OLL:s gemensamma jippo den 22 februari gör högskoleidrotten till en del av valdiskussionen

Studerandenas Idrottsförbund OLL:s kampanj Liikuttavan arvokas lyfter fram högskoleidrottens betydelse i riksdagsvalet. Kampanjen öppnas med ett gemensamt riksomfattande jippo den 22 februari 2023, då OLL också ordnar ett evenemang som är öppet för alla på Medborgartorget i samarbete med UniSport.

I Studerandenas Idrottsförbunds mål inför riksdagsvalet betonas de satsningar som behövs för högskoleidrotten och högskolestuderandenas välbefinnande. Fastän antalet högskolestuderande som rör på sig tillräckligt med tanke på sin hälsa har ökat ingår det fortfarande för lite fysisk aktivitet i vardagen för fler än hälften (54 %) av högskolestuderandena.

I den aktuella debatten om bristen på motion saknas helt den här gruppen på 300 000 högskolestuderande.

”För att kunna åtgärda situationen krävs konkreta förändringar i högskolemiljön och studieförhållandena samt ekonomiska sporrar för att högskolorna ska trygga motionsmöjligheterna. I den aktuella debatten om bristen på motion saknas helt den här gruppen på 300 000 högskolestuderande”, säger OLL:s ordförande Emilia Junnila.

För att påminna beslutsfattarna om detta oroväckande procenttal kommer OLL att ordna den gemensamma riksomfattande kampanjen Liikuttavan arvokas den 22 februari, då alla uppmuntras att avbryta sin studie- och arbetsdag för att röra på sig i 54 minuter.

Under det gemensamma jippot kan man till exempel gå på promenad eller syssla med avslappnande pausjumppa, ordna en gemensam motionsstund med sina kompisar eller delta i OLL:s evenemang på Medborgartorget i Helsingfors kl. 14.

”Vi hoppas att såväl enskilda studerande som studerandeorganisationer och högskoleaktörer samt andra som är intresserade av ämnet ska ta tag i det gemensamma jippots utmaning”, säger vice ordförande Atte Kolehmainen, som ansvarar för arrangemangen för evenemanget på Medborgartorget.

En gemensam motionsstund på Medborgartorget kl. 14

Evenemanget på Medborgartorget ordnas i samarbete med UniSport, som erbjuder tjänster inom högskoleidrott i huvudstadsregionen. Under evenemanget ordnar UniSport en gemensam motionsstund med låg tröskel som är öppen för alla.

”Det var genast klart för oss att vi ska delta i det här evenemanget. Satsningar på högskoleidrotten är mycket viktiga, inte endast med tanke på studerandenas studieförmåga, utan också med tanke på deras motionsvanor i arbetslivet”, säger UniSports koordinator Iida Isotalo.

Efter den gemensamma motionsstunden kommer evenemanget att innehålla en tävling mellan ett lag som representerar högskolestuderande och ett lag som representerar beslutsfattare.

”Också för beslutsfattarna är evenemanget ett utmärkt tillfälle att prata med väljarna som representerar högskole- och idrottssektorn”, konstaterar Junnila.

Vad? Det gemensamma Liikuttavan arvokas-jippot: 54 minuter av aktivitet.

Var? Var som helst: hemma, utomhus, i högskolan eller på Medborgartorget.

När? Den 22 februari kl. 14.

Ytterligare information

oll.fi/liikuttavanarvokas-sv

Emilia Junnila
ordförande
emilia.junnila@oll.fi / +358 44 7800 211

Kristiina Teppo

Sakkunnig inom kommunikation (på familjeledighet)

Författarprofil: Kristiina Teppo

Du kanske också är intresserad av