Grundutbildning för studerande- och studentkårernas motions- och välfärdsansvariga 13-14.2.2024

Anmälningen till Grundutbildning för studerande- och studentkårernas motions- och välfärdsansvariga 13-14.2.2024

Utbildningen erbjuder värdefull information och kamratdiskussioner för att stödja arbetet som motionsansvarig. Utbildningsdagarna innehåller också grundläggande information om OLL:s verksamhet samt om idrottspåverkan i allmänhet. Det här två dagar långa mötet är också ett väldigt bra tillfälle att nätverka med andra studerande- och studentkårsaktörer från olika delar av Finland.

ANMÄLNING UPPHÖR måndag 29.1.2024

Helsingfors Hotell Haaga, Nuijamiestentie 10 första dag och Sporttitalo Valimotie 10 den andra dag.

Programme

Tisdag 13.2.

10:00 Start

10:30 Vad är OLL?

12:00 Lounas/Lunch

13:00 Vad är att vara motions- och välfärdsansvariga?

14:45 Utnyttjande av evenemang, Markku Rantahalvari, Sakkunnig inom utbildning och evenemang.

16:00 Inhysning

18:00 Mat

19:30 Frivilligt kvälprogram, bastu, simning och gym.

Onsdag 14.2.

6:30 Frukost

9:00 Promenad till Sporttitalo

10:00 Högskolan i rörelse, Jussi Ansala, Special sakkunnig inom högskolemotion och Anni Liina Ikonen, Sakkunnig inom högskolemotion

12:00 Lounas/Lunch

13:00 Effektiv lobbying, Kaisa Larjomaa, Olympiska komitten och Marjukka Mattila, politisk assistent.

14:00 OLL 100 år - Vad händer?

14:30 Feedback och avslutning

15:00 Resan hem

Pris:

Två dagar 80 euro per person

Ett dag 50 euro per person

Inklusive logi i två eller tre personers rum i Hotel Haaga, måltider, program, motion och bastu. Samma pris även om deltagaren inte behöver t.ex. logi.

Reseersättningar

Studerandenas Idrottsförbund (OLL) ersätter sina medlemsorganisationer och medlemsorganisationernas representanter för resekostnader till utbildningar enligt resereglementet. Ansökan om reseersättning måste lämnas in till OLL inom en månad efter evenemanget. Vi behandlar inte försenade eller bristfälliga ansökningar. OLL ersätter sina medlemsorganisationers representanter för resekostnader enligt reglerna för reseersättning för utbildningsverksamhet:

”Reseersättning betalas för en resa med det billigaste möjliga fordonet (oftast enligt VR II:s studentpriser) så att ersättning för den del som överstiger en självriskandel är 100 % (självriskandelen är 20 euro). Taxiresor ersätts inte.

Reseersättning betalas för maximalt tre medlemsorganisationers representanter per sektorträff. Om deltagaren har rest till evenemanget tidigare (med tanke på dagar eller den kortaste möjliga tiden) och är förhindrad att delta i själva evenemanget, betalar OLL inte resekostnader.”