Ehdokkaaksi OLL:n hallitukseen?

Palatko halusta edistää korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja terveyttä? Haluatko päästä vaikuttamaan opiskelijaliikunnan olosuhteisiin ja liikuntapolitiikkaan valtakunnallisella tasolla? Opiskelijoiden Liikuntaliiton hallituksessa tämä kaikki on mahdollista! Kannustamme lämpimästi kaikkia aktiivisemmasta opiskelijakulttuurista kiinnostuneita hakemaan OLL:n hallitukseen.

Olemme koostaneet tälle sivulle kaiken olennaisen hallitustyöskentelyyn ja -hakuun liittyen. Sivulta löydät tietoa seuraavista teemoista:

  • Opiskelijoiden Liikuntaliitto
  • Miksi hakea Opiskelijoiden Liikuntaliiton hallitukseen?
  • Mitä hallitus tekee opiskelijoiden Liikuntaliitossa?
  • Miten hallitushaku etenee?
  • OLL:n toimiston tuki ehdokkaille

Halutessasi voit ladata sähköisen Hallitusehdokkaan käsikirjan (pdf) tästä. Jos jokin jää mietittymään, lisää tietoa saat OLL:n toimistolta.

Opiskelijoiden Liikuntaliitto


Opiskelijoiden Liikuntaliitto (OLL) on korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin ja korkeakoululiikunnan valtakunnallinen edistäjä ja edunvalvoja ja samalla ainoa järjestö, joka ajaa korkeakouluopiskelijoiden etua liikunnan saralla. OLL:n edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä tekevät hallitus ja henkilökunta. Edunvalvonnan lisäksi liitto tarjoaa myös muita palveluita, kuten koulutuksia ja kisatoimintaa.

Unelmamme on, että kaikki opiskelijat liikkuisivat terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta riittävästi. Liittomme perustehtävänä on edistää opiskelijoiden hyvinvointia liikunnan kautta sekä kehittää korkeakoulukentän liikuntakulttuuria.

Kehitämme kattojärjestönä koko korkeakoulukenttää, niin ammattikorkeakouluja kuin yliopistoja. Liittomme sydän ovat jäsenyhteisömme eli opiskelija- ja ylioppilaskunnat (ja heidän opiskelijajäsenensä) sekä korkeakoulujen liikuntatoimet.

OLL:n toimintakenttä on monipuolinen. Sidosryhmämme koostuvat muun muassa opiskelija- ja nuorisojärjestöistä, korkeakouluista, liikunta-, sosiaali- ja terveysalan järjestöistä, valtion toimielimistä sekä kansainvälisistä järjestöistä. Teemme myös tiivistä yhteistyötä muiden korkeakouluopiskelijoiden kattojärjestöjen SAMOKin ja SYLin kanssa.

Toimistomme sijaitsee Sporttitalossa Helsingin Pitäjänmäessä. Samassa talossa sijaitsee myös Olympiakomitean ja monien lajiliittojen toimistot. Hallituksessa toimiminen ei edellytä Helsinkiin muuttamista.

Ylintä valtaa liitossa käyttää vuosittain järjestettävä liittokokous. Varsinaisilla jäsenillä eli opiskelija- ja ylioppilaskunnilla sekä niihin verrattavilla opiskelijajärjestöillä on liittokokouksessa käytössään jäsenmääräperusteinen äänimäärä. Yhteistoimintajäsenillä eli korkeakoulujen liikuntatoimilla on käytössään yksi ääni per jäsen. Liittokokous linjaa liiton toiminnasta ja taloudesta sekä valitsee seuraavan vuoden hallituksen.

Miksi hakea OLL:n hallitukseen?


Opiskelijoiden Liikuntaliitossa tehdään töitä hyvinvoinnin eteen suurella sydämellä ja innostavassa ryhmähengessä! Liitolla on tiivis asiantuntijoista koostuva työyhteisö, jonka kanssa pääset hallituslaisena työskentelemään erilaisten yhteiskunnallisten aiheiden parissa.

Edistämme korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ennen kaikkea liikkumisen ja fyysisen aktiivisuuden näkökulmasta, josta lähestymme myös muita hyvinvointiin vaikuttavia osa-alueita.

Opiskelijoiden liikuntaedunvalvonnassa tarvitaankin osaamista opiskelijaterveydenhuollosta, yhdenvertaisuusasioista sekä liikkumis- ja opiskeluinfrastruktuutin kehittämisestä.

Toimimme siis osana koko opiskelijaliikkeen sosiaali- ja hyvinvointipoliittista vaikuttamista yhdessä SYLin ja SAMOKin kanssa. Osui hallituskaudellesi siis vaalivuosi tai ei, pääset toiminnassa sukeltamaan syvälle sekä paikallisen että kansallisen vaikuttamisen saloihin.

Vaikuttamistyön rinnalla olemme mukana opiskelijoiden kilpailutoiminnassa ja liiton arkeen kuuluu monia järjestötoiminnan osa-alueita. Pääset matkustamaan ulkomaille, saat vahvistua viestijänä ja esiintyjänä ja pääset syventymään hallinnon toimintaan. Pienen hallituksen ja kolmihenkisen työvaliokunnan ansiosta pääset vastuualueestasi riippumatta lähelle kaikkea toimintaa.

Toimikauden aikana ehtii oppia paljon edunvalvonnasta ja järjestötoiminnasta. Vuoden aikana kartutat hyödyllisiä työelämätaitoja turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä. Lisäksi pääset luomaan kattavaa verkostoa urheilun ja liikunnan sekä nuorisoalan vaikuttajien parissa.

"Sain OLL-vuodelta enemmän kuin osasin odottaa. Opin paljon valtakunnallisesta edunvalvontatyöstä, projektinhallinnasta ja järjestöhallinnosta, minkä lisäksi pääsin kerryttämään ammatillista verkostoani useilla uusilla tuttavuuksilla. Merkittävintä kuitenkin oli päästä tekemään töitä sellaisessa ympäristössä, jossa kaikki puhalsi yhteen hiileen ja yhteinen tavoite oli selkeä. Suosittelen lämpimästi jokaiselle."
- OLL-alumni 2017

Mitä hallitus tekee OLL:ssa?


Hallitustoiminta


Opiskelijoiden Liikuntaliiton hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, yhdestä kahteen varapuheenjohtajaa ja korkeintaan kaksi hallituksen jäsentä. Hallituksen toimikausi on yhden kalenterivuoden pituinen. Hallitus toimii linjauksia ja päätöksiä tekevänä elimenä, joka ohjaa liiton toimintaa liittokokouksen mandaatilla yhdessä liiton työntekijöiden kanssa.

Puheenjohtajisto muodostaa työvaliokunnan, joka työskentelee liiton palveluksessa kokoaikaisesti toimikautensa ajan. Työvaliokunnan jäsenet toimivat kummeina jäsenyhteisöille. Työvaliokunta jakaa kummivastuut keskenään ja tapaa kummiyhteisöjä toimikautensa aikana yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Kummitoiminnan ansiosta pääsee tutustumaan jäsenyhteisöjen edustajiin ja korkeakouluihin paremmin sekä innostamaan Suomen korkeakoulukenttää liikunnan ilosanomalla paikallisesti.

Hallituksen jäsenet osallistuvat hallituksen päätöksentekoon sekä halutessaan myös muuhun liiton toimintaan. Kukin hallitus päättää vastuunjaosta toimikauden alussa ja jokainen hallitus jakaa vastuualueet haluamallaan tavalla. Alta voit lukea esimerkkejä vastuun jakautumisesta hallituksessa.

Puheenjohtaja


Puheenjohtaja koordinoi hallituksen toimintaa ja johtaa puhetta hallituksen kokouksissa. Puheenjohtaja johtaa liiton toimintaa tiiviissä yhteistyössä pääsihteerin kanssa sekä toimii liiton edustajana. Lisäksi puheenjohtaja työskentelee kansainvälisten asioiden parissa, osallistuu liiton vaikuttamistyöhön ja tapaa sidosryhmien edustajia.

Puheenjohtajalle maksetaan tällä hetkellä 1700 € suuruista kuukausipalkkiota.

Varapuheenjohtajat


Varapuheenjohtajan päätehtävä on tukea puheenjohtajaa ja toimia osana työvaliokuntaa. Varapuheenjohtajat jakavat suurempia vastuualueita kuten liikuntapoliittinen vaikuttamistyö, liikkuva korkeakoulu -toiminta, tapahtumat ja viestintä sekä pienempiä vastuita kuten liikuntatuutorointi ja häirintäyhdyshenkilötoiminta.

Varapuheenjohtajat saavat palkkiota tällä hetkellä 1250 € kuukaudessa.

Hallituksen jäsen


Hallituksen jäsenen työnkuvaan kuuluu liiton päätöksentekoon osallistuminen ja tällä hetkellä liikuntatoimien verkoston toiminnasta vastaaminen. Halutessaan hallituksen jäsen voi osallistua myös muuhun liiton toimintaan, esimerkiksi liiton toiminnan strategiseen suunnitteluun ja muihin ajankohtaisiin projekteihin. Aikaa hallitustyöhön kuluu oman kiinnostuksen mukaan vaihtelevasti 5–10 tuntia viikossa, joten työskentely tai opiskelu on mahdollista yhdistää luottamustehtävän hoitoon.

Hallituksen jäsenelle maksetaan tällä hetkellä palkkiota 2200 € vuodessa.

Henkilöstö + hallitus = sektorit


Hallituslaiset muodostavat työntekijöiden kanssa sektoreita, jotka paneutuvat tarkemmin määriteltyyn liiton toiminta-alueeseen. Yhdellä sektorilla voi työskennellä useampikin hallituslainen. Liitolla on tällä hetkellä viisi vakituista työntekijää; pääsihteeri, viestintäasiantuntija, korkeakoululiikunnan asiantuntija, korkeakoululiikunnan erityisasiantuntija sekä tapahtuma- ja koulutusasiantuntija.

Alla on kuvattu sektoreiden perinteistä jakoa. Toiminnan painopisteet vaikuttavat vuosittain sektori- ja vastuujakoon.

Pääsektori


Pääsihteeri ja puheenjohtaja muodostavat pääsektorin. Pääsektori johtaa liiton toimintaa, vastaa hallinnollisista tehtävistä ja toimii esihenkilöroolissa. Lisäksi pääsektorin vastuulla on taloudelliset ja kansainväliset asiat. Työ- ja organisaatiokulttuurin kehittäminen kuuluu myös puheenjohtajan ja pääsihteerin vastuulle.

Liikuntapoliittinen sektori / Liikkuva korkeakoulu -toiminta


Korkeakoululiikunnan asiantuntijat ja toinen tai molemmat varapuheenjohtajat muodostavat liikuntapolitiikka - ja edunvalvontasektorin, ja lisäksi pää- ja viestintäsektorit täydentävät sitä erityisesti liikuntapoliittisen vaikuttamistyön osalta. Sektorilla työskennellään yhdessä jäsenten, sidosryhmien ja poliittisten vaikuttajien kanssa korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Edunvalvontatyötä tehdään muun muassa vaalivaikuttamisen, YTHS-yhteistyön ja Liikkuva korkeakoulu -toiminnan muodossa.

Viestintäsektori


Viestintäsektori muodostuu liiton viestintäasiantuntijasta ja varapuheenjohtajasta, jolla on viestintä vastuualueenaan. Viestintäsektori huolehtii liiton viestinnän kokonaisuuksien suunnittelusta, tuotannosta ja koordinoinnista eri sektorien välillä.

Tapahtuma- ja koulutussektori


Tapahtuma- ja koulutussektorin muodostaa liiton koulutus- ja tapahtumakoordinaattori yhdessä tapahtumista vastaavan varapuheenjohtajan kanssa. Tapahtuma- ja koulutussektori koordinoi opiskelijoiden SM-kisojen järjestämistä ja muuta kisatoimintaa. Jäsenyhteisöille järjestettävät tapaamiset ja koulutukset ovat myös pääasiassa tapahtuma- ja koulutussektorin vastuulla.

Miten hallitushaku etenee?

Ennen liittokokousta

Kuka tahansa voidaan asettaa ehdolle Opiskelijoiden Liikuntaliiton hallitukseen. Virallinen esitys tehdään liittokokouksessa (ks. Liittokokouksen aikana -alaluku), mutta usein liiton jäsenjärjestöt asettavat ehdokkaita omissa kokouksissaan hyvissä ajoin ennen liittokokousta. Jos haluat ehdolle hallitukseen, kannattaa siis pyytää apua oman opiskelija- tai ylioppilaskunnan tai liiton toimiston toimijoilta jo varhaisessa vaiheessa. Voit myös pyytää apua OLL:n viestintäasiatuntijalta, kun haluat tiedottaa muita jäsenjärjestöjä ehdolle asettumisesta.

Ilmoituksen jälkeen omasta toiminnastaan ja tavoitteista OLL:ssa kannattaa viestiä aktiivisesti. Ennen liittokokousta tarjoamme näkyvyyttä kaikille ehdolla oleville meidän kanavissamme tasapuolisesti. Olemme asiasta meille ilmoitettuihin ehdokkaisiin yhteydessä tarkemmin liittokokouksen lähestyessä.

Ehdolleasettumisen vaiheet: 1. Julkista ehdokkuutesi ja ole yhteydessä OLL:n toimistoon. 2. Viesti ehdokkuudestasi aktiivisesti eri kanavissa. 3. Ennen liittokokousta saat näkyvyyttä OLL:n kanavissa.

Liittokokouksen aikana

Ehdokkaalle on suositeltavaa saapua paikalle liittokokoukseen, sillä liittokokouksessa järjestetään jäsenistölle vielä tilaisuus kuulla ehdokkaita ja heidän ajatuksiaan. Virallinen ehdolle asettuminen tapahtuu vasta liittokokouksessa. Ensimmäisenä tai toisena päivänä asialistan kohdassa “Liiton puheenjohtajan valinta” ja/tai “Liiton hallituksen jäsenten valinta” tulee jonkun äänivaltaisen liittokokousdelegaatin esittää sinua ehdolle. Kannustamme liitossa asettumaan ehdolle jo ensimmäisenä päivänä. Esitys tapahtuu sähköisellä esityslomakkeella ja puheenvuorolla kyseisessä asialistan kohdassa. Ehdokkailla on myös kummankin päivän asialistan kohtien lopuksi tilaisuus pitää esittäytymispuheenvuoro.

Toisen liittokokouspäivän aamuna järjestetään ehdokaspaneeli, jolloin jäsenyhteisöillä on tilaisuus kuulla ehdokkaiden ajatuksia. Paneelin järjestää liiton hallitus ja lopuksi jäsenistö voi esittää omia kysymyksiään. Paneeliin voivat osallistua ehdolle asettuneiden ehdokkaiden lisäski ehdolle asettumista harkitsevat henkilöt.

Tilaisuuden jälkeen liittokokousta jatketaan normaaliin tapaan. Päivän aikana käsitellään jälleen kohdat “Liiton puheenjohtajan valinta” ja “Liiton hallituksen jäsenten valinta”, jolloin ehdolle voi vielä asettua. Tässä käsittelyssä tehdään myös päätökset, joten ennen kohdan avaamista on viimeiset hetket tehdä esitys ehdolle asettumisesta (tapahtuu yllä kuvatun ensimmäisen päivän tapaan). Kohtien käsittelyn aluksi käydään läpi uudet esitykset, minkä jälkeen ensimmäisenä päivänä esitetyillä ja uusilla ehdokkailla on aikaa pitää esittäytymispuheenvuoro. Puheenvuorojen jälkeen järjestetään äänestys, jos ehdokkaita on enemmän kuin haettavia hallituspaikkoja. Vaihtoehtoisesti todetaan suoraan valinta. Valinnan jälkeen valituilla on mahdollisuus sanoa pari sanaa liittokokoukselle.

OLL:n sääntöjen mukaan liittokokous voi olla myös hybridimallinen, jolloin osa liittokokousedustajista ja hallitusehdokkaista voi osallistua etänä kokoukseen. Ehdolle asettuminen, paneeli ja muut liittokokouksen käytänteet toimivat samoin etänä ja läsnä ollessa. Liittokokouksen alla ja kokouksen alussa annetaan vielä tarkemmat toimintaohjeet kokoukseen osallistujille. Tällöin kannattaa tarkistaa itselle epäselvät asiat, jolloin liittokokous sujuu mukavasti.

Jos osallistut ehdokkaana liittokokoukseen etäyhteydellä, kannattaa vaalityöhön panostaa ennen liittokokousta. Osallistu liiton tapahtumiin, joissa voi tavata ihmisiä ja ole yhteydessä liiton toimijoihin saadaksesi näkyvyyttä somessa. Näin pääset tutuksi jäsenjärjestöjen edustajien kanssa ja liittokokousta varten kannatuspuheenvuorojen ja esityksen saaminen on helpompaa.

Liittokokouksen kulku: 1. päivänä saavu paikalle ja ole mukana keskusteluissa, hanki itsellesi esittäjä ja kannattajat esityslistan kohtiin. 2. päivä alkaa paneelikeskustelulla ja itse liittokokouksen jatkuessa tehdään päätös hallituksesta, jonka jälkeen on mahdollisuus sanoa pari sanaa. Kysy rohkeasti liittokokouksessa ja nauti!

Ehdokkaana liittokokouksen sujuvuutta ei tarvitse jännittää. Liiton toimijat ja liittokokouksen puheenjohtaja ohjeistavat liittokokouksen etenemisestä ja pyrkivät pitämään kaikki mukana. Ennakkoon ja paikan päällä kannattaa kysyä rohkeasti, jos jokin kohta tai menettely mietityttää.

“Perehdy hyvin ennakkoon OLL:n toimintaan ja huomioi valmistautuessasi koko jäsenpohja. Älä tuo esille pelkästään etukäteen mietittyä asiaa, vaan pyri tuomaan esiin oma itsesi persoonana: liittari päättää suuntaviivat, Sinä olet ajamassa niitä.

Jos mahdollista harjoittele esiintymistä vaikkapa oman edarisi iltakoulun yhteydessä tai muussa vastaavassa tilanteessa. Ota rauhassa, rennosti ja muista hengittää. Kaikkia muitakin jännittää.“
- OLL-alumni 2019

Liittokokouksen jälkeen

Meille on tärkeää auttaa valittua hallitusta sopeutumaan tulevaan toimikauteen pehmeästi ja jouhevasti. Liittokokouksen loputtua keräämme yhteystiedot uudelta hallitukselta ja ilmoitamme heille joulukuussa tapahtuvan perehdytyksen päivämäärät. Perehdytys kestää yleensä muutaman päivän ja liitto kustantaa majoituksen muilta paikkakunnilta perehdytykseen tuleville hallituksen jäsenille.

Perehdytysten lisäksi liiton toimijat auttavat mielellään muidenkin kysymystesi kanssa.
Ole meihin rohkeasti yhteydessä jo ennen perehdytyksiä!

Tammikuussa uusi hallitus aloittaa työskentelyn liiton henkilöstön kanssa. Tammikuu sisältää vielä runsaasti perehtymistä toimintaan. Liiton toimintaan mukaan lähteminen ei edellytä muuttoa Helsinkiin, vaan jokainen voi toimia hallituksessa omalta asuinpaikkakunnalta käsin.

Perehdytyksen kulku: Liittokokouksen jälkeen ilmoitetaan päivämäärät uudelle hallitukselle. Joulukuussa pidetään perehdytykset helsingissä, johon liitto kustantaa majoituksen uudelle hallitukselle. Tammikuussa uusi hallitus aloittaa perehtyen vielä toimintaan asiantuntijoiden ohjeistuksella.

OLL tukee ehdokkaita

OLL:n hallitus keskustelee mielellään hallitukseen hakemisesta kiinnostuneiden kanssa. Ennen liittokokousta ehdolle asettautuneet hallitusehdokkaat voivat hyödyntää liiton sosiaalista mediaa ja sähköpostilistoja kampanjoinnin tukena.

Mikäli sinulla on kysyttävää OLL:n toiminnasta, hallituksessa työskentelystä, ehdolle asettumisesta tai jostain muusta asiasta, ole rohkeasti yhteydessä joko työvaliokunnan jäseniin tai pääsihteeriin. Hallituksen jäsenet vastaavat mielellään kysymyksiin hallitustyöskentelystä sekä siihen liittyvistä tehtävistä. Myös liiton työntekijät kertovat mielellään lisää heidän vastuullaan olevista työtehtävistä. Löydät tarvittavat yhteystiedot Yhteystiedot-sivulta.

Mahtavaa, että harkitset ehdolle lähtemistä!