Stragtegisk dagbok: Medlemsorganisationernas utlåtanden inkluderas i redogörelsen

Publicerat: Kategori: Blogg Taggar:

Dagbok sida 6: Vår ordförande Essi Lumme rapporterar om utvecklingsarbetet kring OLL:s medlemsmodeller varannan vecka. En utredning som kartlägger de olika alternativen sammanställs under år 2022.

Uppdateringen av redogörelsen närmar sig sitt slut. Under remissen fick vi gott om utlåtanden för att komplettera redogörelsen, och vi har tillämpat dem under den senaste veckan. Projektets mål och den nya medlemskapsmodellens principer har förtydligats och vi har finslipat beskrivningarna av de nya medlemskapsmodellerna. Med dessa ändringar strävar vi efter att svara på alla behov som medlemsorganisationerna lyft fram för att diskussionstillfället ska bli så givande som möjligt för alla.

Under medlemskapsarbetsgruppens möte som hölls för ett par veckor sedan diskuterades principerna för den nya modellen. Utifrån vår diskussion fick vi preciseringar för kompletteringen av redogörelsen och kom överens om att medlemskapsarbetsgruppen ska utarbeta ett utlåtande för diskussionstillfället och förbundsmötet. Vi kom överens om att hålla ett separat möte för att utarbeta själva utlåtandet för att vi verkligen ska kunna beakta medlemsorganisationernas utlåtanden om redogörelsen samt den nya versionen av redogörelsen som uppdaterats utifrån dessa utlåtanden. Förutom att utarbeta ett utlåtande ska vi ännu före förbundsmötet också bereda faciliteringen av diskussionstillfället.

Essi Lumme

Du kanske också är intresserad av