Musiikintoisto-sopimukset

Opiskelijoiden Liikuntaliitto tarjoaa jäsenilleen musiikintoistoluvat jäsenyhteisöjen järjestämissä pienimuotoisissa tapahtumissa.

Tältä sivulta löydät tarkemmat tiedot voimassa olevista musiikintoisto-sopimuksista.

Julkisesti esitettävän musiikin tekijänoikeuskorvaukset koordinoidaan järjestäytyneessä liikuntatoiminnassa Suomen Olympiakomitean sekä musiikin tekijänoikeusjärjestöjen eli Teoston* ja Gramexin** yhdessä solmimilla sopimuksilla.

Olympiakomitean jäsenenä tarjoamme jäsenillemme musiikintoistoluvat jäsentemme järjestämissä liikuntatapahtumissa.

Missä tilaisuuksissa sopimukset ovat voimassa?

Opiskelijoiden Liikuntaliiton solmimat musiikintoisto-sopimukset antavat jäsenyhteisöillemme oikeuden käyttää musiikkia järjestämässään

 • liikunta- ja urheilutoiminnassa, esimerkiksi kilpailuissa, harjoituksissa, kilpailu- ja harjoitusalueella sekä liikunta- ja urheilutapahtumissa
 • pienimuotoisissa oheistapahtumissa, esimerkiksi myyjäisissä, juhlissa ja illanvietoissa, näytöksissä sekä leiritilaisuuksissa

Musiikintoisto-sopimuksen keskeiset kohdat

 • Sopimuksen edellytyksenä on, että tapahtuman, toiminnan tai tilaisuuden järjestäjä on Suomen Olympiakomitean alainen lajiliitto, seura tai joukkue. Opiskelijoiden Liikuntaliitto on Olympiakomitean jäsen, joten tässä sopimuksessa OLL on rinnastettavissa lajiliittoon ja opiskelija- ja ylioppilaskunnat sekä ainejärjestöt ovat rinnastettavissa seuroihin.
 • Liikunta- ja urheiluseurat voivat vapaasti sopimuksen puitteissa esittää musiikkia eri urheilutilaisuuksissa ja -tapahtumissa sekä liikuntatunneilla.
 • Sopimus kattaa tapahtumat, joiden osallistuja- tai katsojamäärä on alle 15 000. Mikäli kyse on oheistapahtumasta, rajana on 200 osallistujaa.
 • Sopimukseen ei kuulu elinkeinotoiminnan yhteydessä tapahtuva musiikin esittäminen.

Musiikintoisto-sopimus on voimassa vuoden 2023. Tarkemmat tiedot sopimuksesta löydät Olympiakomitean nettisivuilta.

Mitä sopimukset eivät kata?

Sopimukset eivät kata kaikkea musiikin esittämistä, esimerkiksi:

 • elinkeinotoimintaa
 • ammattimaisia esiintyjiä
 • musiikin internet-käyttöä
 • suoratoistopalveluita (esimerkiksi Spotify) eikä
 • huvitilaisuuksia.

Jos tapahtuman järjestäjä ei ole varma, kuuluuko oma tapahtuma sopimuksen piiriin, selvitä asia suoraan sekä Teoston että Gramexin kanssa. Myös mahdollisista korvauksista neuvotellaan suoraan Teoston ja Gramexin kanssa.

Pitääkö musiikintoistolupaa hakea?

Musiikintoistolupa on automaattisesti voimassa. Jäsenyhteisömme ei siis tarvitse erikseen hakea tapahtumalleen musiikintoistolupaa Opiskelijoiden Liikuntaliitolta.

Tarvitset sopimusnumerot selvityksiä varten

Tapahtuman järjestäjänä tarvitset sopimusnumeroita mahdollisia selvityksiä varten.

 • Teosto-sopimuksen numero: 70014878.
 • Gramex-sopimuksen numero: LII040.

* Teosto on säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikinkustantajien tekijänoikeusjärjestö. Teosto myöntää musiikin käyttöön luvat musiikin tekijöiden ja kustantajien puolesta.

** Gramex on esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys. Gramex kerää korvaukset äänitemusiikin käytöstä musiikin esittäjien ja tuottajien puolesta.