När det gäller motionsfrämjande måste olika partier spela i samma lag

Publicerat: Kategori: Blogg Taggar:

En av prioriteterna i det kommande regeringsprogrammet måste vara motionsfrämjande och att stoppa utvecklingen mot fysisk inaktivitet. På det sättet kan alla partier bli motionens budbärare.

Valruset och valspänningen är här. Förhandsröstningen är över, och under de senaste veckorna har gatorna fyllts av glada kandidater och deras kampanjteam.

Om partipolitiken särskilt i valtider se väldigt oenig ut i flera valdebatter var den inte det under ordförandeintervjun om motion och idrott som ordnades i samband med Idrottsgalan. Alla partiledare som deltog i paneldebatten höll med om att man måste främja idrotten och tackla fysisk inaktivitet.

Något annat som skvallrar om hur viktig motionen är för människan är att nästan alla partiers valprogram innehåller någon inskrivning som handlar om motion.

Motion verkar annars också vara ett samtalsämne som inte väcker större politisk osämja. Det har redan länge forskats i motionens inverkan på hälsan, och ur ekonomiskt perspektiv är det inte heller oklart vilket som lönar sig mer: fysisk aktivitet eller fysisk inaktivitet. I dessa valtider har man lyckats bra med att lyfta fram motionsteman som en del av den politiska debatten, och jag hoppas att det fortsätter i samma riktning.

Något annat som skvallrar om hur viktig motionen är för människan är att nästan alla partiers valprogram innehåller någon inskrivning som handlar om motion. Centern lyfter fram motion i naturen, Samlingspartiet pratar om att minska fysisk inaktivitet. SDP, De Gröna och Vänsterförbundet vill att motion ska vara lättillgänglig vad gäller både priset och tillgängligheten. SFP vill trygga goda motionsmöjligheter, Kristdemokraterna vill sänka idrottstjänsternas mervärdesskattesats. Det finns alltså många viktiga punkter beträffande motionen som vi gärna också skulle se i det kommande regeringsprogrammet. Här på OLL jobbar vi för att högskolestuderandena ska beaktas ännu mer i det tväradministrativa beslutsfattandet under regeringsperioden som snart inleds.

Det är fantastiskt att vi har påverkare med en positiv inställning till motion och idrott som profilerat sig som förespråkare för dessa ärenden. En mer omfattande förändring kräver dock fler beslutsfattare och mer legitimitet.

Partierna har sätt att åstadkomma det, men det finns ännu utrymme för förbättring. Att göra inskrivningarna om motion till en del av de politiska programmen är ett betydande steg mot ett aktivare samhälle. Efter inskrivningarna vore följande etapp att vidta konkreta åtgärder, och dessa behövs akut. Det vore mer än önskvärt att motion ännu mer och på ett konkretare sätt skulle tas med på agendan inom alla förvaltningsområden så att alla riksdagspartier skulle förbinda sig till motionsfrämjande. Det är fantastiskt att vi har påverkare med en positiv inställning till motion och idrott som profilerat sig som förespråkare för dessa ärenden. En mer omfattande förändring kräver dock fler beslutsfattare och mer legitimitet. Tillsammans är vi mer.

Det traditionella tankesättet ”samma mål med olika metoder” gäller såväl för motionen som för många andra teman som främjar välfärdssamhället. Olika åsikter behövs, men vad gäller motionsfrämjandet är det viktigt att ha en gemensam vilja. Jag hoppas att den nya regeringen starkt kommer att främja idrottens sak och erbjuda konkreta metoder för att förebygga fysisk inaktivitet.

Låt oss stå för motionens sak över parti- och förvaltningsgränserna.

Du kanske också är intresserad av

 • Så här skulle representanterna för den kommande regeringen öka de studerandes rörlighet

  Publicerat:

  Före valet frågade vi partiernas representanter vilket som är det viktigaste sättet att öka de studerandes rörlighet under den kommande valperioden. Så här svarade partierna som deltar i regeringsförhandlingarna.

  Läs mer om artikeln: Så här skulle representanterna för den kommande regeringen öka de studerandes rörlighet

 • OLL påminner förhandlarna vid Ständerhuset om högskoleidrottens värde

  Publicerat:

  Opiskelijoiden Liikuntaliitto (OLL) muistuttaa Säätytalolle kokoontuneita hallitusohjelmaneuvottelijoita korkeakoululiikunnan tärkeydestä maanantaina 8. toukokuuta klo 8–9. OLL:n tavoitteena on saada hallituksen ohjelmaan toimenpiteitä, joilla edistetään opiskeluhyvinvointia turvaamalla yhdenvertaisesti kaikkien opiskelijoiden mahdollisuus fyysiseen aktiivisuuteen.

  Läs mer om artikeln: OLL påminner förhandlarna vid Ständerhuset om högskoleidrottens värde

 • Valpoddens sista avsnitt har publicerats

  Publicerat:

  Till Opiskelijaliike-poddens valseriens sista avsnitt intervjuade vi Silja Borgarsdóttir Sandelin (SFP), Sari Essayah (KD) och Karoliina Kähönen (Rör.). Hurdana åtgärder anser de att man kunde satsa på för att förhindra försämring av välbefinnandet, med tanke på att undvika en kris inom social- och hälsovården?

  Läs mer om artikeln: Valpoddens sista avsnitt har publicerats