Ehdokkaaksi OLL:n hallitukseen?

Palatko halusta edistää korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja terveyttä? Haluatko päästä vaikuttamaan opiskelijaliikunnan olosuhteisiin ja liikuntapolitiikkaan valtakunnallisella tasolla? Opiskelijoiden Liikuntaliiton hallituksessa tämä kaikki on mahdollista! Kannustamme lämpimästi kaikkia aktiivisemmasta opiskelijakulttuurista kiinnostuneita hakemaan OLL:n hallitukseen.

Olemme koostaneet tälle sivulle kaiken olennaisen hallitustyöskentelyyn ja -hakuun liittyen. Sivulta löydät tietoa seuraavista teemoista:

  • Opiskelijoiden Liikuntaliitto
  • Miksi hakea Opiskelijoiden Liikuntaliiton hallitukseen?
  • Mitä hallitus tekee opiskelijoiden Liikuntaliitossa?
  • Miten hallitushaku etenee?
  • OLL:n toimiston tuki ehdokkaille

Halutessasi voit ladata sähköisen Hallitusehdokkaan käsikirjan (pdf) tästä. Jos jokin jää mietittymään, niin lisää tietoa saat OLL:n toimistolta.

Opiskelijoiden Liikuntaliitto

Opiskelijoiden Liikuntaliitto (OLL) on korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin ja korkeakoululiikunnan valtakunnallinen edistäjä ja edunvalvoja. Ainut taho, joka ajaa opiskelijoiden etua liikunnan saralla. OLL:n edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä tekee hallitus ja henkilökunta. Edunvalvonnan lisäksi tarjoamme myös muita palveluita, kuten koulutuksia ja kisatoimintaa.

Unelmamme on, että kaikki opiskelijat liikkuisivat terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta riittävästi. Liittomme perustehtävänä on edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja korkeakoulukentän liikuntakulttuuria.

Toimimme duaalimallin molemmin puolin ja siltana opiskelija- ja ylioppilaskuntien välillä. Jäsenyhteisömme eli opiskelija- ja ylioppilaskunnat (ja heidän opiskelijajäsenensä) sekä korkeakoulujen liikuntatoimet ovat liittomme sydän.


OLL:n toimintakenttä on monipuolinen. Sidosryhmämme koostuvat muun muassa opiskelija- ja nuorisojärjestöistä, korkeakouluista, liikunta-, sosiaali- ja terveysalan järjestöistä, valtion toimielimistä sekä kansainvälisistä järjestöistä. Teemme myös tiivistä yhteistyötä muiden opiskelija- ja ylioppilaskuntien kattojärjestöjen SAMOKin ja SYLin kanssa.

Toimistomme sijaitsee Helsingissä Pitäjänmäessä. Samassa talossa sijaitsee myös Olympiakomitean, sekä monien lajiliittojen toimistot. Hallituksessa toimiminen ei edellytä Helsinkiin muuttamista vaikka toimisto sijaitsee siellä.

Korkeinta valtaa liitossa käyttää vuosittain järjestettävä liittokokous. Varsinaisilla jäsenillä eli opiskelija- ja ylioppilaskunnilla sekä niihin verrattavilla opiskelijajärjestöillä on liittokokouksessa käytössään jäsenmääräperusteinen äänimäärä. Yhteistoimintajäsenillä on käytössään yksi ääni. Liittokokous linjaa liiton toiminnasta ja taloudesta sekä valitsee seuraavan vuoden hallituksen.

Miksi hakea Opiskelijoiden Liikuntaliiton hallitukseen?

Opiskelijoiden Liikuntaliitossa tehdään töitä hyvinvoinnin eteen suurella sydämellä ja loistavalla tiimihengellä!

Liitolla on pieni ja tiivis työyhteisö, ja hallituslaiset pääsevät työskentelemään erilaisten yhteiskunnallisten aiheiden parissa. Vaikka teemme töitä liikunnan parissa on toimintakenttä laajasti sosiaalipolitiikassa. Yhtenäisenä opiskelijaliikkeenä SYLin ja SAMOKin kanssa puhumme opiskelijoiden hyvinvoinnin puolesta. OLL:na nostamme fyysisen hyvinvoinnin puolta esiin, mutta hallitsemme myös henkisen hyvinvoinnin edistämisen. Käsittelemme myös yhdevertaisuuden teemoja urheilun ja liikunna parissa. Niissä riittää asiasta kiinnostuneelle hakijalle tekemistä. Unohtamatta opiskelija-asumista ja siinä liikuntamahdollisuuksien esiin nostamista. Teemme yhtälailla vaikuttamistyötä kevyenliikenteen kulkureittien kuin virkistäytymisalueiden ja ulkoliikuntapaikkojen puolesta. Oli siis vaalivuosi tai ei, pääset toiminnassa sukeltamaan syvälle sekä paikallisen että kansallisen vaikuttamisen saloihin.

Vaikuttamistyön rinnalla olemme mukana opiskelijoiden kilpailutoiminnassa ja liiton arkeen kuuluu monia järjestötoiminnan osa-alueita. Pääset vuoden aikana vierailuille ulkomaille, saat vahvistusta viestijänä, esiintyjänä ja pääset syventymään hallinnon toimintaan. Pienen hallituksen ja kolmihenkisen työvaliokunnan ansiosta pääset lähelle kaikkea toimintaa vaikka osa-alueesi olisikin rajattu.

Toimikauden aikana ehtii siis oppia paljon edunvalvonnasta järjestötoimintaan. Vuoden aikana pystyt kartuttamaan kaikessa työssä hyödyllisiä työelämätaitoja turvallisessa ympäristössä. Lisäksi pääset tutustumaan ja luomaan kattavaa vaikuttaja verkostoa urheilun ja liikunnan saralla sekä myös nuorisovaikuttajien kesken.

"Sain OLL-vuodelta enemmän kuin osasin odottaa. Opin paljon valtakunnallisesta edunvalvontatyöstä, projektinhallinnasta ja järjestöhallinnosta, minkä lisäksi pääsin kerryttämään ammatillista verkostoani useilla uusilla tuttavuuksilla. Merkittävintä kuitenkin oli päästä tekemään töitä sellaisessa ympäristössä, jossa kaikki puhalsi yhteen hiileen ja yhteinen tavoite oli selkeä. Suosittelen lämpimästi jokaiselle."
- OLL-alumni 2017

Mitä hallitus tekee Opiskelijoiden Liikuntaliitossa?

Hallitustoiminta

Opiskelijoiden Liikuntaliiton hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, yhdestä kahteen varapuheenjohtajaa ja korkeintaan kaksi hallituksen jäsentä. Hallituksen toimikausi on yhden kalenterivuoden pituinen. Hallitus toimii linjauksia ja päätöksiä tekevänä elimenä, joka ohjaa liiton toimintaa liittokokouksen mandaatilla yhdessä liiton työntekijöiden kanssa.

Puheenjohtajisto muodostaa työvaliokunnan, joka työskentelee liiton palveluksessa kokoaikaisesti toimikautensa ajan. Hallituksen jäsenet osallistuvat hallituksen päätöksentekoon sekä halutessaan myös muuhun liiton toimintaan. Vastuualueet eivät ole täysin pesteihin sidottuja, sillä kukin hallitus päättää vastuunjaosta itse toimikautensa alussa. Alla on kerrottu esimerkkinä vastuun jakautumisesta hallituksessa.

Työvaliokunnan jäsenet toimivat kummeina jäsenyhteisöille. Työvaliokunta jakaa kummivastuut keskenään ja tapaa kummiyhteisöjä toimikautensa aikana. Kummitoiminnan ansiosta pääsee muun muassa tutustumaan jäsenyhteisöjen edustajiin ja korkeakouluihin paremmin sekä innostamaan Suomen korkeakoulukenttää liikunnan ilosanomalla paikallisesti.

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja koordinoi hallituksen toimintaa ja johtaa puhetta hallituksen kokouksissa. Puheenjohtaja johtaa liiton toimintaa tiiviissä yhteistyössä pääsihteerin kanssa sekä toimii liiton edustajana. Lisäksi puheenjohtaja työskentelee kansainvälisten asioiden parissa, osallistuu liiton vaikuttamistyöhön ja tapaa sidosryhmien edustajia.

Puheenjohtajalle maksetaan tällä hetkellä 1700 € suuruista kuukausipalkkiota.

Varapuheenjohtajat

Varapuheenjohtajan päätehtävä on tukea puheenjohtajaa ja toimia osana työvaliokuntaa. Varapuheenjohtajien jaettavat vastuualueet ovat liikuntapolitiikka ja edunvalvonta tai viestintä ja tapahtumat. Vastuualueet voidaan jakaa teemoittain tai varapuheenjohtajat voivat vastata vastuu kokonaisuuksien osista. Päävastuiden lisäksi varapuheenjohtajien vastuisiin kuuluu liikuntatuutorointi ja vastuullisuus.

Varapuheenjohtajat saavat palkkiota tällä hetkellä 1250 € kuukaudessa.

Hallituksen jäsen

Hallituksen jäsenen työnkuvaan kuuluu liiton päätöksentekoon osallistuminen ja liikuntatoimien verkoston toiminnasta vastaaminen. Halutessaan hallituksen jäsen voi osallistua myös muuhun liiton toimintaan, mistä esimerkkinä, liiton toiminnan strateginen suunnittelu ja muut ajankohtaiset projektit. Aikaa hallitustyöhön kuluu oman kiinnostuksen mukaan vaihtelevasti 5-10 tuntia viikossa, joten työskentely tai opiskelu on mahdollista yhdistää luottamustehtävän hoitoon.

Hallituksen jäsenelle maksetaan tällä hetkellä palkkiota 1100 € vuodessa.

Henkilöstö + hallitus = sektorit

Hallituslaiset muodostavat työntekijöiden kanssa sektoreita, jotka paneutuvat tarkemmin määriteltyyn liiton toiminta-alueeseen. Yhdellä sektorilla voi työskennellä useampikin hallituslainen. Liitolla on tällä hetkellä viisi työntekijää; pääsihteeri, viestintäasiantuntija, korkeakoululiikunnan asiantuntija ja - erityisasiantuntija sekä koulutus- ja tapahtuma-asiantuntija.

Pääsektori

Pääsihteeri ja puheenjohtaja muodostavat pääsektorin. Pääsektori johtaa liiton toimintaa, vastaa hallinnollisista tehtävistä ja toimii esihenkilöroolissa. Lisäksi pääsektorin vastuulla on taloudelliset ja kansainväliset asiat. Työ- ja organisaatiokulttuurin kehittäminen kuuluu myös puheenjohtajan ja pääsihteerin vastuulle.

Liikuntapolitiikka ja edunvalvontasektori

Korkeakoululiikunnan asiantuntijat ja toinen varapuheenjohtaja / varapuheenjohtajat muodostavat edunvalvontasektorin. He työskentelevät yhdessä jäsenten, sidosryhmien ja poliittisten vaikuttajien kanssa korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Edunvalvontatyötä tehdään muun muassa vaalivaikuttamisen ja Liikkuva korkeakoulu -toiminnan muodossa.

Viestintäsektori

Viestintäsektori muodostuu liiton viestintäasiantuntijasta ja varapuheenjohtajasta, jolla on viestintä vastuualueenaan. Viestintäsektori huolehtii viestinnän kokonaisuuksista ja koordinoi liiton viestintää eri sektorien välillä. Erityisesti edunvalvonnan kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä vaikuttamisen suhteen.

Tapahtuma- ja koulutussektori

Tapahtuma- ja koulutussektorin muodostaa liiton koulutus- ja tapahtumakoordinaattori ja varapuheenjohtaja / varapuheenjohtajat, joilla on tapahtumat vastuullaan. Tapahtuma- ja koulutussektori koordinoi opiskelijoiden SM-kisojen järjestämistä sekä muuta kisatoimintaa. Jäsenyhteisöille järjestettävät sektoritapaamiset ja koulutukset ovat myös pääasiassa tapahtuma ja koulutussektorin vastuulla.

Miten hallitushaku etenee?

Ennen liittokokousta

Kuka tahansa voi asettua ehdolle Opiskelijoiden Liikuntaliiton hallitukseen. Siihen kannattaa pyytää apua liiton tai oman järjestönsä toimijoilta jo varhaisessakin vaiheessa. Ehdolle asettumisesta kannattaa tehdä ilmoitus ennen liittokokousta liiton toimistolle ja jäsenjärjestöille. Tässä erityisesti OLL:n viestintäasiatuntija auttaa. Ilmoituksen jälkeen omasta toiminnastaan ja tavoitteista OLL:ssa kannattaa viestiä aktiivisesti. Ennen liittokokousta tarjoamme näkyvyyttä kaikille ehdolla oleville meidän kanavissamme tasapuolisesti. Olemme asiasta meille ilmoitettuihin ehdokkaisiin yhteydessä tarkemmin liittokokouksen lähestyessä.

Ehdolleasettumisen vaiheet: 1. Julkista ehdokkuutesi ja ole yhteydessä OLL:n toimistoon. 2. Viesti ehdokkuudestasi aktiivisesti eri kanavissa. 3. Ennen liittokokousta saat näkyvyyttä OLL:n kanavissa.

Liittokokouksen aikana

Ehdokkaana on hyvä saapua paikalle liittokokoukseen, sillä liittokokouksessa järjestetään jäsenistölle vielä tilaisuus kuulla ehdokkaita ja heidän ajatuksiaan. Virallinen ehdolle asettuminen tapahtuu vasta täällä. Ensimmäisenä päivänä tai toisena päivänä asialistan kohdassa “Liiton puheenjohtajan valinta” ja/tai “Liiton hallituksen jäsenten valinta” tulee jonkun äänivaltaisen liittokokous delegaatin esittää sinua ehdolle. Kannustamme liitossa asettautumaan ehdolle jo ensimmäisenä päivänä. Esitys tapahtuu sähköisellä esityslomakkeella ja puheenvuorolla kohdassa. Ehdokkailla on myös kummankin päivän asialistan kohtien lopuksi tilaisuus pitää esittäytymispuheenvuoro.

Toisen liittokokous päivän aamuna järjestetään ehdokaspaneeli, jolloin jäsenyhteisöillä on tilaisuus kuulla ehdokkaiden ajatuksia. Sen järjestää liiton hallitus ja lopuksi jäsenistö voi esittää omia kysymyksiään. Paneeliin voivat osallistua ehdolle asettuneiden ehdokkaiden lisäski ehdolle asettumista harkitsevat henkilöt. Tilaisuuden jälkeen jatketaan liittokokousta normaaliin tapaan. Päivän aikana käsitellään taas kohdat “Liiton puheenjohtajan valinta” ja “Liiton hallituksen jäsenten valinta”, jolloin voi vielä asettua ehdolle. Tässä käsittelyssä tehdään myös päätökset, joten ennen kohdan avaamista on viimeiset hetket tehdä esitys ehdolle asettumisesta. Se tapahtuu samoin kuin ensimmäisenä päivänä (kuvattu yllä). Kohtien käsittelyn aluksi käydään läpi uudet esitykset ja sen jälkeen ensimmäisenä päivänä esitetyillä ja uusilla ehdokkailla on aikaa pitää esittäytymispuheenvuoro. Puheenvuorojen jälkeen järjestetään äänestys, jos ehdokkaita on enemmän kuin paikkoja tai todetaan suoraan valinta. Valinnan jälkeen valituilla on mahdollisuus sanoa pari sanaa liittokokoukselle.

OLL:n sääntöjen mukaan liittokokous voi olla myös hybridimallinen, jolloin osa liittokokousedustajista ja hallitusehdokkaista voi osallistua etänä kokoukseen. Ehdolle asettuminen, paneeli ja muut liittokokouksen käytänteet toimivat samoin etänä, kuin läsnä ollessa. Liittokokouksen alla ja kokouksen alussa annetaan vielä tarkemmat toimintaohjeet kokoukseen osallistujille. Tällöin kannattaa itselleen epäselvät asiat kysyä, jolloin liittokokous sujuu mukavasti. Osallistuessasi ehdokkaana etänä liittokokoukseen, kannattaa panostaa vaalityöhön ennen liittokokousta. Osallistu OLL:n tapahtumiin, joissa voi tavata ihmisiä, ole yhteydessä OLL:n toimijoihin saadaksesi näkyvyyttä somessa. Näin pääset tutuksi jäsenjärjestöjen edustajien kanssa ja liittokokousta varten kannatuspuheenvuorojen ja esityksen saaminen on helpompaa.

Liittokokouksen kulku: 1. päivänä saavu paikalle ja ole mukana keskusteluissa, hanki itsellesi esittäjä ja kannattajat esityslistan kohtiin. 2. päivä alkaa paneelikeskustelulla ja itse liittokokouksen jatkuessa tehdään päätös hallituksesta, jonka jälkeen on mahdollisuus sanoa pari sanaa. Kysy rohkeasti liittokokouksessa ja nauti!

Ehdokkaana liittokokousta ei tarvitse jännittää. Liiton toimijat ja liittokokouksen puheenjohtaja ohjeistavat liittokokouksen etenemisestä ja pyrkivät pitämään kaikki mukana. Ennakkoon ja paikan päällä kannattaa kysyä rohkeasti jos joku kohta tai menettely mietityttää.

“Perehdy hyvin ennakkoon OLL:n toimintaan ja huomioi valmistautuessasi koko jäsenpohja. Älä tuo esille pelkästään etukäteen mietittyä asiaa, vaan pyri tuomaan esiin oma itsesi persoonana: liittari päättää suuntaviivat, Sinä olet ajamassa niitä.

Jos mahdollista harjoittele esiintymistä vaikkapa oman edarisi iltakoulun yhteydessä tai muussa vastaavassa tilanteessa. Ota rauhassa, rennosti ja muista hengittää. Kaikkia muitakin jännittää. “
- OLL-alumni 2019

Liittokokouksen jälkeen

Liiton väelle on erityisen tärkeää auttaa valittua hallitusta sopeutumaan tulevaan

toimikauteen pehmeästi ja jouhevasti. Liittokokouksen loputtua kerätään yhteystiedot uudelta hallitukselta ja heille ilmoitetaan joulukuussa tapahtuvan perehdytyksen päivämäärät. Liitto kustantaa majoituksen muilta paikkakunnilta tuleville hallituksen jäsenille perehdytysten ajaksi. Perehdytykset kestävät yleensä muutaman päivän. Perehdytysten lisäksi liiton toimijat auttavat mielellään kaikenlaisen mietityttävän asian kanssa. Ole rohkeasti yhteydessä jo ennen perehdytyksiä meihin!

Tammikuussa uusi hallitus aloittaa työskentelyn asiantuntijoiden kanssa. Tammikuu sisältää vielä runsaasti perehtymistä toimintaan. Liiton toimintaan mukaan lähteminen ei edellytä muuttoa Helsinkiin, vaan jokainen voi toimia omalta paikkakunnaltaan käsin.

Perehdytyksen kulku: Liittokokouksen jälkeen ilmoitetaan päivämäärät uudelle hallitukselle. Joulukuussa pidetään perehdytykset helsingissä, johon liitto kustantaa majoituksen uudelle hallitukselle. Tammikuussa uusi hallitus aloittaa perehtyen vielä toimintaan asiantuntijoiden ohjeistuksella.

OLL tukee ehdokkaita

OLL:n hallitus keskustelee mielellään hallitukseen hakemisesta kiinnostuneiden kanssa. Ennen liittokokousta ehdolle asettautuneet hallitusehdokkaat voivat hyödyntää OLL:n sosiaalista mediaa ja sähköpostilistoja kampanjoinnin tukena. Mikäli sinulla on kysymyksiä OLL:n toiminnasta, hallituksessa työskentelystä, ehdolle asettumisesta tai jostain muusta asiasta, ole rohkeasti yhteydessä joko työvaliokunnan jäseniin tai pääsihteeriin.

Myös hallituksen jäsenet vastaavat mielellään kysymyksiin hallitustyöskentelystä sekä siihen liittyvistä tehtävistä. Liiton työntekijät kertovat mielellään lisää heidän vastuulla olevista työtehtävistä.

Katso ajantasaiset yhteystietomme Yhteystiedot-sivulta.

Mahtavaa, että harkitset ehdolle lähtemistä!