Försvagad studieförmåga är ett hot mot framtidens arbetsförmåga – lösningarna ligger i studiehandledning och fysisk aktivitet

Den här veckan firar vi Internationella högskolan i rörelse-dagen, och samtidigt kräver Studerandenas Idrottsförbund OLL, Finlands studerandekårers förbund SAMOK och Finlands studentkårers förbund FSF bättre förutsättningar för att bygga arbetsförmåga under studietiden.


Många högskolestuderandes studieförmåga har försvagats i och med psykiska problem. Det här förtär deras individuella resurser att ta hand om sig själva. Krävande studier, oron om utkomsten i studerandens vardag och att hålla de egna rutinerna i rullning har blivit allt tyngre i ett samhälle där allt fler känner att de själva och allt de gör inte räcker till. Om en studerande överbelastas bara av att studera har hen inte energi att sköta om sitt heltäckande välbefinnande till exempel genom att motionera efter en lång studiedag.

Den försvagade studieförmågan hotar den framtida arbetsförmågan i en utmanande situation där samhället har ett akut behov av utbildade experter. Hur ska vi trygga ett välmående arbetsliv i framtiden om studierna suger musten ur alla blivande arbetstagare?

Lösningar behövs nu. Att förbättra studerandenas utkomst, handlednings- och stödtjänster samt fysisk aktivitet i vardagen har en särskilt långvarig inverkan på det heltäckande välbefinnandet. Studeranden ska ha möjlighet att få det stöd hen behöver för att framskrida i sina studier till exempel av högskolans egen studiehandledning, en studiepsykolog eller SHVS tjänster. Att få stöd hjälper studeranden att utöka och upprätthålla sina studiefärdigheter. Att få kamratstöd via tutorverksamhet kan också vara en betydande faktor i att bygga välbefinnande i synnerhet för nya studerande. Tredje sektorn använder sin specialkompetens för att komplettera andra tjänster.

Det är också viktigt att öka mängden fysisk aktivitet i högskolans vardag för att studerandena ska ta till sig ergonomiska studiesätt, en motionsinriktad livsstil och vikten av att ta pauser från arbetet. Högskoleidrottens förhållanden och tjänster som universitetslagen och yrkeshögskoleförordningen kräver främjar studerandenas och hela högskolegemenskapens välbefinnande och arbetsförmåga på ett väsentligt sätt. Även lite rörelse och fysisk aktivitet i samband med studierna är viktigt för koncentrationsförmågan och förmågan att lära sig. Allt det här skapar en cirkel som ger bättre balans för både själva studierna och det unika livsskede som studietiden utgör.

Vi ber den nya riksdagen och andra beslutsfattare att få ordning på tjänsterna som stöder studerandens vardag och högskoleidrottens resurser – de om något är vad som kommer att bygga ett hållbart arbetsliv för framtiden. Nu när sessionsperioden börjat lönar det sig för dem också att komma ihåg att koppla av med motion.

Emilia Junnila
Ordförande för OLL

Lotta Leinonen
​​​​​​​Ordförande för FSF

Joonas Soukkio
Ordförande för SAMOK

Du kanske också är intresserad av

 • Vi lyfter med studerandena i motionsfrämjandet

  Publicerat:

  Studerandenas problem döljs bakom narrativet om att klara sig, och det beror på att de är unga, skriver OLL:s generalsekreterare Niko Peltokangas. I riksdagsvalet för förbundet en kampanj för att studerandena ska identifieras som sin egen grupp i lagstiftningen om motionsfrämjande.

  Läs mer om artikeln: Vi lyfter med studerandena i motionsfrämjandet

 • En tävling mellan högskoleidrotten och beslutsfattarna på Medborgartorget 22.2

  Publicerat:

  Studerandenas Idrottsförbunds (OLL) riksdagsvalkampanj "Liikuttavan arvokas" inleds med ett gemensamt jippo den 22 februari klockan 14, då studie- och arbetsdagen avbryts i 54 minuter för rörelse. På Medborgartorget i Helsingfors kan man delta i en gemensam motionsstund samt följa tävlingen mellan ett lag som representerar högskoleidrotten och ett lag som representerar beslutsfattare.

  Läs mer om artikeln: En tävling mellan högskoleidrotten och beslutsfattarna på Medborgartorget 22.2

 • Jussi Ansala: Fem perspektiv på bättre högskoleidrott

  Publicerat:

  OLL:s specialsakkunnig inom högskoleidrott Jussi Ansala analyserade komponenterna för en bättre högskoleidrott vid SeAMK Sports -seminariet den 1 oktober.

  Läs mer om artikeln: Jussi Ansala: Fem perspektiv på bättre högskoleidrott