Sektorträffar för idrott och motion

Arbetar du som den styrelsemedlem i din studerande- eller studentkår som svarar för idrotten? Är dina mål för det här året någon av de följande: att ordna idrottsevenemang, att utveckla tjänsterna för högskoleidrott i din högskola, eller, att övertyga högskolans ledning om att motion och idrott är viktiga för studerandenas välbefinnande? Vilka dina mål än är så hjälper vi dig och din medlemsorganisation att nå dem!

Vi ordnar två sektorträffar för idrott och motion per år för de styrelsemedlemmar i våra medlemsorganisationer som svarar för idrotten. Sektorträffarna ordnas traditionellt i februari och i september‒oktober.

Sektorträffen varar i två dagar och erbjuder en unik möjlighet att träffa idrottsansvariga vid student- och studerandekårerna från runt om i Finland.

Under sektorträffen kan du diskutera aktuella frågor och utbyta god praxis med andra aktiva studerande som brottas med samma utmaningar. Utöver det får du lyssna på intressanta expertanföranden om olika teman som rör högskoleidrotten.

Bekanta dig med tidigare material för sektorträffen för idrott och motion på databanken för Högskolan i rörelse, som upprätthålls av förbundet.

OBS! Databankens material är huvudsakligen på finska. Materialet från sektorträffarna finns även på svenska och engelska.

Pssst! Du är väl redan med i WhatsApp-gruppen för idrottsansvariga? Om inte, kontakta den anställda hos oss som ansvarar för utbildningar. Våra uppdaterade kontaktuppgifter finns på sidan Kontaktinformation.