Opiskelijoiden Liikuntaliitto mukana korkeakouluopiskelijoiden mielenterveyden edistämisen verkostopäivillä

Published: Category: News Tags:

OLL:n varapuheenjohtaja Tekla Hahl ja korkeakoululiikunnan erityisasiantuntija Jussi Ansala osallistuivat Korkeakouluopiskelijoiden mielenterveyden edistämisen verkostopäiviin 28.–29. marraskuuta. 

Verkostopäivien ensimmäisenä päivänä korkeakoululiikunnan erityisasiantuntija Jussi Ansala ja varapuheenjohtaja Tekla Hahl pitivät työpajan teemalla Opiskelukykyä tukeva unelmien korkeakoululiikunta. Työpaja oli antoisa, sillä osallistujat toivat kukin lisäarvoa keskusteluun omakohtaisesta kokemus- ja tietopohjastaan korkeakoululiikunnan parissa.

Työpajan osallistujien parissa ensisijaisen tärkeänä pidettiin korkeakouluympäristön liikunnallistamista ja koko korkeakouluyhteisön vastuuta fyysisen aktiivisuuden toteuttamisessa opetuksessa ja opiskelija-arjessa. Tiedon lisäämistä liikunnan hyödyistä muun muassa aivotoiminnalle, mielenterveydelle ja unelle pidettiin myös erittäin tärkeänä. Mitä paremmin liikkumista voidaan perustella oppimista edistävänä tekijänä, sitä paremmin sen uskotaan purevan korkeakouluhenkilöstöön.

Vähän liikkuviin halutaan panostaa, mahdollistamalla liki huomaamaton, matalan kynnyksen liikkuminen arjen lomassa. Pitkäjänteisesti pienestä liikkeestä voidaan saavuttaa paljonkin positiivisia vaikutuksia. Toisaalta on myös tärkeää huomioida ne vapaa-ajallaan paljon liikkuvat opiskelijat, jotka kuitenkin istuvat työskennellessään yhtäjaksoisesti todella pitkiä aikoja. Istumisen haittoja voidaan ehkäistä vain istumista vähentämällä. Siksi opetukseen sisältyvä fyysisen aktiivisuuden näkökulma onkin erityisen olennainen terveydelle.

Unelmien korkeakoululiikunta ei näillä näkymin ole kaukana sille jo asetetuista raameista (Korkeakoululiikunnan suositukset 2018), mutta valtakunnan tasolla toiminta ei ole vielä yhdenvertaista. Opiskelijoiden Liikuntaliitto jatkaa siis intoa puhkuen työtä liikuntaedunvalvonnan parissa eikä lopeta korkeakoululiikunnan kehittämistä niin kauan kuin kehitettävää on.

You may also be interested in

 • Back to the wonderful yet stressful student life – how to take care of yourself in the autumn rush

  Published:

  Returning to studies and everyday routines can be cause for celebration for one, and cause for tears for another. One person enjoys scheduling and planning, while another would like the holiday to continue for a bit longer. To make the start of the autumn a little more enjoyable, we’ve put together a few tips to brighten up your days.

  Read more about article: Back to the wonderful yet stressful student life – how to take care of yourself in the autumn rush

 • 90 minutes of wandering minds or focused learning?

  Published:

  University lectures easily turn into sitting marathons. Breaks have been proven to improve learning, well-being and health, but how could we take five from these tight, 90-minute study sessions? This article published in Acatiimi, takes a look at the ways in which university students and lecturers could take breaks in sitting.

  Read more about article: 90 minutes of wandering minds or focused learning?

 • Gender minorities' experience of university sports leave room for improvement

  Published:

  What kind of experiences do LGBTQIA+ people have of university sports? How could we improve the experiences of gender minorities? In this article, Finnish Student Sports Federation’s Secretary General Niko Peltokangas takes a look into the results of the Student Barometer 2022 survey from a minority sports perspective.

  Read more about article: Gender minorities' experience of university sports leave room for improvement