Korkeakoulujen liikuntatoimet

Korkeakoulujen liikuntatoimet voivat liittyä Opiskelijoiden Liikuntaliiton jäseniksi yhteistoimintajäsenyyden kautta. Yhteistoimintajäsenyys on korkeakoulujen liikuntatoimille tehokas tapa kehittää yhdessä kanssamme suomalaista korkeakoululiikuntaa. Onko teidän liikuntatoimenne jo OLL:n yhteistoimintajäsen?

Joukko korkeakoulujen liikuntatoimien työntekijöitä ympäri Suomen sekä Opiskelijoiden Liikuntaliitosta korkeakoululiikunnan asiantuntija Anni Liina Ikonen, korkeakoululiikunnan erityisasiantuntija Jussi Ansala, vuoden 2019 varapuheenjohtajat Tiina Anttonen ja Harri Nurmi kevään 2019 verkostotapaamisessa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK:in Mikkelin kampuksella.

Yhteistoimintajäsenyys mahdollistaa liikuntatoimien verkoston

Yhteistoimintajäsenyyden ideana on yhteisen panoksen kokoaminen suomalaisen korkeakoululiikunnan kehittämisen hyväksi. Opiskelijoiden Liikuntaliitto vastaa tästä korkeakoululiikunnan kehittämistyön valtakunnallisesta koordinoinnista.

Yhteistoimintajäsenyys mahdollistaa myös korkeakoulujen liikuntatoimien verkoston monipuolisen toiminnan. Verkosto tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden liikuntatoimien väliseen vuoropuheluun, hyvien käytäntöjen vaihtamiseen, verkostoitumiseen ja kouluttautumiseen. Yhteistoimintajäsen onkin siis liikuntatoimien verkostolle tärkeä tukija!

Liikuntatoimien verkosto tarjoaa verkoston jäsenille:

  • yhteyden valtakunnalliseen kollegaverkostoon
  • mahdollisuuden hyvien käytäntöjen vaihtamiseen
  • verkostoitumista ja kouluttautumista.

Tämän kaiken takaavat kahdesti vuodessa järjestettävät verkostotapaamiset, verkoston yhteinen Facebook-ryhmä (linkki johtaa Facebook-sivustolle) ja sähköinen Liikkuva korkeakoulu -tietopankki, jonne kootaan hyödyllistä tietoa korkeakoululiikunnan kehittämiseen. Tietopankin sisältö on tällä hetkellä pääsääntöisesti suomeksi.

Tutustu liikuntatoimien verkoston toimintaan ja verkostotapaamisiin tarkemmin Korkeakoulujen liikuntatoimien verkosto -sivulla.

Yhteistoimintajäsenyyden hyödyt ja edut

Yhteistoimintajäsenyys tarjoaa teille seuraavia hyötyjä ja etuja:

  • Yksi (1) ääni käytettäväksi Opiskelijoiden Liikuntaliiton vuosittaisessa liittokokouksessa.
  • Alennushinta liikuntatoimien verkostotapaamiseen: hinta yhteistoimintajäsenelle 160 € / hlö (vrt. 260 € / hlö ei-yhteistoimintajäsenille). Jos organisaatiollesi tulee vähintään viisi vuosittaista osallistumista verkostotapaamisiin, on jäsenyys maksanut itsensä takaisin jo pelkästään verkostostapaamisten hinnoissa.
  • Olette mukana tukemassa liiton valtakunnallista liikuntaedunvalvontaa sekä liikuntatoimien verkoston kehittymistä ja säilymistä osana OLL:n perustoimintaa.

Tietoa yhteistoimintajäsenyydestä

Mitä yhteistoimintajäsenyys maksaa?

Yhteistoimintajäsenyyden hinta yhteisölle on 500 € vuodessa.

Kuka voi hakea yhteistoimintajäsenyyttä?

Liiton yhteistoimintajäseneksi voidaan hyväksyä liikunta-, terveys- ja opiskelijasektorilla toimivia valtakunnallisia, alueellisia ja paikallisia oikeuskelpoisia yhdistyksiä, säätiöitä sekä muita oikeuskelpoisia yhteisöjä.

Miten jäsenyyttä haetaan?

Hae yhteistoimintajäseneksemme tällä Hae yhteistoimintajäseneksi -lomakkeella.

Palautetta yhteistoimintajäseniltä

“Yhteistoimintajäsenyyden kautta olen saanut koko maan kattavan kollegaverkoston, jossa vaihtaa hyviä käytäntöjä ja saada uusia näkökulmia omaan työhön. OLL:n kautta on tarpeen tullen saanut asiantuntija-apua sekä kontaktin ministeriöön.

Tämä valtakunnallinen verkosto on vuosien aikana huomattavasti laajentanut näkemystä korkeakoululiikunnasta ja sen mahdollisuuksista. Siksi haluan, että Unisport tukee OLL:n verkoston eteen tekemää työtä, jotta nämä hyödyt voidaan taata tulevaisuudessakin.”

Kasvokuva Unisportin liikuntapäällikkö Janne Pakarisesta.
Janne Pakarinen, Unisportin liikuntapäällikkö

”OLL on jo vuosia tehnyt ansiokasta työtä korkeakoulujen liikuntatoimien hyväksi ja tuonut meitä toimijoita lähemmäksi toisiaan maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Tämä on mahdollistanut sekä uuden ideoimisen että olemassa olevan tietotaidon jakamisen ja ollut arvokkaana apuna sekä aloitteleville liikuntatoimille että myös meille vanhemmille toimijoille.

Koen myös tärkeänä sen, että yhteistoimintajäsenyyden kautta olemme saaneet mahdollisuuden vaikuttaa liiton toimintaan ja päätöksiin omalla äänellämme liittokokouksessa.”

Jyväskylän korkeakoululiikunta uMoven liikuntasuunnittelija Hanna Savander.
Jyväskylän korkeakoululiikunta uMoven liikuntasuunnittelija Hanna Savander.

Yhteistoimintajäseniämme ovat:

CampusSport
Turku
Linkki sivuille

Itä-Suomen korkeakoululiikunta SYKETTÄ
Kuopio, Joensuu, Iisalmi, Varkaus
Linkki sivuille

Jyväskylän korkeakoululiikunta uMove
Jyväskylä
Linkki sivuille

MOVEO
Lahti, Lappeenranta
Linkki sivuille

SportUni
Tampere
Linkki sivuille

UniSport
Pääkaupunkiseutu
Linkki sivuille