Kuinka liityt jäseneksi?

Opiskelija

Liity oman opiskelija- tai ylioppilaskuntasi jäseneksi. Opiskelijoiden Liikuntaliittoon kuuluvien jäsenyhteisöjen jäsenet ovat automaattisesti OLL:n jäseniä. Tarkista onko opiskelija- tai ylioppilaskuntasi OLL:n jäsen Jäsenemme-sivulta.

Jos opiskelija- tai ylioppilaskuntasi ei vielä ole OLL:n jäsen, ota yhteys oman opiskelija- tai ylioppilaskuntasi hallitukseen tai edustajistoon ja pyydä yhdistystäsi liittymään Opiskelijoiden Liikuntaliittoon.

Opiskelija- tai ylioppilaskunta

Tee päätös OLL:on liittymisestä. Mikäli opiskelija- tai ylioppilaskuntanne säännöissä ei muuta ole mainittu, voi hallitus tehdä päätöksen liittymisestä. On kuitenkin yleistä, että edustajisto tai vastaava toimielin päättää järjestöjäsenyyksistä.

Toimita OLL:lle sähköpostilla tai postitse virallinen dokumentti, josta löytyy liittymispäätös ja tarvittavat allekirjoitukset sääntöjenne mukaisilta nimenkirjoittajilta. Katso ajantasaiset yhteystietomme Yhteystiedot-sivulta.

Jos haluat tarkempaa tietoa edustajiston tai hallituksen päätöksen tueksi, ole meihin yhteydessä. Tulemme mielellämme kertomaan tarkemmin liiton jäsenyydestä yhdistyksenne hallitukselle tai edustajistolle.

Yhteistoimintajäsenyys

Liiton yhteistoimintajäseneksi ovat tervetulleita liikunta-, terveys- ja opiskelijasektorilla toimivat valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset oikeuskelpoiset yhdistykset, säätiöt sekä muut oikeuskelpoiset yhteisöt.

Yhteistoimintajäsenenä saat yhden (1) äänen käytettäväksi Opiskelijoiden Liikuntaliiton vuosittaisessa liittokokouksessa. Lisäksi olette mukana tukemassa liiton valtakunnallista edunvalvontatyötä opiskelijaliikunnan hyväksi.

Korkeakoulujen liikuntatoimille yhteisjäsenyys tarjoaa mahdollisuuden osallistua liikuntatoimien verkostoon jäsenhinnoin. Lue lisää liikuntatoimien yhteistoimintajäsenyydestä Korkeakoulujen liikuntatoimet -sivulta.


Hae liiton yhteistoimintajäsenyyttä tällä lomakkeella: