Att förändra världen är en lagsport – OLL deltar i arbetet med att främja flickors ställning inom motion och idrott

Publicerat: Kategori: Blogg Taggar:

Störande kroppskommentarer, smygfotografering, trakasserier och närmanden. Försök till våldtäkt under tävlingsresa. Dessa studerandes erfarenheter av högskolemotion och -idrott är en del av idrottsvärldens könsrelaterade trakasserier.

Särskilt flickor och kvinnor har en svag ställning inom idrotten. I vissa idrottsgrenar måste kvinnor klä sig mer avslöjande än manliga idrottare som utövar samma gren. Kvinnliga idrottare och ledare ligger långt efter männen när det gäller löner och arvoden. Snäva könsnormer begränsar deltagandet i utövande av motion och idrott – oavsett kön. Trots att debatten om jämställdhet inom idrotten har blivit mer intensiv under de senaste åren är ojämlikheten fortfarande djupt rotad i samhällets konstruktioner, även inom idrott och motion.

Idag den 11 oktober är det internationella flickdagen, och årets tema är flickor och idrott. Plan International Finland uppmanar alla att vidta åtgärder för att förbättra flickors ställning i idrottsvärlden: flickor har rätt att delta i och utöva idrott utan att behöva vara rädda för trakasserier eller våld. Vi behöver alla vara med i samma lag för att öka flickors självförtroende och sociala ställning genom idrott. Studerandenas Idrottsförbund delar dessa mål och arbetar för att främja en mer jämställd idrott.

Insatser som motverkar strukturer som skapar ojämlikhet

För Studerandenas Idrottsförbund är jämställdhet en självklarhet. Under årens lopp har vi bland annat lyft fram missförhållanden och stöttat finländska idrottare som fallit offer för sexualbrott. Vi har genomfört en systematisk jämställdhetsplanering och utvecklat koncept för att utrota olämpligt beteende, såsom den etiska koden och policyn för säkrare utrymmen.

OLL har en policy för säkrare utrymmen, och vår mest aktuella åtgärd för att främja jämställdhet och flickors ställning är att skapa en sådan också för högskoleidrott. Nätverket för yrkesverksamma inom högskoleidrotten beslutade förra våren att börja utveckla en policy för säkrare utrymmen och ett tillvägagångssätt för att tackla olämpligt beteende inom finländsk högskoleidrott. OLL samordnar för närvarande detta arbete och det kommer att införas i högskolorna under nästa år.

Genom att skapa högkvalitativa, vardagliga koncept kan olämpligt beteende effektivt förebyggas och tacklas i alla finländska högskolor. Ingripande förutsätter att strukturerna för ojämlikhet synliggörs och särskilt av den anledningen behövs kampanjer som flickornas dag. Varje störande kommentar, trakasserande smygfoto och kränkning av någon annans integritet är för mycket.

Du kanske också är intresserad av

 • OLL-alumn: “Under mitt ordförandeskap skapades riktlinjer som fortfarande syns i studentidrotten”

  Publicerat:

  Studerandenas Idrottsförbund talade om stillasittande och likabehandling samt fick uppleva förändringar i medlemskapsmodellen redan under Hanna Huumonens ordförandeskap år 2014. Även om Huumonen som unga kvinna bland internationella idrottspåverkare hade väg att röja skulle hon inte byta ut erfarenheten vid OLL för allt i världen.

  Läs mer om artikeln: OLL-alumn: “Under mitt ordförandeskap skapades riktlinjer som fortfarande syns i studentidrotten”

 • Könsminoriteternas erfarenheter av högskoleidrotten måste förbättras

  Publicerat:

  Vilka erfarenheter har personer som hör till sexuella minoriteter och könsminoriteter av högskoleidrotten? Hur kan man förbättra den dåliga erfarenheten hos en person som tillhör en könsminoritet? Niko Peltokangas, generalsekreterare för Studerandenas Idrottsförbund (OLL), tolkar resultaten av Studerandebarometern 2022 ur minoriteters perspektiv när det gäller idrott.

  Läs mer om artikeln: Könsminoriteternas erfarenheter av högskoleidrotten måste förbättras

 • Studerandenas Idrottsförbund deltar i att bygga en rättvis omställning

  Publicerat:

  Få saker ger samhället lika mycket positivt som idrottssektorn. Samtidigt noteras dess betydelse bara i bisatser. En otrolig mängd sakkunskap, från idrottslokaler till evenemang och från aktivitetsbaserad verksamhet till näring, utnyttjas inte fullt ut. Därför är det idrottsaktörernas lott att ödmjukt hållas i skuggorna, men där i skuggorna och bisatserna finns det mycket styrka. Styrka som också kan användas för miljöns bästa.

  Läs mer om artikeln: Studerandenas Idrottsförbund deltar i att bygga en rättvis omställning