UKM beviljade 215 000 euro för att utveckla högskoleidrotten

Publicerat: Kategori: Nyhet Taggar:

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) har beviljat totalt 215 000 euro till sex olika projekt som siktar på att utveckla högskoleidrotten. De årliga nationella utvecklingsstöden för en motionsinriktad livsstil delades ut till Studerandenas Idrottsförbund (OLL), Vasa universitet samt yrkeshögskolorna i Kajana, Lahtis, Seinäjoki och Satakunta. I högskolornas projekt ingår verksamhet som siktar på att starta idrottstjänster, aktivera verksamhetskulturen och nå studerande som rör på sig för lite.

Studerandenas Idrottsförbund beviljades 15 000 euro för ett projekt som inleddes 2018 där vi tillämpar metoder som baserar sig på värderingar och godkännande inom idrottsrådgivning som erbjuds av högskolornas idrottstjänster. Under våren har ett pilotprojekt på basis av den här verksamhetsmodellen genomförts i yrkeshögskolan Haaga-Helia. Under året kommer pilotförsökets resultat också att användas i andra högskolor.

Det här understödet kan ansökas igen hösten 2019. För mer information om de understöd som avses för högskoleidrotten och för råd om att ansöka om dem, vänligen kontakta Anni Liina Ikonen (anniliina.ikonen@oll.fi).

Du kanske också är intresserad av