Strateginen päiväkirja: Jäsenyhteisöjen lausunnot mukaan selontekoon

Published: Category: Blog Tags:

Päiväkirjan sivu 7: Puheenjohtaja Essi Lumme raportoi parin viikon välein OLL:n jäsenmallin kehitystyöstä. Vuoden 2022 aikana laaditaan eri vaihtoehtoja kartoittava selonteko.

Selonteon päivitys lähestyy loppuaan. Lausuntokierroksella saimme hyvin lausuntoja selonteon täydentämiseksi ja niitä onkin viety käytäntöön kuluneen viikon aikana. Selontekoon on kirkastettu projektin tavoitetta, uuden jäsenmallin periaatteita sekä viilattu uusia jäsenmallien kuvauksia. Pyrimme muutoksilla vastaamaan kaikkien jäsenyhteisöjen esille nostamiin tarpeisiin, jotta keskustelutilaisuudesta tulee kaikille mahdollisimman antoisa.

Pari viikkoa sitten pidetyssä jäsenyystyöryhmän tapaamisessa keskusteltiin uuden mallin periaatteista. Keskustelun pohjalta saimme tarkennuksia selonteon täydentämiseen ja sovimme, että jäsennyystyöryhmä muodostaa lausunnon keskustelutilaisuuteen ja liittokokouseen. Itse lausunnon muodostamiselle sovimme vielä oman palaverin, jotta sen muodostamisessa voidaan aidosti ottaa huomioon jäsenyhteisöjen selontekoon antamat lausunnot sekä niiden pohjalta päivitetty selonteko. Lausunnon muodostamisen lisäksi ennen liittokokousta valmistelussa on vielä keskustelutilaisuuden fasilitointi.

Essi Lumme

You may also be interested in