Uppdraget slutfört

För ett år sedan publicerade vi OLL:s Miljöprogram. Hur har vi lyckats och hur har Miljöprogrammet förändrat vår verksamhet?

Vårt koldioxidavtryck

Ett av målen för Miljöprogrammet var att halvera vårt koldioxidavtryck år 2021. Vi uppnådde det här målet redan 2020, till och med lekande lätt. I utgångsläget var vårt koldioxidavtryck 55 ton CO2e, dvs. koldioxidekvivalenter, och år 2020 var det 10 ton CO2e. Den största faktorn för att vi lyckades var tyvärr inte vi, utan ett visst virus.

Flyget har stått för den största delen av vårt koldioxidavtryck. År 2020 flög vi inte en meter, vilket minskade vårt koldioxidavtryck med 60 procent jämfört med den föregående mätningen.

Coronakrisen har också haft en drastisk inverkan på evenemang och våra tjänster. Detta bidrog till en minskning från tre ton CO2e till ett ton på de här delområden.

Anskaffningarna var det enda växande delområdet (+0,7 ton CO2e). Att skaffa ny elektronik ökade det här delområdet avsevärt.

Coronakrisen hade ingen betydelse för energiförbrukningen. Vi minskade utsläppen med knappt ett ton genom att övergå till att använda vattenkraft som kansliets elkälla. Den största delen av utsläppen kommer ändå från uppvärmningen, så minskningen var bara kring 15 procent.

Vad hade hänt om coronakrisen inte inträffat?

Enligt min uppskattning skulle det slutliga resultatet ha varit 3–6 ton, dvs. 5–10 procent mindre koldioxidavtryck. Uppskattningen utgår från att vi hade rest till internationella möten på samma sätt som tidigare.

Vårt mål för 2022?

Antagligen är 2022 det första år som vi kan räkna ordentligt. Kan vi minska vårt koldioxidavtryck till 27 ton CO2e eller mer? Det är möjligt, men utmanande. Det finns inte så mycket vi kan göra när det gäller evenemang, serveringar och anskaffningar. Vegetarisk mat, energieffektiva lokaler och kloka anskaffningar kan ge en minskning med 2–3 ton.

Vi ska minska energiförbrukning och resor med drygt 20 ton. Vi förväntar oss ingen förändring i uppvärmning. När det gäller resor, kan vi inte uppnå det där målet enbart med direktflyg. Vi kan anta att det år 2022 är möjligt att delta i internationella möten på distans, vilket gör att vi kan minska antalet resor.

Biologisk mångfald

Det är omöjligt att räkna ut biologisk mångfald, men det serverades vegetarisk mat år 2020, vilket har stor betydelse. Vi har använt återvunnet material i våra medaljbeställningar och vår pappersförbrukning var liten. I övrigt har vi inte lyckats med anskaffningar när det gäller biologisk mångfald. Vi håller just på att uppdatera vårt anskaffningsreglemente för att överensstämma med Miljöprogrammet, så okunnighet är
ingen förklaring i fortsättningen.

Jag har varit nöjd med hur personalen på kansliet och styrelsen förhållit sig till våra miljöåtgärder. De har knackat på min dörr flera gånger och frågat hur de ska gå till väga med olika matserveringar och beställningar. Så har vi då beslutat vad vi ska göra. Jag är stolt över oss och tror att vi kommer att nå målet för 2022!

Markku Rantahalvari
Sakkunnig inom utbildning och evenemang

Du kanske också är intresserad av

 • Studerandenas Idrottsförbund deltar i att bygga en rättvis omställning

  Publicerat:

  Få saker ger samhället lika mycket positivt som idrottssektorn. Samtidigt noteras dess betydelse bara i bisatser. En otrolig mängd sakkunskap, från idrottslokaler till evenemang och från aktivitetsbaserad verksamhet till näring, utnyttjas inte fullt ut. Därför är det idrottsaktörernas lott att ödmjukt hållas i skuggorna, men där i skuggorna och bisatserna finns det mycket styrka. Styrka som också kan användas för miljöns bästa.

  Läs mer om artikeln: Studerandenas Idrottsförbund deltar i att bygga en rättvis omställning

 • Once Upon A Time In Liikuntaliitto - "Suuri" ruokasota

  Publicerat:

  Joulukuussa 2017 istuin pienessä huoneessa ja minulta tivattiin, mikä on tärkeintä hyvin järjestetyssä koulutuksessa tai tapahtumassa. Jostain muualta kuin kotoa perityllä itsevarmuudella vastasin välittömästi: ”Ohjelma. Millään muulla ei ole väliä kuin ohjelmalla.” Oikea vastaus on tarjoilut, mutta siitä huolimatta sain paikan OLL:n tapahtuma- ja koulutuskoordinaattorina.

  Läs mer om artikeln: Once Upon A Time In Liikuntaliitto - "Suuri" ruokasota

 • Lasken, siis tiedän

  Publicerat:

  Tässä blogissa keskityn hiilijalanjäljen laskentaan ja käyttämääni laskuriin. Päätin laskea liittomme hiilijalanjäljen kahdesta syystä: puhtaasta mielenkiinnosta ja jotta saisimme työn alla olevaan ympäristövastuuohjelmaamme lisätietoa mihin meidän pitää panostaa.

  Läs mer om artikeln: Lasken, siis tiedän