De 10 budorden för motionstutorverksamheten

Finessen med motionstutorverksamheten är att möjligheterna att genomföra verksamheten är nästan obegränsade och att det inte bara finns ett rätt sätt att genomföra den. Det lönar sig inte att sätta upp strikta ramar, men det finns vissa principer med hjälp av vilka motionstutorverksamheten ska bli av hög kvalitet.

De 10 budorden för motionstutorverksamheten

Varsågod, här är OLL:s 10 budord för motionstutorverksamheten!

1. Planera noga!

När det gäller en ny verksamhetsmodell, så är det en bra idé att noggrant definiera det
grundläggande syftet: Varför måste vi ha motionstutorer vid vår högskola? Vad
förväntar vi oss av dem? Vilka resurser har vi? Du hittar tips för planeringen av
motionstutorverksamheten i OLL:s handböcker.

Men... Väl planerat är inte alls gjort, så i något skede måste du bara sätta i gång och
testa. Å andra sidan måste du våga ändra riktning om du upplever att det första
försöket inte leder till önskat resultat.

2. Utse en ansvarig person som inte byts ut varje år

Kontinuiteten är viktig, speciellt med en ny, icke-etablerad verksamhetsmodell. Därför
rekommenderar vi att en anställd har huvudansvaret för organiseringen av den årliga
motionstutorverksamheten. På så sätt tryggas överföring av information och rutiner
från år till år.

Men... Om det är omöjligt att utse en ordinarie ansvarig person, är det särskilt viktigt
att se till att verksamheten dokumenteras tillräckligt och att en ny ansvarig person
introduceras i sina uppgifter.

3. Gör det inte ensam

Det här budordet gäller både arrangörer av motionstutorverksamheten och
motionstutorer: tillsammans är det trevligare och lättare att komma med idéer och
fördela ansvar. Motionstutorerna kan också gärna jobba parvis så att ingen blir ensam.

Men... Om du trots allt blir den enda arrangören, kom ihåg att se till att du orkar själv
och försök tala med någon som är i samma situation. Till exempel ger OLL:s nationella
motionstutordagar en bra möjlighet till detta.

4. Rikta verksamheten till nya studerande

De nya studerandena är en tydlig målgrupp som är relativt lätt att nå. När
verksamheten – särskilt ny verksamhet – marknadsförs, är det av kritisk betydelse att
nå målgruppen. De nya studerandena befinner sig i ett livsskede där rutiner i vardagen
håller på att ändras om. Därför är det viktigt att se till att motion och idrott hör till de
här rutinerna och att studerandena också hittar en hobby på studieorten.

Men... Om du ändå vill rikta verksamheten till någon annan målgrupp, fäst särskild
uppmärksamhet vid marknadsföringen av verksamheten.

5. Rekrytera tutorer som motionstutorer

Det här är kanske det mest kontroversiella budordet. Vid vissa högskolor rekryteras
motionstutorer bland studenttutorer, medan vid andra högskolor kan vem som helst
som är intresserad ansöka om att bli motionstutor. En fördel med studenttutorerna är
att de har direkt kontakt med de nya studerandena. Det är en allmän utmaning att
motionstutorerna inte når de nya studerandena. En annan fördel med
studenttutorerna är att de ofta utbildas i grupphandledning.

Men... Om du också väljer icke-studenttutorer som motionstutorer, fäst särskild
uppmärksamhet vid utbildningen och att motionstutorerna samarbetar med andra
studenttutorer för att bättre nå de nya studerandena.

6. Satsa på utbildning

Använd gärna samarbetspartner i utbildning av motionstutorer: till exempel kan

studerandehälsovården vara intresserad av att berätta om studerandenas
motionsvanor eller en stadsanställd kan komma och berätta om lokala
idrottsmöjligheter utanför campus.

Men... Om en gemensam utbildning inte är möjlig, satsa gärna på stödmaterial och att
svara på motionstutorernas frågor. OLL:s Handbok för motionstutorer utgör ett bra
bakgrundsmaterial.

7. Reservera tid för att skapa en gruppkänsla

Det kanske viktigaste som motionstutorerna kan få ut av utbildningen är att bekanta
sig med andra tutorer och att skapa en gruppkänsla. Satsa gärna på detta, till exempel
genom introduktionslekar och grupparbeten.

Men... Om det inte är möjligt att reservera tid för att skapa en gruppkänsla under
utbildningen, ger sociala medier möjligheter till avslappnad kontakt och utbyte av erfarenheter.

8. Ge stöd speciellt i kommunikationen

Enligt OLL:s enkätundersökningar om motionstutorverksamheten är kommunikation
en av de största utmaningarna. Motionstutorerna har inte nödvändigtvis erfarenhet av
kommunikation eller kommunikationskanaler för att nå studerande. Därför är det
viktigt att du som arrangör hjälper till att formulera meddelanden och använda
kommunikationskanalerna.

Men... Du behöver inte heller vara expert på kommunikation, utan motionstutorer har
ofta fantastiska idéer. Därför kan du till exempel i utbildningen ha en stund för en
idékläckning om kommunikation.

9. Håll kontakt med motionstutorer

Ismo Miettinen, en pionjär inom motionstutorverksamheten i Uleåborg, betonar att
kontakten med motionstutorerna under året är nyckeln till framgång. Kom alltså ihåg
att regelbundet fråga motionstutorerna vad som är aktuellt inom verksamheten,

påminna dem om att arrangera verksamhet och dela med dig av idéer. Utöver den
elektroniska kontakten arrangera gärna några evenemang under året då
motionstutorerna träffar varandra.

Men... Om det av någon anledning inte är möjligt att hålla kontakt på ett omfattande
sätt, följ åtminstone följande budordet, alltså…

10. Tacka!

Fast den största motivationen för motionstutorerna kommer säkert från att sprida
idrottsglädje, får du inte glömma att tacka och belöna. Kom alltså ihåg att regelbundet
tacka motionstutorerna för det viktiga arbetet.

Vi på OLL vill också tacka alla tutorer och arrangörer! Inom ett årtionde har konceptet
för motionstutorverksamheten etablerats från ett enskilt pilotprojekt till över tjugo
högskolor.

Vi fortsätter det här fantastiska arbetet för att allt fler studerande kan hitta
idrottsglädjen!

Mer o motionstutoring

Motionstutoring

Handbok för arrangörer av motionstutorverksamhet

Här är en handbok full av tips för arrangören av motionstutoring! Du hittar hanboken i bilagorna i pdf-format.

Läs mer om Handbok för arrangörer av motionstutorverksamhet
Motionstutoring

Handbok för motionstutorer

Här kan du tå ibruk en guide för motionstutorerna. Guiden fungerar som en bra checklista för tutorerna under hela driftsperioden! Ladda ner PDF-bilagan längst ner på sidan.

Läs mer om Handbok för motionstutorer
Motionstutoring

Hyvinvointituutorointi Oulun yliopistolla

Parin vuoden aikana liikkumassa on käynyt jo yli 2000 kävijää! Lue alta esityksestä lisää, miten Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hyvinvointituutoroinnissa on onnistuttu tavoittamaan opiskelijat niin hyvin.

Läs mer om Hyvinvointituutorointi Oulun yliopistolla
Motionstutoring

Liikuntatutorointi Metropolia-ammatikorkeakoulussa

Metropolia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKAssa liikuntatutorointia tehdään yhteistyössä korkeakoulun Zone-liikuntapalvelujen kanssa.

Läs mer om Liikuntatutorointi Metropolia-ammatikorkeakoulussa
Motionstutoring

Liikuntatuutorointi pähkinänkuoressa

Opiskelijoiden Liikuntaliiton asiantuntijat kouluttavat korkeakouluyhteisöjä liikuntatuutoroinnin järjestämisestä. Alta löydät yhden koulutusmateriaaleistamme. Se keskittyy perustietoihin ja sisältää seuraavat osiot: 1. Opiskelijoiden liikuntakäyttäytyminen 2. Mitä on liikuntatuutorointi? 3. Liikuntatuutoroinnin hyödyt 4. Liikuntatuutoroinnin järjestäminen

Läs mer om Liikuntatuutorointi pähkinänkuoressa