Studerandenas Idrottsförbund deltar i att bygga en rättvis omställning

Få saker ger samhället lika mycket positivt som idrottssektorn. Samtidigt noteras dess betydelse bara i bisatser. En otrolig mängd sakkunskap, från idrottslokaler till evenemang och från aktivitetsbaserad verksamhet till näring, utnyttjas inte fullt ut. Därför är det idrottsaktörernas lott att ödmjukt hållas i skuggorna, men där i skuggorna och bisatserna finns det mycket styrka. Styrka som också kan användas för miljöns bästa.

I skuggorna har idrottssektorn tagit steg framåt för miljön och klimatet. Man har byggt energineutrala
ishallar, utvecklat rabatter för personer som kommer till evenemang med kollektivtrafik, återanvänt
idrottsredskap inom idrottsföreningar och så vidare. Här på Studerandenas Idrottsförbund har vi varit
föregångare på förbundsnivå i att beakta miljön, och vi gläder oss över att vi fått med oss en stor del av vår
sektor.


Många andra sektorer kunde också ha nytta av idrottssektorns kompetens. Vi vet hur och var människor rör
sig i vardagen och hobbyer, samt hur man ska planera områden så att de ökar den fysiska aktiviteten och
minskar privatbilismen. Vi vet hur naturen, från nationalparker till närskogar, får människor att röra på sig
mer, och vi kan ordna evenemang utan att åstadkomma ett hav av avfall. Vi vet hur idrottshallar kan spara
energi och hur man kan utveckla innovativa lösningar. Vi vet vad som utgör varierad, miljövänlig kost som
fungerar som bästa möjliga bränsle för kroppen.


Beslutsfattare kan få ut mycket av idrottssektorns kunnande när de fattar beslut som gäller energi,
ekonomi och rättigheter i arbetslivet. Globalt ansvar och att bekämpa ojämlikhet ingår i våra dagliga liv, och
vi kan inte längre skjuta upp satsningar på detta – det är dags att genomföra en rättvis övergång nu!

Studerandenas Idrottsförbund deltar i Finnwatchs riksdagsvalkampanj En rättvis övergång nu! Förutom OLL
har också 62 andra organisationer undertecknat principerna för en rättvis övergång. Vi måste hitta
lösningar på klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald, för att inte glömma den rättvisa övergången.

Markku Rantahalvari
Sakkunnig inom evenemang och utbildning
markku.rantahalvari@oll.fi / +358 44 780 0217

Du kanske också är intresserad av