Utbildningar för motionstutorer

Här på Studerandenas Idrottsförbund främjar vi den nationella utvecklingen av motionstutorverksamheten och ordnar varje år nationella och lokala utbildningar om ämnet.

Motionstutordagen

Motionstutordagen är en riksomfattande utbildning för arrangörer av motionstutorverksamhet som ordnas årligen i början av året. Utbildningen samlar dem som ansvarar för motionstutorverksamheten inom studerande- och studentkårerna och idrottstjänsterna för att lära sig tillsammans. Utbildningen ordnas på finska.

Under dagen går vi igenom motionstutorverksamhetens grundstruktur och ger deltagarna möjlighet att dela erfarenheter och god praxis. Under utbildningsdagen för motionstutorer behandlar vi också alltid aktuella utmaningar.

Som medlem i OLL kan du bekanta dig med tidigare utbildningsdagars program på förbundets Högskolan i rörelse-databank. En del av materialet finns på svenska.

Beställningsutbildningar

Skulle du vilja ordna flexibla utbildningar för dem som ordnar motionstutorverksamheten eller själva motionstutorerna vid din högskola med Studerandenas Idrottsförbunds hjälp?

Våra sakkunniga erbjuder högskolorna lokala beställningsutbildningar på finska som skräddarsys enligt behov. Utbildningar för motionstutorer som behandlar motionens betydelse för studieförmågan, motivation för att motionera, och hur man kan få olika slags studerande att delta i fysisk aktivitet har varit särskilt populära.

Kontakta våra sakkunniga så planerar vi tillsammans en utbildning som motsvarar era behov!

Du kan hitta våra sakkunniga som ansvarar för motionstutorverksamheten på sidan Kontaktinformation.