Markku Rantahalvari: I idrottens budgetförslag sjunger man gamla visor

Publicerat: Kategori: Blogg Taggar:

I statens budget för 2023 föreslås en nedskärning om 2,8 miljoner i idrotten. Enligt OLL:s sakkunniga Markku Rantahalvari innehåller förslaget alltför bekanta visor.

– Bästa församling, vi börjar med att sjunga Du som haver idrott kär.

– Tack, det var ju vackert, ni sjöng som med en mun! Visst kommer vi alla ihåg att förkunna hur viktig idrotten är under tal on paneldebatter. Obestridlig forskning visar ju hur viktig idrotten är för folkhälsan och nationalekonomin. Vi fortsätter på samma sätt!

– Till slut ska vi sjunga en till bekant psalm, Den idrottstid nu kommer, som folket känner bättre som Nedskärningsvisan.

– Tack, så praktfullt det lät, och med ett leende på läpparna! I undervisnings- och kulturministeriets förslag till 2023 års budget ska 2,8 miljoner euro skäras ner från idrotten. Nå, sånt händer – och ofta! Och inte lär vi höra några protester eller gnäll här heller.

– Det var allt för denna gång. Väck Hjördis när ni går, och nästa söndag kommer predikan att handla om bensinpriset. Vi får säkert fulla bänkar och en livlig debatt. Ha en riktigt trevlig vecka allesammans och kom ihåg att motionera!

Idrottssektorn är van vid att göra stora saker med småpengar, men tänk på allt den kunde åstadkomma om den fick tillräckligt med stöd.

Som tur kommer det ännu att förhandlas om budgeten, och nedskärningarna kan tas tillbaka under budgetmanglingen. 2,8 miljoner kanske inte låter som mycket, men det är en summa som kan ha en betydande inverkan på folkhälsan. Idrottssektorn är van vid att göra stora saker med småpengar, men tänk på allt den kunde åstadkomma om den fick tillräckligt med stöd.

Till slut en påminnelse: Bristen på motion orsakar direkta kostnader för hälsovården, förlorade arbetsinsatser, vårdkostnader för äldre, utslagning och en ökning i sociala förmåner. På årsnivå är dessa kostnader kring 3,2–7,5 miljarder euro.

Markku Rantahalvari

Du kanske också är intresserad av

 • OLL:s gemensamma jippo den 22 februari gör högskoleidrotten till en del av valdiskussionen

  Publicerat:

  Studerandenas Idrottsförbund OLL:s kampanj Liikuttavan arvokas lyfter fram högskoleidrottens betydelse i riksdagsvalet. Kampanjen öppnas med ett gemensamt riksomfattande jippo den 22 februari 2023, då OLL också ordnar ett evenemang som är öppet för alla på Medborgartorget i samarbete med UniSport.

  Läs mer om artikeln: OLL:s gemensamma jippo den 22 februari gör högskoleidrotten till en del av valdiskussionen

 • Studerandenas Idrottsförbund deltar i att bygga en rättvis omställning

  Publicerat:

  Få saker ger samhället lika mycket positivt som idrottssektorn. Samtidigt noteras dess betydelse bara i bisatser. En otrolig mängd sakkunskap, från idrottslokaler till evenemang och från aktivitetsbaserad verksamhet till näring, utnyttjas inte fullt ut. Därför är det idrottsaktörernas lott att ödmjukt hållas i skuggorna, men där i skuggorna och bisatserna finns det mycket styrka. Styrka som också kan användas för miljöns bästa.

  Läs mer om artikeln: Studerandenas Idrottsförbund deltar i att bygga en rättvis omställning

 • Styrelsen för Studerandenas Idrottsförbund 2023 fördelade ansvarsområden

  Publicerat:

  Styrelsen för Studerandenas Idrottsförbund (OLL) för år 2023 har hållit sitt konstituerande möte och fördelat ansvarsområden mellan presidiet. Styrelsen fattade även beslut om fadderskapen för studerande- och studentkårerna (listan nedan).

  Läs mer om artikeln: Styrelsen för Studerandenas Idrottsförbund 2023 fördelade ansvarsområden