Jussi Ansala: Fem perspektiv på bättre högskoleidrott

OLL:s specialsakkunnig inom högskoleidrott Jussi Ansala analyserade komponenterna för en bättre högskoleidrott vid SeAMK Sports -seminariet den 1 oktober.

Jussi observerade ur fem perspektiv vad bättre högskoleidrott innebär:

1. Högskoleidrotten har bättre grunder, eftersom dess betydelse har ökat i takt med att antalet studerande i högskolor har ökat. Samtidigt rör sig dock högskolestuderande inte tillräckligt med tanke på sin hälsa och det är för mycket dagligt sittande.

2. Högskoleidrotten erkänns bättre i och med att det har stiftats lagar och förordningar som gäller högskolor.

3. Statens understöd för utvecklingen av högskoleidrotten är bland de bättre stödåtgärderna för utvecklingen av högskoleidrotten. De har använts för att grunda flera nya instanser av högskoleidrott.

4. Rekommendationerna för högskoleidrotten föreskriver en bättre omfattning för högskoleidrotten, till exempel nödvändiga personalresurser. Målet med rekommendationerna är att hela högskolemiljön och dess verksamhetskultur stöder upprätthållandet och främjandet av en fysiskt aktiv vardag för medlemmarna i högskolegemenskapen vid alla högskolor i Finland.

5. Det finns flera exempel på hur högskoleidrotten har verkställts bättre: Idrottsanläggningar och utomhusgym har byggts i närheten av högskolor. Projektbidrag har använts för att bygga idrottshelheter i högskolor som betjänar både studerande och personalen. I och med att idrottstjänsterna blir en etablerad del av verksamheten är det målet att göra hela studiedagen mer fysiskt aktiv.

Se hela presentationen (pdf, på finska)!

Jussi Ansala

Specialsakkunnig inom högskoleidrott

Författarprofil: Jussi Ansala

Du kanske också är intresserad av