Ehdokkaaksi OLL:n hallitukseen?

Palatko halusta edistää korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja terveyttä? Haluatko päästä vaikuttamaan opiskelijaliikunnan olosuhteisiin ja liikuntapolitiikkaan valtakunnallisella tasolla? Opiskelijoiden Liikuntaliiton hallituksessa tämä kaikki on mahdollista! Kannustamme lämpimästi kaikkia aktiivisemmasta opiskelijakulttuurista kiinnostuneita hakemaan OLL:n hallitukseen.

Olemme koostaneet tälle sivulle kaiken olennaisen hallitustyöskentelyyn ja -hakuun liittyen. Halutessasi voit ladata sähköisen Hallitusehdokkaan käsikirjan (pdf) tästä.

Miksi valtakunnalliseen liikunnan edunvalvontajärjestöön kannattaa hakea?

Opiskelijoiden Liikuntaliitossa tehdään töitä hyvinvoinnin eteen suurella sydämellä ja loistavalla tiimihengellä! Liitolla on pieni ja tiivis työyhteisö, ja hallituslaiset pääsevät työskentelemään erilaisten yhteiskunnallisten aiheiden parissa.

Toimikauden aikana ehtii oppia paljon edunvalvonnasta ja järjestötoiminnasta. Vuoden aikana pystyt kartuttamaan työelämäverkostoa sekä kaikessa työssä hyödyllisiä työelämätaitoja.

"Sain OLL-vuodelta enemmän kuin osasin odottaa. Opin paljon valtakunnallisesta edunvalvontatyöstä, projektinhallinnasta ja järjestöhallinnosta, minkä lisäksi pääsin kerryttämään ammatillista verkostoani useilla uusilla tuttavuuksilla. Merkittävintä kuitenkin oli päästä tekemään töitä sellaisessa ympäristössä, jossa kaikki puhalsi yhteen hiileen ja yhteinen tavoite oli selkeä. Suosittelen lämpimästi jokaiselle."
- OLL-alumni 2017

Mitä hallitus tekee Opiskelijoiden Liikuntaliitossa?

Hallituspestit

Opiskelijoiden Liikuntaliiton hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, yhdestä kahteen varapuheenjohtajaa ja korkeintaan kaksi hallituksen jäsentä. Hallituksen toimikausi on yhden kalenterivuoden pituinen. Hallitus toimii linjauksia ja päätöksiä tekevänä elimenä, joka ohjaa liiton toimintaa liittokokouksen mandaatilla yhdessä liiton työntekijöiden kanssa.

Puheenjohtajisto muodostaa työvaliokunnan, joka työskentelee liiton palveluksessa kokoaikaisesti toimikautensa ajan. Hallituksen jäsenet osallistuvat hallituksen päätöksentekoon sekä halutessaan myös muuhun liiton toimintaan.

Työvaliokunnan jäsenet toimivat kummeina jäsenyhteisöille. Työvaliokunta jakaa kummivastuut keskenään ja tapaa kummiyhteisöjä toimikautensa aikana. Kummitoiminnan ansiosta pääsee muun muassa tutustumaan jäsenyhteisöjen edustajiin ja korkeakouluihin paremmin sekä innostamaan Suomen korkeakoulukenttää liikunnan ilosanomalla paikallisesti.

Hallituspestien yhteydessä mainitut vastuualueet eivät ole täysin pesteihin sidottuja, sillä kukin hallitus päättää vastuunjaosta itse toimikautensa alussa.

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja koordinoi hallituksen toimintaa ja johtaa puhetta hallituksen kokouksissa. Puheenjohtaja johtaa liiton toimintaa tiiviissä yhteistyössä pääsihteerin kanssa sekä toimii liiton edustajana. Lisäksi puheenjohtaja työskentelee kansainvälisten asioiden parissa, osallistuu liiton vaikuttamistyöhön ja tapaa sidosryhmien edustajia. Puheenjohtajalle maksetaan tällä hetkellä 1700 € suuruista kuukausipalkkiota.

Varapuheenjohtajat

Varapuheenjohtajan päätehtävä on tukea puheenjohtajaa ja toimia osana työvaliokuntaa. Varapuheenjohtajien jaettavat vastuualueet ovat liikuntapolitiikka ja edunvalvonta tai viestintä ja tapahtumat. Päävastuiden lisäksi varapuheenjohtajien vastuisiin kuuluu liikuntatutorointi ja vastuullisuus. Varapuheenjohtajat saavat palkkiota tällä hetkellä 1250 € kuukaudessa.

Hallituksen jäsen

Hallituksen jäsenen työnkuvaan kuuluu liiton päätöksentekoon osallistuminen ja korkeakoulujen liikuntatoimien verkoston sekä valiokunnan vetäminen. Halutessaan hallituksen jäsen voi osallistua myös muuhun liiton toimintaan, mistä esimerkkinä liiton toiminnan strateginen suunnittelu ja muut ajankohtaiset projektit. Aikaa hallitustyöhön kuluu oman kiinnostuksen mukaan vaihtelevasti 5-10 tuntia viikossa, joten työskentely tai opiskelu on mahdollista yhdistää luottamustehtävän hoitoon. Hallituksen jäsenelle maksetaan tällä hetkellä palkkiota 2200 € vuodessa.

Henkilöstö + hallitus = sektorit

Hallituslaiset muodostavat työntekijöiden kanssa sektoreita, jotka paneutuvat tarkemmin määriteltyyn liiton toiminta-alueeseen. Liitolla on tällä hetkellä viisi työntekijää; pääsihteeri, viestintäasiantuntija, korkeakoululiikunnan asiantuntija ja - erityisasiantuntija sekä koulutus- ja tapahtumakoordinaattori.

Pääsektori

Pääsihteeri ja puheenjohtaja muodostavat pääsektorin. Pääsektori johtaa liiton toimintaa, vastaa hallinnollisista tehtävistä ja toimii esihenkilöroolissa. Lisäksi pääsektorin vastuulla on taloudelliset ja kansainväliset asiat. Työ- ja organisaatiokulttuurin kehittäminen kuuluu myös puheenjohtajan ja pääsihteerin vastuulle.

Liikuntapolitiikka ja edunvalvontasektori

Korkeakoululiikunnan asiantuntijat ja toinen varapuheenjohtaja muodostavat edunvalvontasektorin. He työskentelevät yhdessä jäsenten, sidosryhmien ja poliittisten vaikuttajien kanssa korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Edunvalvontatyötä tehdään muun muassa vaalivaikuttamisen ja Liikkuva korkeakoulu -toiminnan muodossa.

Viestintäsektori

Viestintäsektori muodostuu liiton viestintäasiantuntijasta ja varapuheenjohtajasta, jolla on viestintä vastuualueenaan. Viestintäsektori huolehtii viestinnän kokonaisuuksista ja koordinoi liiton viestintää eri sektorien välillä.

Tapahtumasektori

Tapahtuma- ja koulutussektorin muodostaa liiton koulutus- ja tapahtumakoordinaattori ja varapuheenjohtaja, jolla on tapahtumat vastuullaan. Tapahtumasektori koordinoi opiskelijoiden SM-kisojen järjestämistä sekä muuta kisatoimintaa. Jäsenyhteisöille järjestettävät sektoritapaamiset ja koulutukset ovat myös pääasiassa tapahtumasektorin vastuulla.

Miten hallitushaku etenee?

Ennen liittokokousta

Kuka tahansa voi asettua ehdolle Opiskelijoiden Liikuntaliiton hallitukseen. Ehdokkaaksi asettumisesta kannattaa viestiä aktiivisesti. Sinun kannattaa keskustella ehdolle asettumisesta hyvissä ajoin omassa jäsenyhteisössäsi. Lisäksi kannustamme ehdokkaita pyytämään apua kampanjointiin. Kehotamme kertomaan ehdokkuudesta myös suoraan meille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta voimme jakaa tiedon eteenpäin muille jäsenyhteisöille.

Liittokokouksen aikana

Liittokokouksessa äänivaltaisen delegaatin tulee esittää ehdokasta ehdolle. Ehdolle asettuminen tapahtuu liittokokouksessa asialistan kohdissa “Liiton puheenjohtajan valinta” ja “Liiton hallituksen jäsenten valinta”. Ehdokkaat voivat pitää omat esittäytymispuheenvuoronsa näiden asialistan kohtien päätteeksi. Ehdokkaan esittäminen ja ehdolle asettuminen on kuitenkin mahdollista henkilövaalien alkuun asti.

Ensimmäisen liittokokouspäivän iltana liittokokousdelegaateille järjestetään mahdollisuus haastatella ehdokkaita. Toisena liittokokouspäivänä ennen henkilövaalia järjestetään ehdokaspaneeli.

Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten lopullinen valinta tapahtuu kohdissa “Liiton puheenjohtajan valinta” ja “Liiton hallituksen jäsenten valinta”.

“Perehdy hyvin ennakkoon OLL:n toimintaan ja huomioi valmistautuessasi koko jäsenpohja. Älä tuo esille pelkästään etukäteen mietittyä asiaa, vaan pyri tuomaan esiin oma itsesi persoonana: liittari päättää suuntaviivat, Sinä olet ajamassa niitä.

Jos mahdollista harjoittele esiintymistä vaikkapa oman edarisi iltakoulun yhteydessä tai muussa vastaavassa tilanteessa. Ota rauhassa, rennosti ja muista hengittää. Kaikkia muitakin jännittää. “
- OLL-alumni 2019

Liittokokouksen jälkeen

Liiton väelle on erityisen tärkeää auttaa valittua hallitusta sopeutumaan tulevaan toimikauteen pehmeästi ja jouhevasti. Tarjoamme apua mielellämme kaikkien haasteiden kanssa, kuten asunnon hankinnassa.

Väistyvä hallitus ja työntekijät järjestävät valitulle hallitukselle perehdytyksen ennen uuden toimikauden alkua. Perehdytys järjestetään Helsingissä ja se kestää muutaman päivän.

OLL tukee ehdokkaita

OLL:n hallitus keskustelee mielellään hallitukseen hakemisesta kiinnostuneiden kanssa. Liiton hallitus järjestää hallitushakua varten erillisen ehdokastukityöryhmän, joka auttaa ja tukee hallitukseen ehdolla olevia henkilöitä ennen liittokokousta. Ennen liittokokousta ehdolle asettautuneet hallitusehdokkaat voivat hyödyntää OLL:n sosiaalista mediaa ja sähköpostilistoja kampanjoinnin tukena.

Mikäli sinulla on kysymyksiä OLL:n toiminnasta, hallituksessa työskentelystä, ehdolle asettumisesta tai jostain muusta asiasta, ole rohkeasti yhteydessä joko työvaliokunnan jäseniin tai pääsihteeriin. Myös hallituksen jäsenet vastaavat mielellään kysymyksiin hallitustyöskentelystä sekä siihen liittyvistä tehtävistä.

Liiton työntekijät kertovat mielellään lisää heidän vastuulla olevista työtehtävistä.

Katso ajantasaiset yhteystietomme Yhteystiedot-sivulta.

Mahtavaa, että harkitset ehdolle lähtemistä!