Studerandenas Idrottsförbund deltog i nätverksdagarna för främjande av högskolestuderandenas psykiska hälsa

Publicerat: Kategori: Nyhet Taggar:

OLL:s vice ordförande Tekla Hahl och specialsakkunnig inom högskoleidrott Jussi Ansala deltog i nätverksdagarna för främjande av högskolestuderandenas psykiska hälsa den 28–29 november. 

Under nätverksdagarnas första dag höll Jussi Ansala, specialsakkunnig inom högskoleidrott, och vice ordförande Tekla Hahl en workshop med temat Drömmarnas högskoleidrott som stöder studieförmågan. Workshoppen var givande, eftersom deltagarna alla hämtade mervärde till diskussionen från sina egna erfarenheter och kunskaper inom högskoleidrotten.

Workshoppens deltagare tyckte att en ökad fysisk aktivitet i högskolemiljön och hela högskolegemenskapens ansvar för att införa fysisk aktivitet i undervisningen och studerandenas vardag var av största vikt. Det ansågs också vara mycket viktigt att öka kunskapen om fördelarna som fysisk aktivitet medför för bland annat hjärnans funktion, den psykiska hälsan och sömnen. Ju bättre man kan motivera fysisk aktivitet som en faktor som främjar lärandet, desto bättre tror man det kommer att bita på högskolepersonalen.

Man vill satsa på dem som rör på sig lite genom att möjliggöra nästan omärkbar fysisk aktivitet med låg tröskel i vardagen. Lite aktivitet på lång sikt kan leda till många positiva effekter. Å andra sidan är det också viktigt att beakta de studerande som rör på sig mycket på fritiden men som ändå sitter långa tider i sträck medan de arbetar. De negativa effekterna av sittande kan endast förebyggas genom minskat sittande. Därför är perspektivet med fysisk aktivitet som inkluderas i undervisningen särskilt viktigt för hälsan.

Som det ser ut nu har inte drömmarnas högskoleidrott långt kvar till de ramar som ställts upp för den (Rekommendationerna för högskoleidrotten 2018), men på riksnivå är verksamheten inte ännu jämlik. Studerandenas Idrottsförbund fortsätter alltså ivrigt att arbeta med intressebevakning inom idrotten och slutar inte att utveckla högskoleidrotten så länge det finns något att utveckla.

Du kanske också är intresserad av