OKM myönsi 215 000 euroa korkeakoululiikunnan kehittämiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kaikkiaan kuudelle eri korkeakoululiikunnan kehittämiseen tähtäävälle hankkeelle avustusta yhteensä 215 000 euroa. Vuosittain myönnettäviä Liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisia kehittämisavustuksia saivat Opiskelijoiden Liikuntaliitto, Vaasan yliopisto sekä Kajaanin, Lahden, Seinäjoen ja Satakunnan ammattikorkeakoulut. Korkeakoulujen hankkeet pitävät sisällään liikuntapalvelujen käynnistämiseen, toimintakulttuurin aktivoimiseen ja vähän liikkuvien opiskelijoiden tavoittamiseen tähtäävää toimintaa.

Opiskelijoiden Liikuntaliitolle myönnettiin 15 000 euroa käytettäväksi vuonna 2018 alkaneeseen hankkeeseen, jossa sovelletaan arvo- ja hyväksyntäpohjaisia menetelmiä korkeakoulujen liikuntapalvelujen tarjoamaan liikuntaneuvontaan. Toimintamallia on tämän kevään aikana pilotoitu Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa. Pilotoinnin tuloksia tuodaan vuoden aikana hyödynnettäväksi myös muihin korkeakouluihin.

Kyseistä avustusta on mahdollista hakea jälleen syksyllä 2019. Lisätietoa korkeakoululiikuntaan tarkoitetuista avustuksista ja neuvoja niiden hakemiseen voi tiedustella osoitteesta anniliina.ikonen@oll.fi.

Sinua voisi kiinnostaa myös