jäsenmallin vaatimat sääntömuutokset. Strategian ja jäsenmallin laatimisen ohjaavia periaatteita ovat liiton perustehtävän kirkastaminen, opiskelijajohtoisuuden säilyttäminen, yhteyden vahvistaminen korkeakouluihin ja niiden liikuntatoimiin sekä palvelujen määritteleminen ja niiden kohdistaminen ensisijaisesti jäsenille. Perustamme strategiatyöhön työryhmän jäsenyhteisöjen ja muiden sidosryhmien edustajista.

Opiskelijaliikunnan 100 vuotta -juhlavuoden suunnittelu

Jatkamme yhdessä korkeakoulujen liikuntatoimien sekä opiskelija- ja ylioppilaskuntatoimijoiden kanssa opiskelijaliikunnan 100-vuotisjuhlavuoden valmistelua resurssien puitteissa.