Jussi Ansala: Viisi näkökulmaa parempaan korkeakoululiikuntaan

Korkeakoululiikunnan erityisasiantuntija Jussi Ansala eritteli 1. lokakuuta SeAMK Sports -seminaarissa paremman korkeakoululiikunnan aineksia.

Jussi tarkasteli paremmuutta viidestä näkökulmasta:

1. Korkeakoululiikunnalla on paremmat perustelut, sillä sen merkitys on kasvanut korkeakouluopiskelijoiden määrän kasvaessa. Samaan aikaan opiskelijat eivät kuitenkaan liiku terveytensä kannalta riittävästi ja päivittäistä istumista kertyy liian paljon.

2. Korkeakoululiikunta on paremmin tunnistettu, kun on säädetty korkeakouluja koskevia lakeja ja asetuksia.

3. Valtion myöntämät kehittämisavustukset ovat korkeakoululiikunnan kehittämisen parempia tukitoimia. Niiden avulla on perustettu useita uusia korkeakoululiikuntoja.

4. Korkeakoululiikunnan parempi kattavuus on kirjattu korkeakoululiikunnan suosituksiin, joissa määritellään muun muassa tarvittavat henkilöstöresurssit. Suositukset tähtäävät siihen, ettö koko korkeakouluympäristö ja sen toimintakulttuuri tukevat korkeakouluyhteisön arjen fyysisen aktiivisuuden ylläpitoa ja edistämistä Suomen kaikissa korkeakouluissa.

5. Esimerkkejä korkeakoululiikunnan paremmista toteutuksista on useita: Korkeakoulujen lähelle on rakennettu lähiliikuntapaikkoja ja ulkokuntosaleja. Hankeavustusten turvin on rakennettu korkeakoululiikunnan kokonaisuuksia, jotka palvelevat niin opiskelijoita kuin henkilökuntaa. Liikuntapalvelujen vakiintuessa toimintaa ollaan myös laajentamassa koko opiskelupäivää liikunnallistavaan suuntaan.

Katso koko diaesitys (pdf)!

Jussi Ansala

Korkeakoululiikunnan erityisasiantuntija

Kirjoittajaprofiili: Jussi Ansala

Sinua voisi kiinnostaa myös