Tässä istun enkä muuta voi – korkeakouluopiskelijoiden istuminen ja paikallaanolon paikat koronaepidemian aikana (THL, OLL, Likes by Jamk)

Tämä katsaus perkaa Korkeakouluopiskeljioiden terveystutkimuksen 2021 (THL) tärkeimmät tulokset opiskelijoiden paikallaanolon näkökulmasta ja antaa ratkaisuja tilanteen parantamiseksi. Katsaus on kirjoitettu THL:n, OLL:n ja JAMK:in yhteistyönä.

Liitteet

Lisää aiheesta tutkimuksia

Tutkimuksia

"Pitäis liikkua enemmän." -tutkimus

Opiskelijoiden Liikuntaliiton Ahaa! Tutkimuspalveluiden Anne Leppäsellä teettämä tutkimus, jossa tutkittiin vähän liikkuvien korkeakouluopiskelijoiden suhdetta liikuntaan.

Lue lisää aiheesta "Pitäis liikkua enemmän." -tutkimus
Tutkimuksia

Viestinnän palvelumuotoilun hyödyntäminen vähän liikkuvien aktivoimisessa -opinnäytetyö

Turun korkeakoulujen CampusSport-liikuntapalvelujen suunnittelija Maija Rihkon opinnäytetyö viestinnän palvelumuotoilun hyödyntämisestä vähän liikkuvien aktivoimisessa.

Lue lisää aiheesta Viestinnän palvelumuotoilun hyödyntäminen vähän liikkuvien aktivoimisessa -opinnäytetyö
Tutkimuksia

Kansalliset suositukset istumisen vähentämiseksi (STM)

Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2015 laatimat kansalliset suositukset istumisen vähentämiseen perustuvat uusimpaan tutkimustietoon suomalaisten liiallisesta istumisen määrästä. Suositusten laatimisen taustalla on yhteiskunnassamme vallitseva istuva elämätapa, joka näkyy kaikissa ikäryhmissä. Suositusten tarkoituksena on tuoda esiin käytännöllisiä keinoja istumisen vähentämiseen sekä eri ikäisille yksilöille itselleen, että päiväkodeille, kouluille, opiskelu- ja työyhteisöille, sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksille ja kuntien eri sektoreille. Jokainen yksilö voi valita fyysisesti aktiivisempia tapoja arkeensa, mutta tarvitaan yhteiskunnan vahvaa tukea ja kannustusta terveydelle ja hyvinvoinnille suotuisimpiin valintoihin.

Lue lisää aiheesta Kansalliset suositukset istumisen vähentämiseksi (STM)