Opiskelijoiden Liikuntaliitto mukana korkeakouluopiskelijoiden mielenterveyden edistämisen verkostopäivillä

Julkaistu: Kategoria: Ajankohtaista Asiasanat:

OLL:n varapuheenjohtaja Tekla Hahl ja korkeakoululiikunnan erityisasiantuntija Jussi Ansala osallistuivat Korkeakouluopiskelijoiden mielenterveyden edistämisen verkostopäiviin 28.–29. marraskuuta. 

Verkostopäivien ensimmäisenä päivänä korkeakoululiikunnan erityisasiantuntija Jussi Ansala ja varapuheenjohtaja Tekla Hahl pitivät työpajan teemalla Opiskelukykyä tukeva unelmien korkeakoululiikunta. Työpaja oli antoisa, sillä osallistujat toivat kukin lisäarvoa keskusteluun omakohtaisesta kokemus- ja tietopohjastaan korkeakoululiikunnan parissa.

Työpajan osallistujien parissa ensisijaisen tärkeänä pidettiin korkeakouluympäristön liikunnallistamista ja koko korkeakouluyhteisön vastuuta fyysisen aktiivisuuden toteuttamisessa opetuksessa ja opiskelija-arjessa. Tiedon lisäämistä liikunnan hyödyistä muun muassa aivotoiminnalle, mielenterveydelle ja unelle pidettiin myös erittäin tärkeänä. Mitä paremmin liikkumista voidaan perustella oppimista edistävänä tekijänä, sitä paremmin sen uskotaan purevan korkeakouluhenkilöstöön.

Vähän liikkuviin halutaan panostaa, mahdollistamalla liki huomaamaton, matalan kynnyksen liikkuminen arjen lomassa. Pitkäjänteisesti pienestä liikkeestä voidaan saavuttaa paljonkin positiivisia vaikutuksia. Toisaalta on myös tärkeää huomioida ne vapaa-ajallaan paljon liikkuvat opiskelijat, jotka kuitenkin istuvat työskennellessään yhtäjaksoisesti todella pitkiä aikoja. Istumisen haittoja voidaan ehkäistä vain istumista vähentämällä. Siksi opetukseen sisältyvä fyysisen aktiivisuuden näkökulma onkin erityisen olennainen terveydelle.

Unelmien korkeakoululiikunta ei näillä näkymin ole kaukana sille jo asetetuista raameista (Korkeakoululiikunnan suositukset 2018), mutta valtakunnan tasolla toiminta ei ole vielä yhdenvertaista. Opiskelijoiden Liikuntaliitto jatkaa siis intoa puhkuen työtä liikuntaedunvalvonnan parissa eikä lopeta korkeakoululiikunnan kehittämistä niin kauan kuin kehitettävää on.

Sinua voisi kiinnostaa myös

 • OLL:n yhteistempauksella 22. helmikuuta korkeakoululiikunta osaksi vaalikeskusteluja

  Julkaistu:

  Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) Liikuttavan arvokas -kampanja tuo esiin korkeakoululiikunnan merkitystä eduskuntavaaleissa. Kampanja avataan valtakunnallisella yhteistempauksella 22. helmikuuta 2023, jolloin OLL myös järjestää yhdessä UniSportin kanssa kaikille avoimen tapahtuman Helsingin Kansalaistorilla.

  Lue lisää artikkelista: OLL:n yhteistempauksella 22. helmikuuta korkeakoululiikunta osaksi vaalikeskusteluja

 • Yhdenvertaisuuden edistäminen osana OLL:n kaikkea toimintaa

  Julkaistu:

  Yhdenvertaisuuden edistäminen on läsnä kaikilla osa-alueilla toiminnassamme. Toimintaa ohjaa OLL:n laaja yhdenvertaisuussuunnitelma, joka päivitettiin tänä vuonna. Päivitetty suunnitelma hyväksyttiin 2.–3. marraskuuta pidetyssä liittokokouksessa Vuokatissa. Suunnitelma avaa yhdenvertaisuuden käsitteitä ja OLL:n toimintaa yhdenvertaisuuden edistämisessä. Lisäksi suunnitelmassa on tuodaan esiin OLL:n olevan feministinen ja antirasistinen järjestö.

  Lue lisää artikkelista: Yhdenvertaisuuden edistäminen osana OLL:n kaikkea toimintaa

 • Korkeakoulujen liikuntatoimien verkosto kokoontui Tampereella

  Julkaistu:

  Opiskelijoiden liikuntaliiton ylläpitämä korkeakoulujen liikuntatoimien verkosto kokoontui toistamiseen tänä vuonna. Tampereella 22.–23. marraskuuta järjestetyn verkostotapaamisen keskeisenä teemana oli liikuntatoimien viestintä sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. 

  Lue lisää artikkelista: Korkeakoulujen liikuntatoimien verkosto kokoontui Tampereella