Essi Lumme: Beslut om framtiden för studerandenas välbefinnande och motionsfrämjande fattas nu!

Vem behöver Studerandenas Idrottsförbund? Ordförande Essi Lumme inleder diskussionen om OLL:s framtid.

Enligt resultaten från den färska hälso- och välfärdsundersökningen mår allt fler högskolestuderande dåligt. Det dåliga måendet är heltäckande – psykiskt och fysiskt. Samtidigt funderar man i allt fler studerande- och studentkårer på vad man kunde skära ner på för att få pengarna att räcka. Alltför ofta hamnar den idrottsfrämjande verksamheten på nedskärningslistan.

Att skära ner på idrotten betyder ofta att man sparar på OLL:s medlemsavgift, alltså går ur förbundet. Att medlemmar skriver ut sig har en negativ inverkan på förbundets verksamhet och därmed våra gemensamma resurser för att främja studerandenas motion och välbefinnande. Samtidigt går en allt större del av våra resurser åt till att motivera vår existens. Det är tydligt att ingen organisations verksamhet länge kan förbli effektiv med det här mönstret.

Vad är alltså vår roll i samhället? Vem behöver oss? När det på ett håll diskuteras att gå ur föreningen, åstadkommer vi på andra håll resultat inom högskoleidrotten och högskolan i rörelse. Vi får beröm för våra givande diskussioner med våra medlemsorganisationer, medan det är svårt att inspirera andra medlemsorganisationer att diskutera idrottstjänster och att öka den fysiska aktiviteten inom studierna. Vi behövs hela tiden någonstans på högskolefältet, men sist och slutligen kan inte ett par studerande- och studentkårer och några aktörer inom högskoleidrotten hålla i gång förbundet.

Vårt gemensamma ansvar gentemot studerandena

I lagstiftningen fastställs att studerande- och studentkårernas uppgift är att främja studerandenas samhälleliga, sociala, intellektuella och studierelaterade ambitioner och strävanden i anknytning till deras roll i samhället. Studieförmåga och välbefinnande som stöder sig på tillräcklig fysisk aktivitet har ett samband med alla dessa strävanden.

Lyckligtvis har man blivit medveten om situationen, eftersom vi i enlighet med organisationsstrategin som godkändes 2020 har börjat kartlägga medlemskapsmodeller för framtiden. Tillsammans med arbetsgruppen som tillsatts för detta syfte håller vi på att utarbeta en redogörelse över möjliga medlemskapsmodeller som kommer att presenteras under höstens förbundsmöte. Under året kommer vi att föra en diskussion om vårt förbunds framtid med våra medlemsorganisationer. Vi hoppas att vi kan hitta en riktning som hjälper oss att trygga intressebevakningen av alla Finlands högskolestuderandes fysiska aktivitet.

Det är viktigt att studerande från så många högskolor som möjligt deltar i att fatta beslut om vår framtid. Därför måste vi också få med studerande- och studentkårerna som inte är våra medlemmar i diskussionen. Vare sig man är medlem i OLL eller inte är det vårt gemensamma ansvar gentemot studerandena att minska deras sittande och utveckla deras idrottsmöjligheter.

Så missa inte den här chansen att påverka en framtid som främjar studerandenas fysiska aktivitet! Kom med och för fram dina åsikter!

Essi Lumme

Du kanske också är intresserad av

 • Liisa Reinola: Högskolestuderande – en lätt bortglömd användargrupp

  Publicerat:

  Det talas mycket om barn och ungdomars motion och jämlika möjligheter till hobbyer. Hur vissa sporter är dyra att utöva, men att motion är viktigt för utvecklingen, sociala relationer och till och med hälsan. När vi har fixat deras saker så gott det går, hoppar vi ett antal årtionden framåt och tar itu med de äldres motionsmöjligheter. Det är sant att motion är en viktig faktor i att stödja de äldres hälsa och funktionsförmåga. Vi måste se till att de har en möjlighet att träna på gym tryggt, att det finns motionsspår i deras närhet och att stadens idrottstjänster ordnar guidade pensionärsgrupper.

  Läs mer om artikeln: Liisa Reinola: Högskolestuderande – en lätt bortglömd användargrupp

 • Hej studentidrottsförening, ansök om utvecklingsstöd för föreningsverksamhet!

  Publicerat:

  Utvecklingsstödet för föreningsverksamheten (föreningsstöd) är avsett att ge barn och unga fler motions- och idrottsmöjligheter samt att utveckla mångsidig organiserad idrott och motion. Föreningsstödet beviljas av Undervisnings- och kulturministeriet (UKM).

  Läs mer om artikeln: Hej studentidrottsförening, ansök om utvecklingsstöd för föreningsverksamhet!

 • Främjande av likabehandling ingår i OLL:s hela verksamhet

  Publicerat:

  Att främja likabehandlingen är närvarande inom alla delområden av vår verksamhet. Verksamheten styrs av OLL:s omfattande likabehandlingsplan, som uppdaterades under detta år. Den uppdaterade planen antogs under förbundsmötet, som hölls i Vuokatti 2–3 november. Planen förklarar begreppet likabehandling och OLL:s verksamhet för att främja likabehandlingen. Dessutom lyfter planen fram att OLL:s är en feministisk och antirasistisk organisation.

  Läs mer om artikeln: Främjande av likabehandling ingår i OLL:s hela verksamhet