Korkeakoululiikunta on huomioitava korkeakoulujen rahoituksessa

Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi on viime vuosina kriisiytynyt, minkä vuoksi korkeakoulujen liikunnan rahoitukseen tulisi panostaa enemmän, kirjoittaa Opiskelijoiden Liikuntaliiton puheenjohtaja Emilia Junnila. Suurempien kriisien ja liikkumattomuuden kustannusten ehkäisemiseksi tulee panostukset tehdä nyt.

Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi on puhuttanut paljon viime vuosina. Mielenterveyskriisi on käsillä ja asia kaipaa kipeästi ratkaisuja, joiden avulla hoitoa kaipaavat saavat tarvitsemaansa apua ja ennaltaehkäisy nostetaan sen ansaitsemalle jalustalle.

Liikunnan avulla voi yhdistää fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin, ja siitä on mahdollista tehdä sosiaalinen, yhteisöllisyyttä lisäävä aktiviteetti.

Ennaltaehkäisyn välineenä liikunta on erinomainen keino ylläpitää ja kehittää ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Liikunnan avulla voi yhdistää fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin, ja siitä on mahdollista tehdä sosiaalinen, yhteisöllisyyttä lisäävä aktiviteetti.

Korkeakoululiikunta toimii korkeakouluopiskelijoiden liikuttajana ja siihen on panostettava nyt. Liikunta edistää oppimista ja jaksamista arjesta, minkä vuoksi se tukee hyvää opiskelukykyä. Ja kuten tiedämme, hyvä opiskelukyky luo pohjaa hyvälle työkyvylle.

Tällä hetkellä korkeakoulut ovat velvollisia järjestämään liikuntapalveluita, mutta niiden laatu ja määrä vaihtelee paikkakunnasta ja korkeakoulusta toiseen. Tähän on tultava muutos.

Kannustimien kautta palveluista tulisi keskenään yhdenvertaisempia.

Opiskelijoiden Liikuntaliiton tavoitteena on saada korkeakouluille taloudellinen kannustin, jonka avulla korkeakouluille olisi edullista järjestää liikuntapalveluita. Kannustimien kautta palveluista tulisi keskenään yhdenvertaisempia, ja opiskelijat pystyisivät hyödyntämään eri paikkakuntien korkeakoululiikunnan palveluita joustavammin. On tärkeää kannustaa opiskelijoita liikkumaan niin omalla opiskelupaikkakunnallaan kuin muilla korkeakoulupaikkakunnilla esimerkiksi matkustelun yhteydessä.

Korkeakoululiikunnan valtakunnallisten suositusten mukaan korkeakoulun tulee panostaa liikuntapalveluihin vuosittain vähintään 30 euroa opiskelijaa kohden. Korkeakouluopiskelijoita on Suomessa lähes 300 000, jolloin summa tekisi noin 9 miljoonaa euroa vuodessa. Jos puhutaan rahasta, liikkumattomuuden kustannukset liikkuvat miljardeissa, UKK-instituutin arvion mukaan noin 3 miljardissa eurossa vuositasolla.

Olisiko korkea aika alkaa panostaa ennaltaehkäisyyn ja satsata korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointiin laittamalla rahat korkeakoululiikunnan rahoitukseen? Se, jos jokin olisi kestävä investointi, jonka vaikutukset kantavat pitkälle tulevaisuuteen.

Kirjoitus on osa Liikuttavan arvokas -blogisarjaa, jolla avaamme Opiskelijoiden Liikuntaliiton eduskuntavaalitavoitteiden taustoja.

Osa 1: Korkeakoululiikunta on huomioitava korkeakoulujen rahoituksessa

Osa 2: Liikkuva korkeakoulu -toiminnalla rakennetaan laaja-alaista ja kauaskantoista hyvinvointia

Osa 3: Nostamme opiskelijat mukaan liikkumisen edistämiseen

Osa 4: Liikunnasta luonteva osa opiskelija-arkea

Sinua voisi kiinnostaa myös